DENK komt met Vijf Puntenplan om meer bewustwording te creëren over Srebrenica

Vandaag, precies 21 jaar geleden vond het Drama van Srebrenica plaats. De massamoord op meer dan 8000 moslimjongens en –mannen, die onder bescherming stonden van het Nederlandse VN-bataljon Dutchbat. Deze mensen werden gedeporteerd en vermoord door de Servische strijdkrachten onder leiding van generaal Ratko Mladić. Dit was een zwarte dag waarop veel Bosniërs hun vader, zoon, broer, oom, neef, grootvader en vrienden hebben verloren. Dit drama is de grootste massamoord na de Tweede Wereldoorlog op het Europese continent.
De oorlog is voorbij, maar het leed is nog vers. Nog ieder jaar worden er menselijke resten gevonden en de lichamen van zeker duizend slachtoffers zijn nog zoek. Duizenden nabestaanden zijn 21 jaar later nog niet toe aan de herdenking van hun dierbaren. Zij wachten nog steeds op een begrafenis.

Wij delen de pijn en het verdriet van de Bosniërs. Deze pijn zal nooit overgaan. Dit is leed en verdriet dat geen compensatie kent. Dit zijn gebeurtenissen die nooit meer mogen plaatsvinden. Bosnië en Herzegovina is een land met veel littekens. Bosnië en Herzegovina verdient daarom een toekomst, die niet lijkt op het verleden. Nederland is het aan haar stand verplicht om Bosnië en Herzegovina en de Bosniërs daarin te steunen. Wij constateren dat dat te weinig gebeurt en er weinig op de agenda staat. DENK komt daarom met een 5-puntenplan om de het Drama van Srebrenica een blijvende plek te geven in ons bewustzijn en om tegelijkertijd de relatie aan te halen met het land waar wij een onvergetelijk pijnlijke rol hebben gespeeld.

1. Het Drama van Srebrenica mag nooit worden vergeten
Nederland heeft een onmiskenbare rol gespeeld bij de val van Srebrenica. De Dutchbatters zijn niet in staat geweest om de Bosniërs te beschermen tegen de Serven. De val van Srebrenica is daarom ook een deel van de geschiedenis van Nederland. In het onderwijs moet deze gedeelde geschiedenis dan ook vanuit verschillende kanten belicht worden en overgedragen worden aan volgende generaties, met als doel om ervan te leren: dit nooit weer.

2. Het Drama van Srebrenica krijgt een nationaal monument en wordt jaarlijks officieel herdacht
Nederland telt zo’n 3300 oorlogs- en herdenkingsmomumenten. Op dit moment bestaat er geen nationaal monument in Nederland om de val van Srebrenica en de slachtoffers te herdenken, ondanks de cruciale rol die Nederland in dit drama speelde. De Nederlandse regering moet zich daarom inspannen om een officieel herdenkingsmonument te realiseren ter nagedachtenis aan de slachtoffers.
Een dergelijk herdenkingsmonument draagt bij aan het erkennen en delen van het leed dat Bosniërs is aangedaan. Ook moet op 11 juli de Nederlandse vlag halfstok worden gehangen, niet alleen op het Ministerie van Defensie, maar op alle overheidsgebouwen en in het bijzonder de legerkazernes en schoolgebouwen.

3. Nederland neemt het voortouw in het intensiveren van de relatie met Bosnië en Herzegovina
Nederland moet de samenwerking met Bosnië en Herzegovina intensiveren. De economische en politieke betrekkingen tussen Nederland en Bosnië en Herzegovina zijn niet intensief, zo geeft het Ministerie van Buitenlandse Zaken toe. Nederland dient vanuit haar bijzondere rol in 1995 zich extra in te spannen voor de wederopbouw van Bosnië en Herzegovina. Zo moeten er handelsdelegaties georganiseerd worden en kunnen er verscheidene handelsverdragen worden gesloten. Ook kan de Nederlandse regering op politiek gebied Bosnië en Herzegovina verder helpen. Zo kan bijvoorbeeld de expertise van Nederland op het gebied van bestuur en recht met Bosnië en Herzegovina gedeeld worden. Dit zou uiteindelijk kunnen leiden tot een volwaardig lidmaatschap van Bosnië en Herzegovina van de Europese Unie.

4. Nederland neemt het voortouw in het herzien van het Dayton-akkoord
Het verdrag van Dayton is het vredesvedrag uit 1995 dat een einde maakte aan de Bosnische oorlog. Al tijdens het sluiten van dit verdrag werd aangegeven dat dit akkoord een tijdelijk karakter zou hebben. In het Verdrag van Dayton werd onder meer bepaald dat de republiek Bosnië-Herzegovina zou gaan bestaan uit twee afzonderlijke entiteiten: de Republiek Srpska en een federatie van moslims en Kroaten. Het is echter zo dat de politieke uitwerking van het Dayton-akkoord anno 2016 voor stroperigheid zorgt in de politieke proces- en besluitvorming van Bosnië en Herzegovina. Daarnaast zorgt de huidige bestuursvorm voor enorme kosten. Een groot deel van de belastinginkomsten in Bosnië en Herzegovina gaat naar administratieve kosten die een voortvloeisel zijn van het Dayton-akkoord. Het bestuursmodel is in de laatste jaren in toenemende mate onder druk komen te staan. Daarom moet het Dayton-akkoord op de schop worden genomen en dient de Nederlandse regering op dit punt het voortouw moet nemen om het aan te kaarten bij de Verenigde Naties.

5. De Tweede Kamer neemt de Srebrenica-resolutie van het Europees Parlement 1-op -1 over
In de door het Europees Parlement ingediende en aangenomen Srebrenica resolutie van juli 2009 worden de richtlijnen beschreven voor Europese lidstaten over hoe men met de herdenking van Srebrenica dient om te gaan. De resolutie heeft dus wel politieke betekenis gehad, maar is daarmee niet bindend voor lidstaten van de Europese Unie. Daarom moet deze resolutie ook overgenomen worden door de Tweede Kamer, omdat alleen door middel van een uitspraak van de Tweede Kamer de uitvoering van deze resolutie zou kunnen worden afgedwongen.
Nederland heeft zich tot op heden afzijdig gehouden over deze resolutie.