Asscher: Minister van Werkloosheid en Wanbeleid

Voorzitter,

Exact een jaar geleden riepen collega Kuzu en ik deze Minister op het matje over zijn integratiebeleid. Dat berichtte het AD.

Dit was het begin van een trend. Want gisteren stond in het Financieel Dagblad dat nu ook de VVD deze Minister op het matje roept. Ze willen hem onder curatele plaatsen. Zelfs dominante coalitiepartner VVD wil deze Minister nu niet meer verdedigen. De gladde praatjes van Asscher werken niet meer. Vriendschap heeft een grens.

Gisteravond zat deze Minister bij Pauw. Hij maakte een vermoeide en verslagen indruk. Hij had het nota bene zelf over zijn eigen sollicitatiebrief als hij een onvoldoende van de VVD zou krijgen.

Voorzitter, wat hebben de drie jaren Minister Asscher ons gebracht? Graag zet ik de wanprestaties van deze Minister op een rij. Ik begin met het hoofdstuk werkgelegenheid.

Het aantal werklozen was toen Minister Asscher aantrad, al niet rooskleurig. Dat krijg je, met een Kabinet met een extreemrechtse gedoger als voorloper. In 2012, toen Minister Asscher aantrad, hadden we 516.000 mensen, die werkloos waren.

En in oktober van 2015, bedroeg de werkloosheid 617.000 mensen! Dat is een absolute toename van ruim 100.000 mensen! Deze Minister, is de Minister van ruim 100.000 extra werklozen! Waren we maar in het jaar 2012, Minister. Zelfs op het hoogtepunt van de crisis was de situatie beter dan nu.

Toen alle Ministeries moesten bezuinigen, kreeg deze Minister in 2013 600 miljoen voor zijn sectorplannen. 600 miljoen voor banen. Want banen waren een topprioriteit!

Maar wat is effect van deze plannen? Ruim 100.000 extra werklozen erbij! Je stopt er 600 miljoen in en je haalt er ruim 100.000 extra werklozen uit! Voor iedere werkloze heeft de overheid 6000 euro op de rekening van Asscher overgemaakt. Wij willen graag dat de Minister in de spiegel kijkt. Wat ziet hij dan? Waarom heeft deze Minister gefaald, denkt hij?

Voorzitter, bepaalde groepen zijn bij deze Minister extra de klos. Want in de afgelopen drie jaar is het aantal ouderen in de WW met bijna 60.000 gestegen! De werkloosheid onder ouderen lijkt harder te stijgen, dan de staatsschuld in Griekenland. Het beleid van de Minister heeft totaal niet gewerkt. Waarom lukt het niet de ouderenwerkloosheid op te lossen?

Gisteren kwam de Minister met een plan voor 66.000 jongeren. Dit is duidelijk een afleidingsmanoeuvre. En ik maak me ook grote zorgen over deze 66.000 jongeren. Want als deze Minister met plannen komt, dan houd ik mijn hart vast. Dat wordt weer meer werkloosheid in plaats van werkgelegenheid.

Voorzitter, bepaalde groepen jongeren verdienen prioriteit van deze Minister. Die merken niks van de groei. In 2012 bedroeg het aantal werkloze jongeren met een niet-Westerse achtergrond 128.000. En inmiddels is dit aantal 154.000!

Dit is de Minister van 26.000 extra werkloze jongeren met een migrantenachtergrond! De werkloosheid onder deze groep stijgt nog sneller, dan het aantal kiezers dat wegloopt bij de PvdA. Wat vindt de Minister hiervan

Voorzitter, dat Motivaction onderzoek blijft voor DENK een groot onrecht. Concreet vragen wij daarom de Minister:

Heeft hij veel jongeren niet beschadigd door het Motivaction onderzoek te laten publiceren? Wil deze Minister nou eindelijk hiervoor zijn excuses aanbieden? Wil de Minister de gevolgen van het Motivaction onderzoek onderzoeken?

En kan hij niet beter ook zijn eigen optreden laten onderzoeken? Zonder daarbij te sturen op de gewenste resultaten? [Medialogica – ‘De gewenste resultaten’].

Voorzitter, waarom werkt de aanpak van de werkloosheid van dit kabinet niet? DENK vindt dat dit kabinet te veel bezig is met fopspenen uitdelen aan de kiezers. Het is alleen maar bezig met de verkiezingen in 2017. En te weinig met de realiteit van 2015. Die lastenverlichting en die verlofdagen voor vaders zijn mooie fopspenen. Maar de positie van het MKB, is minstens zo belangrijk. Want het MKB is dé banenmotor van Nederland.

