DENK wil graaicultuur en zelfverrijking inzichtelijk maken met Koolmees-coëfficiënt

Bij de behandeling van de Wet op de Ondernemingsraden riep DENK Kamerlid Selçuk Öztürk minister Koolmees op om maatregelen te nemen tegen de enorme inkomensverschillen. De inkomensverschillen moeten in ieder geval beter in beeld gebracht worden met een zogenaamde Koolmees-coëfficiënt. DENK Kamerlid Selçuk Öztürk riep de minister met een motie hiertoe op. 

DENK wil een einde aan de graaicultuur en de zelfverrijking van de top. Dit gaat namelijk ten koste van de werknemers met een modaal salaris. Om meer inzicht te krijgen in deze inkomensverschillen vroeg DENK de minister van Sociale Zaken hier actie op te ondernemen. DENK Kamerlid Selçuk Öztürk stelt daarom voor om te werken met een Koolmees-coëfficiënt. Deze moet het verschil weergeven tussen de hoogste inkomens en de gemiddelde inkomen. Bij de AEX-bedrijven is de Koolmees-coëfficiënt nu 171. Deze moet omlaag, want dit spoort niet met een rechtvaardige inkomensverdeling. Op dit moment gaat dat via de Gini-coëfficiënt (tussen 0 en 1), die voor de meeste mensen nog te onduidelijk is.

Uit een onderzoek van persbureau Bloomberg, 29 december 2017, blijkt dat Nederland extreem hoge inkomensverschillen heeft in de top van het beursgenoteerde bedrijfsleven. Bij de 25 AEX bedrijven op de beurs is het verschil tussen het inkomen aan de top 171 keer hoger dan van de gemiddelde werknemer. Alleen in de VS en drie andere landen op de wereld is dit verschil groter.

De CEO van een bedrijf op de beurs verdient gemiddeld 7 miljoen euro.

Selçuk Öztürk: “Dit soort verschillen zijn absurd. Er is al jaren zelfverrijking aan de top van het bedrijfsleven. Dit is ook al jaren één van de grootste ergernissen voor veel mensen. Veel mensen moeten hard werken voor een bescheiden salaris. Aan de top lijken hele andere normen te gelden. Daar is het vaak:  graaien en pakken wat je pakken kan.”

Bekijk hier de volledige bijdrage.