Year: 2020

Persbericht 'DENK anders'

DENK presenteert verkiezingsprogramma ‘DENK anders

De strijd voor een rechtvaardige samenleving met eerlijke verdeling welvaart wordt opgevoerd.

DENK presenteert vandaag het verkiezingsprogramma ‘DENK anders’ en zet daarmee een ambitieuze koers in voor de periode 2021-2025. Met een daadkrachtige agenda strijdt de partij voor een eerlijke verdeling van de welvaart door de focus te leggen op diversiteit en inclusiviteit. Zo investeert DENK 1 miljard euro in de aanpak van discriminatie.

DENK anders 

In het verkiezingsprogramma 2021-2025 komt DENK met daadkrachtige oplossingen voor bestaande vraagstukken, zoals een noodfonds waarmee de kwetsbaren worden ontzien. Uitsluiting wordt nog feller bevochten.

Farid Azarkan, lijsttrekker van DENK: 

“DENK anders’ is een partijprogramma om trots op te zijn. We pakken de verwaarlozing van overheidstaken aan om Nederland rechtvaardig te maken, vooral nu de coronacrisis laat zien dat de rekening op dit moment onevenredig bij de meest kwetsbaren wordt neergelegd. Het is belangrijker dan ooit dat we inclusief onderwijs hebben met toegang voor iedereen, woonmogelijkheden voor elke Nederlander en betaalbare zorgkosten. De overheid komt hiermee weer in dienst te staan van de burger. We staan zij aan zij met de meest kwetsbaren. Wij gaan strijden om dit programma te realiseren.”

In de strijd tegen racisme introduceert DENK een omgekeerde bewijslast. In plaats van een afwachtende houding moeten instituties nu aan de voorkant kunnen aantonen dat ze niet discrimineren. Digitale discriminatie, gefaciliteerd door ondoorzichtige algoritmes bij de overheid en bedrijven, wordt doorgelicht en aangepakt met behulp van een Taskforce Bestrijding Digitale Discriminatie en een racisme-detector. DENK reserveert in totaal 1 miljard voor het bestrijden van racisme en discriminatie. DENK wil 500 meer agenten in Nederland die specifiek verantwoordelijk zijn voor het actief bestrijden van discriminatie. DENK komt met een nationaal actieplan om moslimhaat te bestrijden.

Investeren in mensen 

Met het verhogen van het minimumloon, het afschaffen van het eigen risico en het aan banden leggen van huurstijgingen investeert DENK in de meest kwetsbaren van de samenleving. Dit zijn slechts enkele voorgestelde maatregelen, net zoals de opname van een tandheelkundige controle in het basispakket. Daarnaast wil DENK het sociaal leenstelsel afschaffen en alle studenten compenseren. Hiermee draagt DENK bij aan een eerlijke en rechtvaardige samenleving voor alle Nederlanders.

DENK bedrijft standvastige politiek vanuit principes en idealen en strijdt daarmee voor een Nederland waar er ruimte is voor alle Nederlanders, en waar alle Nederlanders dezelfde kansen krijgen. De strijd tégen uitsluiting en vóór een eerlijke en rechtvaardige samenleving wordt opgevoerd. Daarom: DENK anders


DENK Noord-Brabant maakt kandidatenlijst Provinciale Staten bekend

Khalid El-Kouazi lijsttrekker, Halil Korkmaz op nummer 2

De kandidatenlijst van DENK in Noord-Brabant is bekend. Met de 26 jarige El-Kouazi wil DENK 2 zetels in Noord-Brabant behalen tijdens de Provinciale Statenverkiezingen.

Lijsttrekker
Khalid El-Kouazi: “Ik geloof in de kracht
van samenwerken. Iedereen moet mee kunnen doen en gelijke kansen krijgen.
Wanneer wij met al onze diversiteit elkaar kunnen versterken, zijn wij in staat
om de provincie Noord-Brabant nóg beter en nóg mooier te maken. In
Noord-Brabant staat al een geweldig team van vrijwilligers die, samen met de
kandidaten, DENK alleen maar verder zullen laten groeien.”

De geboren
en getogen Tilburger, die in het dagelijks leven veel met jongeren werkt, heeft
een juridische achtergrond. De voorzitter van politieke beweging DENK, tevens
Tweede Kamerlid, Selçuk Öztürk en de fractievoorzitter van DENK Eindhoven, Adem
Topdağ staan ook op de kandidatenlijst als lijstduwer.