Voorzitter, de loondoorbetaling bij ziekte is een barrière om mensen aan te nemen. Dat zeg ik niet alleen. Dat zegt de helft van de kleine ondernemers. Maar de Minister schuift dit dossier steeds maar voor zich uit. Hij komt pas in 2016 met een brief met een voorstel. Dat is dan bijna een afscheidsbrief, want een jaar later zijn verkiezingen.

Gaat het u nog lukken, Minister? Wordt de duur van de loondoorbetaling korter? Zonder dat dit de werknemers schaadt? Want dat zal in ieder geval beter werken, dan de sectorplannen.

Die sectorplannen, waarbij er sprake is van een onderbesteding van 120 miljoen. Naast de VVD, laten ook de bedrijven deze Minister vallen. Als een baksteen. Die willen niet met hem samenwerken.

Waarom loopt het met de sectorplannen zo moeizaam? Hadden we het geld hiervan niet beter ergens anders in kunnen stoppen? Wij zien kansen in de ambachtseconomie en bij bedrijfsoverdrachten. Want mislukte bedrijfsoverdrachten kosten jaarlijks 80.000 banen. En in de komende tien jaar verdwijnen 500.000 banen in de ambachtseconomie. Is de Minister bereid daar een deel van de 120 miljoen aan te besteden? Investeren doe je immers daar waar de kansen zijn.

Voorzitter, van het hoofdstuk werkgelegenheid, ga ik naar het hoofdstuk integratie. DENK vindt dat deze PvdA Minister een Minister is van het Monitoren en Wantrouwen van Minderheden. Geen bruggenbouwer, maar iemand die een dubbele maat hanteert. Wel een actieplan tegen antisemitisme, maar geen actieplan tegen moslimhaat. Wel geld voor beveiliging van synagogen, geen geld voor de moskeeën.

Er is een stijgende trend te zien bij discriminatie incidenten. Amnesty International en de VN tikken Nederland op de vingers bij dit onderwerp. Maar als deze organisaties iets over andere landen zeggen, staan we voor in de rij om die landen te veroordelen. Dat heet hypocrisie, Minister.

En mensen met een migrantenachtergrond hebben twee keer minder kans op een baan, bleek recentelijk. Maar waar komt deze Minister mee? Met een billboard campagne!

Wat vindt DENK? DENK heeft al een Educatieve Maatregel Discriminatie en een Racismeregister voorgesteld. Dat wil de Minister niet. Dan komen we maar met een nieuwe suggestie. Laat het Team Arbeidsmarkt Discriminatie bij de Inspectie SZW loksollicitaties uitvoeren. Hiermee kunnen discriminerende bedrijven worden aangepakt. Graag een reactie van de Minister op dit punt.

Voorzitter, ik wil afronden met twee onrechtvaardigheden. Als eerste de loonongelijkheid tussen vrouwen en mannen. Het salaris van vrouwen is gemiddeld 7,2% lager dan dat van mannen. En bij de overheid krijgen vrouwen gemiddeld 4% minder loon. Op een jaarsalaris is dat ruim 1500 euro!

Is de Minister bereid om dit keihard aan te pakken? Om een voorbeeld te stellen voor bedrijven? DENK stelt voor om de inspectie dit te laten doorlichten. Om de loonongelijkheid bij de overheid uit te bannen. En deze vrouwen financieel te compenseren.

Voorzitter, als tweede sta ik stil bij het AOW-gat bij Surinaams-Nederlandse ouderen. Leven in Suriname vóór de onafhankelijkheid, telt niet mee bij de AOW-opbouw. Hierdoor hebben veel Surinaams-Nederlandse ouderen een gat in hun AOW. Ze zijn daardoor aangewezen op de AIO. En vallen onder de strenge eisen van de participatiewet.

DENK vindt dit een grote onrechtvaardigheid. Deze ouderen woonden in een Nederlands rijksdeel! Maar toch worden ze niet als gelijke behandeld.

DENK wil daarom graag een concrete reactie van de Minister: Wat vindt hij van het AOW-gat onder Surinaams-Nederlandse ouderen? Dat ze zijn aangewezen op de AIO? Dat ze onder de strenge participatiewet vallen? En is hij bereid om deze ouderen tegemoet te komen?

Voorzitter, ik rond af. We hebben vandaag gesproken over drie jaar Minister Asscher. De Minister die door de PvdA uit Amsterdam is gehaald, om de puinhopen van de gedoogpartner PVV op te ruimen.

De PvdA die van de kiezers het vertrouwen kreeg om banen te brengen. Maar deze Minister heeft het vertrouwen van de kiezers niet terugbetaald. Hij heeft alleen maar werkloosheid gebracht. Deze Minister heeft gefaald.

Bekijk hier het filmpje die we hebben opgenomen!

[easy_youtube_gallery id=g-otD-vUG40 cols=1 ar=16_9 thumbnail=0]