Asscher moet op zijn blote knieën excuus maken

Turks-Nederlandse en Marokkaans-Nederlandse jongeren hebben sterk het gevoel geen onderdeel te zijn van de Nederlandse samenleving. Generalisering en ongelijke behandeling door politie en bij sollicitaties versterken het gevoel van uitsluiting. Dit zijn de onderzoeksresultaten die vanaf vandaag zijn terug te lezen in het rapport van het Sociaal en Cultureel Planbureau. Het SCP-rapport maakt ook gehakt van het omstreden Motivaction onderzoek over de sympathie die Turks-Nederlandse jongeren zouden hebben voor DAESH.

“Het zou Minister Asscher sieren als er nu eindelijk een excuus zou komen voor het onderzoek dat Turkse-Nederlanders als terroristen wegzette”, zegt DENK-Kamerlid Tunahan Kuzu als reactie op het SCP-rapport. Minister Asscher heeft tegen het advies van de directeur van Motivaction in het verkennend onderzoek naar de Turks-Nederlandse sympathie voor DAESH toch gepubliceerd. Een storm van protest volgde. Nu veegt het SCP-rapport de resultaten van het Motivaction onderzoek van tafel. Niet 90% heeft sympathie voor DAESH maar 90% heeft geen binding met het gedachtegoed en de gewelddadige benadering en interpretatie van de islam door DAESH.

Het SCP neemt waar dat Turks- en Marokkaans-Nederlandse jongeren voelen dat hen het Nederlanderschap wordt ontzegd, ze voelen zich gediscrimineerd en uitgesloten. Als reactie daarop trekken de jongeren zich terug in eigen kring. Wel is er frequent contact met Nederlanders. DENK-Kamerlid Tunahan Kuzu maakt zich zorgen over deze ontwikkeling. “DENK staat voor gelijkwaardigheid en rechtvaardigheid. Etnisch profileren door de politie helpt niet mee als je jongeren bij de samenleving wil betrekken. Ook ongelijke behandeling van etnische minderheden bij sollicitatiegesprekken duwt de jongeren verder af van de Nederlandse samenleving. DENK is voor wederzijdse acceptatie en is er heilig van overtuigd dat het stimuleren en motiveren van jongeren van verschillende etniciteit radicalisering kan voorkomen”.