“Khalid is een politiek talent
waar wij de komende periode nog veel over zullen horen. Wij zijn blij dat
Khalid DENK in Noord-Brabant gaat vertegenwoordigen. Twee zetels in
Noord-Brabant is onze ambitie en ik ben er van overtuigd dat wij die 2 zetels
ook gaan behalen.”
, aldus DENK
voorzitter Selçuk Öztürk.

Het
verkiezingsprogramma van DENK Noord-Brabant wordt op zeer korte termijn naar
buiten gebracht.

Kandidatenlijst
DENK Noord-Brabant

1.            Khalid El-Kouazi

2.            Halil Korkmaz

3.            Habibola Mohamadi

4.            Gert Brunink

5.            Steven Mohanlal

6.            Anjuli Mahabier

7.            Adem Topdağ

8.            Selçuk Öztürk


Kandidatenlijst DENK Flevoland bekendgemaakt

Arief Khedoe wordt lijsttrekker,
Omar el Boussaïdi op nummer 2

De kandidatenlijst voor DENK Flevoland is bekend. De lijst zal worden aangevoerd door de 31-jarige Arief Khedoe. Tijdens de Provinciale Statenverkiezingen wil DENK in Flevoland minimaal 2 zetels behalen.

“Ik heb er ontzettend veel zin in
om samen met de kandidaten en vrijwilligers het geluid van DENK te kunnen laten
horen. Als sinds de oprichting voelde ik mij nauw verbonden met de idealen en
standpunten van DENK. De boodschap van DENK, voor een inclusieve samenleving,
wil ik graag ook laten horen in de Provinciale Staten.”
, aldus Khedoe.

Khedoe
groeide op in Lelystad en woont tegenwoordig in Almere. “Ik ken Flevoland goed, ik weet wat er speelt. Dagelijks spreek ik
mensen die aangeven dat bijvoorbeeld lasten niet eerlijk worden verdeeld en die
zich zorgen maken over de toekomst. Er zijn veel uitdagingen in Flevoland, denk
aan Lelystad Airport en de situatie rond het Zuiderzee Ziekenhuis. In ons
verkiezingsprogramma zullen wij met concrete voorstellen komen voor een
eerlijker en rechtvaardiger Flevoland.
”, aldus Arief Khedoe.

“Arief is enthousiast, ambitieus
en een echte DENK’er. Wij zijn blij dat hij in Flevoland de lijst zal aanvoeren
en er hebben veel vertrouwen in dat hij, samen met de overige kandidaten en
natuurlijk ook de vrijwilligers, een positieve en creatieve campagne zal
voeren.”,
aldus DENK
voorzitter Selçuk Öztürk.

Het
verkiezingsprogramma van DENK Flevoland wordt op korte termijn naar buiten
gebracht.

Kandidatenlijst
DENK Flevoland

1.            Arief Khedoe

2.            Omar el Boussaïdi

3.            Wilma Troenokromo

4.            Bilal Oğuzkurt

5.            Hilde Willemse

6.            Ali Höke


DENK presenteert Gideon Everduim als lijsttrekker DENK Noord-Holland

Voor de Provinciale Statenverkiezingen in Noord-Holland zal Gideon Everduim de lijst van DENK aanvoeren. Met de maatschappelijk betrokken Everduim als lijsttrekker gaat DENK voor 3 zetels in Noord-Holland.

Gideon Everduim, onder meer bekend van zijn producties als rapper Gikkels, is ondernemer, docent en ook medeoprichter van Controle Alt Delete; een platform tegen etnisch profileren. De maatschappelijk betrokken Everduim richtte in 2009 ook de politieke partij Bijlmerstyle op, met als speerpunt het verbeteren van de positie van de jongeren in Amsterdam Zuid-Oost. Tijdens de gemeenteraadsverkiezingen in 2010 wisten zij net geen zetel te behalen

“Ik haal natuurlijk veel inspiratie uit mijn omgeving en de vele gesprekken die ik voer. Het zijn bijzondere en soms aangrijpende verhalen waar ik iets mee wil doen. Een positieve verandering teweeg brengen. Met veel overtuiging sloot ik mij aan bij DENK om het geluid van een inclusieve samenleving te laten horen. Die positieve boodschap draag  ik dagelijks in alles wat ik doe al zoveel mogelijk uit. Nu is ook het moment om via de politiek te strijden voor een eerlijke en rechtvaardige samenleving. ” aldus Everduim.

