Dag van de leraar 2015

Goed onderwijs is essentieel voor de toekomst van Nederland en leraren functioneren als ruggengraat van de samenleving. Daarom wil DENK alle leraren in het basisonderwijs, voortgezet onderwijs, speciaal onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs hartelijk bedanken voor hun inzet.

DENK heeft ook duidelijke standpunten wanneer het aankomt op deze bijzondere dag. Zo pleiten wij voor een lerende samenleving waarin de overheid dient bij te dragen aan het verbeteren van het imago van de leraar. Leraren moeten zich volledig kunnen richten op lesgeven en hun leerlingen en niet bezig zijn met de administratie of het schoonmaken van de klas.

Wij willen de beste leraren voor de klas. Dat betekent ook dat de diversiteit in de klas in verhouding moet zijn van de diversiteit voor de klas. Om de beste mensen voor de klas te krijgen moeten leraren beter worden beloond en een langdurig carrièreperspectief worden geboden, vooral als er sprake is van een school in een wijk met sociaal-economische achterstanden of vakken waar een tekort is. De beloning moet niet gericht zijn op doorgroeien in de schoolorganisatie, maar op doorgroeien voor de schoolklas. Verder moet er meer aandacht komen voor platformen waar docenten kennis kunnen uitwisselen, waar leraren gedurende hun loopbaan zich kunnen verrijken met de nieuwste pedagogische inzichten.