DENK presenteert Ketenaanpak Discriminatie

DENK-Kamerlid Kuzu presenteerde de ketenaanpak discriminatie tijdens het Algemeen Overleg Discriminatie aan de Ministers Plasterk en Asscher op dinsdag 1 april jl.
De aanpak bestaat uit vier onderdelen:
1. Bewustwording: In de samenleving is een stijgende tendens van discriminatie te zien. Wij zien het als taak van de overheid om meer bewustwording te creëren in de samenleving over wat discriminatie met het slachtoffer doet.2. Meldingsbereidheid: de weg naar antidiscriminatiebureaus moet makkelijker te vinden zijn. En er moet  gewerkt worden aan de bereidheid om aangifte te doen van discriminatie. Maar tegelijkertijd moet de politie aangiften van discriminatie serieus nemen en serieus behandelen.

3. Vervolging: Het OM dient meer capaciteit te krijgen om tot vervolging over te gaan. Zo zal uiteindelijk ook de meldingsbereidheid van de gediscrimineerde toenemen. Nu is slechts in 80 van de 3600 gevallen overgegaan op vervolging.

4. Strafmaat:  DENK pleit voor zwaardere en passendere straffen wanneer discriminatie wordt bewezen. Het steekt ons dat voor de racistische opmerkingen bij de Oranje-selfie van Leroy Fer er slechts drie boetes zijn uitgedeeld. En  aan alcoholisten kan, wanneer zij de fout ingaan, een EMA ofwel Educatieve Maatregel Alcohol worden opgelegd. Wij pleiten voor een EMD: een Educatieve Maatregel Discriminatie! Want ook racisten zijn te genezen!

ketenaanpak discriminatie beweging denk
ketenaanpak discriminatie beweging denk