Alliantie tegen terreur noodzakelijk

Met ontsteltenis en walging namen wij gisteren kennis van de vreselijke aanslagen in Parijs. De stad van liefde mag niet de stad van angst worden. Wij veroordelen deze terroristische aanslagen vanuit het diepste van ons hart. Ook wensen wij alle Parijzenaren en in het bijzonder de nabestaanden van de slachtoffers van deze walgelijke aanslagen veel sterkte in het verwerken van dit enorme verlies. Onze gedachten zijn bij hen.
In een steeds verder globaliserende wereld is het nodig dat er op een uniforme wijze wordt ingezet op het bestrijden van terreur. Het is noodzakelijk om passende en treffende maatregelen te nemen tegen terrorisme, waar dan ook in de wereld. Daarom roepen wij op om een alliantie te sluiten tegen terrorisme.
Tegelijkertijd moeten we ervoor waken dat deze vreselijke aanslagen niet leiden tot verdeeldheid en verdere polarisatie. Het is nodig om de rust en kalmte te bewaren. Dit is een beproeving voor onze samenleving. Samen moeten en kunnen wij ervoor zorgen dat wij die eenheid uitstralen die in deze tijden harder nodig is dan ooit tevoren.
Wij roepen daarom onze regering op om passende en treffende maatregelen te nemen om alle kwetsbare burgers en organisaties de nodige bescherming te bieden. Het is immers de primaire taak van de overheid om haar inwoners veiligheid te bieden.