In Noord-Holland is DENK al sterk vertegenwoordigd in de gemeenteraden van Amsterdam en Zaanstad. Het is voor de politieke beweging dan ook een logische stap om deze grote groep DENK’ers ook in de Provinciale Staten te vertegenwoordigen.

Selçuk Öztürk, voorzitter beweging DENK: “Een persoonlijkheid als Gideon, met al zijn betrokkenheid, ervaring en creativiteit is een enorme aanwinst voor onze beweging. Ik heb de overtuiging dat Gideon, samen met een fantastisch team in Noord-Holland, zal zorgen voor een geweldig resultaat.”

De volledige kandidatenlijst en het verkiezingsprogramma van DENK Noord-Holland zal op korte termijn worden gepresenteerd.


Serif Uysal lijsttrekker DENK Zeeland

De kandidatenlijst voor de Provinciale Statenverkiezingen van DENK voor de provincie Zeeland is bekend. Uysal (33) zal de lijst aanvoeren. DENK wil minimaal 1 zetels behalen in de provincie Zeeland.

De geboren Terneuzenaar
en getogen in Middelburger is al lange tijd actief voor DENK. In 2017 was hij
kandidaat-Kamerlid en inmiddels is hij bestuurslid van de politieke beweging
DENK.

“DENK staat
voor een inclusieve samenleving, waarin iedereen kan meedoen, ongeacht afkomst,
religie, leeftijd, geslacht of sociale klasse. Ook is het belangrijk dat de
samenleving duurzaam is, gezond en rechtvaardig, in de zin dat het verschil
tussen arm en rijk niet te groot wordt. Daarom wil ik in de Zeeuwse politiek mij
verzetten tegen bijvoorbeeld de verhoging van de provinciale opcenten.”
,
aldus Şerif Uysal.

DENK zal op korte termijn het verkiezingsprogramma naar buiten
brengen. Lijsttrekker Şerif Uysal: “Naast
het punt over een eerlijke verdeling in de samenleving schenken wij aandacht aan
verschillende thema’s. Zo pleit DENK Zeeland voor geen bebouwing langs de kust.
Wij zijn van mening dat bebouwing in de randen of in de kernen moet komen. Daarnaast
zullen wij ons inzetten voor betaalbaar openbaar vervoer dat ook beter aansluit
op scholen en de trein.”

DENK voorzitter Selçuk Öztürk: “Şerif is al lange tijd betrokken bij DENK. Hij kent onze idealen als geen ander en weet deze op een goede manier uit te dragen. Ook in Zeeland zullen wij, onder aanvoering van Şerif, met een gemotiveerd team aan de slag om het geluid van DENK te laten horen.”

Kandidatenlijst
DENK Zeeland

1.            Şerif Uysal

2.            Aysegül Diribaş

3.            Burak Eken

4.            Uğur Şanli


DENK Utrecht gaat voor 3 zetels

Afgelopen december maakte DENK bekend dat zij in de provincie Utrecht, onder aanvoering van de duo-lijsttrekkers Hanane Bittich en Gökhan Çoban, deel zou nemen aan de Provinciale Statenverkiezingen. De volledige kandidatenlijst is nu ook bekend. Daarnaast zijn een aantal punten uit het verkiezingsprogramma naar buiten gebracht.

“Een mooie diverse lijst waar veel provinciebewoners van Utrecht zich in kunnen herkennen. Een ideale mix van talentvolle, ervaren, maar vooral enthousiaste kandidaten. De komende periode zullen wij dan ook met deze groep, aangevuld met onze vrijwilligers de straten opgaan om het geluid van DENK te laten horen”, aldus Hanane Bittich.

Gökhan Çoban: “Wij zullen zoveel mogelijk ons verhaal voor een eerlijke en rechtvaardige samenleving vertellen. In ons verkiezingsprogramma staan veel goede voorstellen die de Utrechters zal aanspreken. Denk bijvoorbeeld aan het verlagen van de provinciale opcenten, waardoor het autorijden betaalbaar wordt. Dit moet echter wel in combinatie met het goedkoper openbaar vervoer. Zo pleiten wij voor gratis openbaar vervoer voor ouderen en minima en voor alle provinciebewoners op feestdagen, zoals bijvoorbeeld tijdens de kerst, ramadan en Koningsdag.”

