DENK wil gaskraan Groningen verder open

Verminderen van gaswinning is schijnoplossing
DENK wil de gaskraan in Groningen opendraaien. Dat staat in ons alternatieve plan ‘Over veiligheid polder je niet!.’ Volgens DENK is het verminderen van de gaswinning een schijnoplossing die alleen schijnveiligheid creëert. Daarom pleit DENK voor een structurele oplossing: bewoners uit het risicogebied volledig uitkopen, van het risicogebied een natuurgebied maken en daarna de gaskraan verder opendraaien. Met de extra gasbaten kan de uitkoop van de bewoners en de aanleg van het natuurgebied gefinancierd worden.

In de hoorzitting over de gaswinning in de Tweede Kamer op 28 januari 2015 was er brede consensus: ook bij verminderde gaswinning zullen de aardbevingen blijven bestaan. Rob Govers – onderzoeker bij de Universiteit Utrecht – stelt dat met het verminderen van de gaswinning de veiligheid niet is geborgd. Volgens hem zal de klap dan nog steeds komen. Het huidige beleid van de Minister – gaswinning een beetje terugbrengen en focussen op restauratie en preventief versterken – is niet meer dan goedbedoelde symptoombestrijding.

Öztürk: “Herstel en preventief versterken is natuurlijk voor bewoners een drama. Een drama dat ook bij mindere gaswinning zal blijven bestaan. Daarom zeggen wij: niet doormodderen op de huidige weg, maar durf een totaal ander pad in te slaan. Geef bewoners weer perspectief! Dat kan door ze gezamenlijk een nieuwe start te laten in een nieuw gebied in de provincie. Bijvoorbeeld in krimpgebieden die door de komst van de nieuwe bewoners hun noodzakelijke voorzieningen veilig kunnen stellen, zoals scholen en postagentschappen.”

“Natuurlijk gaat het verhuizen niet zonder pijn. Daar hebben wij alle begrip voor. Daarom is het extra belangrijk dat bewoners inspraak hebben over de nieuw te vormen woongebieden en ze zelf bepalen met wie en hoe ze precies gaan wonen,” aldus Öztürk.

Het plan is financieel haalbaar. De uitkoop wordt gefaseerd ingevoerd. DENK stelt voor om te beginnen met het meest risicovolle gebied in de gemeente Loppersum. In de ruwe berekening in het plan kost dat ongeveer 1,6 miljard euro. Als de productie in Loppersum teruggebracht wordt van de huidige 3 miljard kubieke meter naar de oorspronkelijke 15 miljard kubieke meter verdient de Staat jaarlijks ongeveer 2,4 miljard euro extra. Deze extra inkomsten zijn voldoende om in één jaar de uitkoop van de gemeente Loppersum te financieren en een natuurgebied aan te leggen. En om bij succes in de jaren daarna de rest van het risicogebied uit te kopen. De NAM heeft jarenlang winst gemaakt en zal dus een evenredige bijdrage moeten leveren.