Bouwen van gebedshuizen fundamenteel recht van gelovigen in Nederland

Steeds meer moskeebesturen weerstand ondervinden bij bouwplannen van een nieuw gebedshuis. In vele gevallen zijn buurtbewoners tegen de komst van een moskee. Kamerlid Öztürk heeft vandaag schriftelijke vragen gesteld aan de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over het steeds moeilijk er worden van bouwen van moskeeën.Contactorgaan Moslims en Overheid (CMO) geeft aan dat angst voor de islam een rol speelt bij de problematiek omtrent de bouw van moskeeën. Ook blijkt uit onderzoek van de Universiteit van Amsterdam – Monitor Moslim Discriminatie, Ineke van der Valk – dat het politieke klimaat in Nederland bijdraagt aan de angst voor de bouw van moskeeën. DENK vindt dat er maatregelen moeten worden genomen om de angst voor de bouw te voorkomen.
DENK vindt dat er sprake is van onbalans, omdat de politiek is verhard verruwt en verrechtst