DENK komt op voor de kleine ondernemer

De kleine ondernemers (tot 10 werknemers) zijn de motor van de Nederlandse economie. Zij dragen zorg voor een kwart van de totale Nederlandse werkgelegenheid. Kamerlid Öztürk vroeg vandaag in het Algemeen Overleg op dinsdag 1 april 2015 aan de Minister van Economische zaken of de Minister de kleine ondernemer tot speerpunt van zijn beleid wil maken.

DENK wil extra aandacht voor de volgende drie punten:
1.Vermindering regeldruk;
2. Goede kredietmogelijkheden door banken aan MKB;
3. Voorkomen dat bedrijven verdwijnen vanwege moeizame opvolging.

Minister Kamp gaf toe dat het met de kredietverlening aan het kleinbedrijf slecht gesteld is, maar weigert de banken aan te pakken. “Ik ben blij met de banken die we in Nederland hebben,” zei Minister Kamp. Kamerlid Öztürk wees hem erop dat we in Europa helemaal onderaan de lijstjes bungelen: in Nederland wordt 45% van de MKB kredietaanvragen door banken afgewezen, terwijl dat in Duitsland en Frankrijk ongeveer 15 procent is. Alleen Griekenland scoort slechter. “We zouden ons hiervoor moeten schamen, in plaats van de banken te verdedigen,” hield Öztürk de Minister voor.