“DENK laat de provincie ook opnieuw investeren in een groot evenement zoals eerder het Stijl-jaar. Dit keer moet de de gastarbeider centraal staan. Vijftig jaar geleden tekende Nederland de laatste grote gastarbeiders-overeenkomst met Marokko. De provincie viert dat gedurende de komende vier jaar met bijdragen aan evenementen en het realiseren van gastarbeider-monumenten in de verschillende steden in de provincie waar gastarbeiders in hoge mate hebben bijgedragen aan de huidige welvaart.” aldus Bittich.

Het verkiezingsprogramma wordt op zeer korte termijn bekendgemaakt.

Kandidatenlijst provincie DENK Utrecht

1. Hanane Bittich - Utrecht

2. Gökhan Çoban - Veenendaal

3. Fatma Demir - Amersfoort

4. Ismail El Abassi – Utrecht

5. Mandy Heikamp - Veenendaal

6. Şeyma Hato - Amersfoort

7. Omer Şanli - Utrecht

8. Ilias Bouabid - Utrecht

9. Melda Can - Utrecht

10. Benjamin Sahli - Utrecht

11. Hicham el Abadi - Amersfoort

12. Kabo Drent - Amersfoort

13. Yasin Makineli -  Veenendaal

14. Tahsin Bulbul - Amersfoort

15. Mahmut Sungur - Utrecht


Rabia Karaman lijsttrekker DENK Gelderland

Voor de Provinciale
Statenverkiezingen in Gelderland zal Rabia Karaman de lijst van DENK aanvoeren.
Met de maatschappelijk betrokken Karaman als lijsttrekker gaat DENK voor 2
zetels in Gelderland.

“Het is een eer dat ik onze idealen van een eerlijke en rechtvaardige samenleving mag uitdragen als lijsttrekker voor Gelderland. Met een team van ervaren politici en jonge talenten zullen wij ons inzetten voor alle Gelderlanders. We willen onze verantwoordelijkheid nemen voor onze gezamenlijke toekomst.”, aldus Rabia Karaman. Op de kandidatenlijst voor de verkiezingen op 20 maart 2019 staan ook Tweede Kamerlid Farid Azarkan en lijsttrekker voor DENK Europa Ayhan Tonca als lijstduwer.

Eerder was Rabia Karaman betrokken in de Arnhemse politiek onder meer als bestuurslid van DENK Verenigd Arnhem. Daarnaast is ze ook actief in landelijke interculturele en interreligieuze platforms. Naast haar sociaal maatschappelijke activiteiten is Karaman tevens ondernemer.

DENK
voorzitter Selçuk Öztürk: “Wij hebben de
overtuiging dat het een mooie campagne wordt richting de Provinciale
Statenverkiezingen. Rabia is ambitieus, kent de provincie en haar inwoners en
is zeer capabel om het geluid van Gelderlanders te laten horen. Door de  creatieve inzichten, betrokkenheid en
ambities ben ik er van overtuigd dat dit team op een positieve wijze het DENK
geluid zal laten horen.”

Het
verkiezingsprogramma wordt op korte termijn bekend gemaakt.

Kandidatenlijst
DENK Gelderland

1.            Rabia Karaman

2.            Yildirim Usta

3.            Rian Keurentjes

4.            Seher Çiftçi

5.            Yasin Öztürk

6.            Bayram Sünnetçi

7.            Talip Aydemir

8.            Ayhan Tonca

9.            Farid Azarkan


DENK komt met 50 krachtige kandidaten voor Zuid-Holland


DENK doet met maar liefst 50 kandidaten mee aan de Provinciale Statenverkiezingen in Zuid-Holland. Met deze zeer diverse en krachtige kandidatenlijst laat DENK zien dat er binnen de provincie een enorm draagvlak en potentie is voor het geluid van DENK. Een aantal punten uit het verkiezingsprogramma werden vandaag ook bekend. Tijdens de Provinciale Statenverkiezingen wil DENK 4 zetels behalen.

