DENK Amersfoort gaat voor minimaal 3 zetels

De eerste 5 kandidaat-raadsleden zijn bekend; lijstrekker wordt Tahsin Bülbül

De eerste vijf kandidaat-raadsleden voor DENK Amersfoort zijn bekend. De lijst bestaat uit ondernemers, werknemers in de commerciële en publieke sector, maar vooral uit mensen die enorm betrokken zijn bij hun stad. DENK gaat voor minimaal 3 zetels in Amersfoort.

Met deze diverse lijst zal DENK de komende weken al zichtbaar zijn om  het verbindende geluid van DENK in Amersfoort te laten horen. Dit team zal ook worden aangevuld met een grote groep enthousiaste vrijwilligers die tijdens de campagne voor de verkiezingen van de Tweede Kamer ook zeer actief en betrokken waren.

DENK voorzitter Selçuk Öztürk: “Ik merk nu al dat DENK Amersfoort er helemaal klaar voor is om de positieve boodschap van DENK over te brengen. Alle vertrouwen heb ik er in dat dit team tijdens de campagne, maar ook in de raad DENK op een fantastische manier zal vertegenwoordigen

1. Tahsin Bülbül (29)

De stap naar de politiek ligt in het verlengde van zijn bijdrage aan de maatschappij als vrijwilliger voor verschillende initiatieven in Amersfoort en als bestuurder van een zelfstandige jongerenstichting. In het dagelijks leven is hij teamleider bij de bibliotheek in Amersfoort.

Foto: Judith Terken

“Mijn interesse in de politiek ligt ook in het feit dat ik tot voor kort ongeveer tien jaar werkzaam was bij de gemeente Amersfoort. In de thema’s veiligheid, werkloosheid, wonen en jongeren was ik altijd al meer dan gemiddeld geïnteresseerd. Ik streef dan ook naar een veilige omgeving waarin iedereen kan leven met gelijke kansen; ik wil bijdragen aan een beter, leefbaar Amersfoort. Ik heb ontzettend veel zin om samen met mijn team het DENK-geluid in Amersfoort te laten horen. DENK is een verrijking voor Amersfoort.”

2. Hicham El Abadi (39)

Hij hecht veel waarde aan verbinding en acceptatie. Hicham is als betrokken burger van Amersfoort trots op zijn stad. Met nieuwe creatieve ideeën wil hij de uitdagingen in zijn stad aangaan. Niet alleen meepraten en meedoen, maar nu ook meebeslissen. Hicham is in het dagelijks leven internetondernemer.

3. Fatma Demir (29)

Naast haar werkzaamheden binnen de verzekeringsbranche zet zij zich graag in voor jongeren als voorzitter van de meisjescommissie van de Mevlana Moskee. Door een luisterend oor voor de Amersfoorters te zijn en deze stemmen te vertegenwoordigen in de gemeenteraad namens DENK, werkt Fatma graag mee aan een mooie toekomst voor Amersfoort.

4. Haidar al Ibrahim (29 jaar)

Sinds zijn jonge jaren is hij maatschappelijk en politiek betrokken. Op dit moment is hij werkzaam als tolk en vertaler voor onder andere het Openbaar Ministerie, de IND en de politie. Daarnaast is hij sinds drie jaar voorzitter van een stichting voor juridische dienstverlening.

5. Robbert Siddré (28)

Hij wil er voor zorgen dat volgende generaties met trots kunnen zeggen dat zij onderdeel zijn van de samenleving. Mensen moeten meer met elkaar leven, niet naast elkaar. Volgens Robbert wordt de maatschappij namelijk steeds individualistischer en daarom moet het geluid van een inclusieve samenleving, de positieve boodschap van DENK, gehoord worden.

DENK behaalde bij de afgelopen Kamerverkiezingen in Amersfoort bijna 3.500 stemmen, 3,6 procent van het totaal. In januari volgt ook het verkiezingsprogramma van DENK Amersfoort en zal de lijst ook verder worden aangevuld.