DENK presenteert economieplan “Diversiteit als kracht voor Economie”

DENKEND AAN ECONOMIE

Het economieplan “DENKEND aan Economie” wordt door DENK Kamerlid Selçuk Öztürk tijdens de begrotingsbehandeling Economische Zaken overhandigd aan minister Wiebes. In het plan worden een aantal voorstellen gedaan waarbij de nadruk onder andere ligt op; diversiteit als kracht, het stimuleren van het MKB en de schadelijke effecten van het “gedachtengoed” van de PVV op onze economie.

Diversiteit versterkt de economie. Innovatie en uitwisseling van netwerken als gevolg van diversiteit leiden tot een hogere economische groei. DENK stelt daarom voor dat er een Kenniscentrum voor Diversiteitseconomie en Multicultureel Ondernemen (DMO) moet komen om kennis, kunde en ervaring beter te delen.

Discriminerende ondernemers worden opgenomen in het Racisme Register, wat betekent dat zij een bepaalde periode niet meer in aanmerking komen voor aanbestedingen van de overheid. Zij betalen, net als anderen die discrimineren, een xenofoben-tax van 1000 euro per discriminerende uitspraak, handeling, gedraging etc.

Wilders kost banen

Het “gedachtengoed” van de PVV van Geert Wilders kost ons banen en groei. Een ongastvrij ondernemersklimaat is slecht voor onze economie. Daarom wil DENK dat de regering met een Actieplan komt voor het creëren van een gastvrij ondernemersklimaat. Ook moet het (negatieve) “Wilders-effect” op onze economie onderzocht worden, in de vorm van een maatschappelijke kosten-baten analyse. Zo kunnen de kosten daarvan in cijfers worden uitgedrukt.

Pensioenfondsen verplichten meer te investeren in eigen economie

Van het totale vermogen van de Nederlandse pensioenfondsen van ca. 1400 miljard euro wordt slechts 12,5% in Nederland zelf belegd. Dit percentage moet substantieel omhoog, goedschiks of anders meer verplichtend. Verder pleit DENK in haar plan om ideale omstandigheden te creëren voor ondernemers in het MKB. Daarom stelt DENK voor om de MKB-winstvrijstelling te verhogen en de kleine ondernemersregeling te verruimen.

Lees hier het economieplan: [Download niet gevonden]