Lijsttrekker
Metin Çelik: “Heel trots ben ik op het
feit dat wij een zeer diverse lijst hebben. Het is een fantastische groep waar
veel Zuid-Hollanders zich in kunnen herkennen. Kandidaten van Rotterdam tot Den
Haag, van Leiden tot Dordrecht, onze lijst bestaat uit een mix van jong talent,
ervaring en veel enthousiasme. Met deze dynamische groep, die staat te popelen
om de boodschap van DENK te laten horen, ben ik er van overtuigd dat wij die 4
zetels ook zullen behalen.”

De nummer 2
op de lijst is Mohammed Ghay. Op dit moment is hij tevens werkzaam voor de
Tweede Kamerfractie van DENK. Eerder was hij ook betrokken bij de Islam
Democraten als fractiemedewerker. Politiek leider van DENK, Tunahan Kuzu, en
fractievoorzitter DENK Rotterdam, Stephan van Baarle, staan als lijstduwers op
deze kandidatenlijst.

Het
verkiezingsprogramma van DENK Zuid-Holland wordt op korte termijn
bekendgemaakt. Metin Çelik: “Het wordt
een mooi verkiezingsprogramma met goede voorstellen voor een eerlijk en
rechtvaardig Zuid-Holland. Een aantal van deze voorstellen zijn onder andere
het subsidie verlenen voor het slopen van vervuilende auto’s en het ombouwen
van meer leegstaande kantoorpanden tot woningen, buurthuizen en vrije
creatieruimte.”
Daarnaast pleit DENK voor een regionale economie met
voldoende stageplaatsen en vaste banen. Een ander belangrijk punt is het verlagen
van de provinciale opcenten en het goedkoper maken van openbaar vervoer voor
alle Zuid-Hollanders. “Eén van onze
voorstellen is gratis openbaar vervoer op feestdagen zoals Kerst, Ramadanfeest
en Divali”
, aldus Çelik.

Kandidatenlijst DENK Zuid-Holland

1. Metin Çelik
2. Mohammed Ghay
3. Ahmet Erdoğan
4. Jamal Moussane
5. Esra Kahramanoğlu
6. Nur Icar
7. Fedoua Habboub
8. Abdelkader Alhaft
9. Uğur Keleș
10. Almir Topcagic
11. Gökhan Aribaș
12. Safa Simone Sodirijo
13. Shariff Hoesenie
14. Emrah Aras
15. Yaren Atis
16. Baktas Zehtab
17. Șükrü Kumus
18. Aiman El Gharabawy
19. Ahmed El Hadioui
20. Revlin Smith
21. Loubna Aberkane
22. Hosam Daoud
23. Nelson Neves Rodriques
24. Mounaim Kasimi
25. Zahir Rana
26 Esat Yaylali
27 Lida Jalilyvand
28 Keziban Ince
29 Alexandra Speetjens
30 Nagehan Hekim
31 Sam Fortes Neves
32 Jane Ortet
33 Aydin Peksert
34 Serkan Soytekin
35 Asmae Tiberkanine
36 Sulayman Dijks
37 Meryem Imossaten
38 Michelle Camacho Gomez
39 Enes Ayhan
40 Mahmut Erdem
41 Cemil Kahramanoglu
42 Șeydagül Dokgöz
43 Gürcü Polat
44 Natasha Mohamed Hoesein
45 Enes Yiğit
46 Faouzi Achbar
47 Gladys Albitrouw
48 Doğukan Ergin
49 Stephan van Baarle
50 Tunahan Kuzu

DENK presenteert lijsttrekkers Provinciale Staten

Lijsttrekkers provincies Utrecht, Noord-Holland en Zuid-Holland bekendgemaakt.

Tijdens een ledenbijeenkomst van DENK werden de lijsttrekkers voor de provincies Zuid-Holland, Noord-Holland en Utrecht gepresenteerd. De aanwezige leden hebben kennis kunnen maken met de lijsttrekkers en waren zeer positief en enthousiast over de gepresenteerde namen.

Sterk duo als lijsttrekker provincie DENK Utrecht
Hanane Bittich en Gökhan Çoban voeren de lijst aan. DENK wil op deze wijze de kennis, ervaring en krachten bundelen. Hanane Bittich is geen onbekende voor DENK. Als één van de bestuursleden kent zij als geen ander de politieke beweging. Op dit moment is Hanane ook werkzaam als accountmanager en als zelfstandig ondernemer. Ook Gökhan Çoban is een bekend gezicht. Momenteel is hij fractievoorzitter van DENK Veenendaal. Çoban behaalde begin dit jaar, tijdens de verkiezing beste raadslid, ruim 2500 stemmen waarmee hij bovenaan de lijst stond.

DENK Noord-Holland
Voor de Provinciale Statenverkiezingen in Noord-Holland zal Gideon Everduim de lijst aanvoeren. Everduim, onder meer bekend van zijn producties als rapper Gikkels, is ondernemer, docent en ook medeoprichter van Controle Alt Delete; een platform tegen etnisch profileren.
https://www.bewegingdenk.nl/nieuws/gideon-everduim-lijstrekker-denk-noord-holland

DENK Zuid-Holland
De ervaren politicus Metin Çelik wordt lijsttrekker voor DENK Zuid-Holland. Eerder was Metin Çelik Tweede Kamerlid, gemeenteraadslid in Rotterdam en tot voor kort Statenlid voor de Provincie Zuid-Holland. Ook werd hij in 1999 verkozen tot meest talentvolle politicus in Rotterdam en was in 2010, in zijn eerste jaar als Kamerlid, genomineerd als politiek talent in de Tweede Kamer.
https://www.bewegingdenk.nl/nieuws/metin-celik-lijstrekker-denk-zuid-holland

DENK voorzitter Selçuk Öztürk: “Wij zijn als DENK ongelooflijk trots op deze namen. Het zijn kwalitatief ijzersterke lijstaanvoerders met veel ervaring, talent en betrokkenheid. Mijn dank en complimenten gaat ook uit naar onze kandidaatstellingscommissie.”

De volledige kandidatenlijsten voor deze provincies zullen op korte termijn worden bekendgemaakt. Daarnaast presenteert DENK op korte termijn haar lijsttrekkers voor de overige provincies waar zij zal deelnemen.


Ayhan Tonca lijsttrekker voor DENK in Europa

De lijsttrekker voor de Europese Parlementsverkiezingen in 2019 namens DENK werd vandaag bekendgemaakt. Ayhan Tonca, die zowel politiek als bestuurlijk veel ervaring heeft, zal de lijst aanvoeren. DENK verwacht 2 zetels te behalen in het Europees Parlement.

Ayhan Tonca was lang actief als raadslid in de gemeente Apeldoorn, waarvan 4 jaar als fractievoorzitter. Tegelijkertijd vervulde Tonca diverse bestuurlijke functies binnen verschillende maatschappelijke organisaties en trad hij ook naar buiten als woordvoerder namens een aantal van deze organisaties. Momenteel is hij werkzaam als clusterdirecteur van 3 basisscholen in Overijssel.

“Tijdens mijn loopbaan ben ik altijd maatschappelijk betrokken en actief geweest, waarbij ik altijd in contact was, en nog steeds ben, met heel veel mensen. Het is een eer om de lijst van DENK Europa te mogen aanvoeren. Ik heb veel vertrouwen in de mensen die actief zijn voor DENK. Het zijn gepassioneerde en enthousiaste mensen die zich dagelijks inzetten voor hun idealen.”, aldus Tonca.

Het verkiezingsprogramma voor DENK Europa volgt op een later moment. Ayhan Tonca: “DENK heeft zich altijd uitgesproken voor een Europa 2.0; méér van mínder. De huidige EU is een unie die zich met te veel zaken bezighoudt en die te ondoorzichtig is. DENK is dan ook voor een vernieuwde Europese Unie. Er staan grote internationale vraagstukken die in EU verband besproken moeten. Denk aan migratie, klimaat en economische samenwerkingen. Voor al deze thema’s komen wij binnenkort met goede voorstellen.”

DENK voorzitter Selçuk Öztürk: “Wij zijn verheugd om met een sterke kandidaat als Ayhan, iemand met bewezen kwaliteiten, de verkiezingen in te gaan. Ik heb er alle vertrouwen in dat Ayhan Tonca het DENK geluid de komende tijd op een goede manier zal overbrengen. Natuurlijk eerst door heel Nederland met een positieve campagne en vervolgens in het Europees Parlement.”

De gehele kandidatenlijst en het verkiezingsprogramma voor de Europese Parlementsverkiezingen worden op korte termijn bekend gemaakt.