Farid Azarkan sluit zich aan bij DENK!

 

Farid Azarkan heeft zich aangesloten bij DENK! In het verleden heeft hij verschillende hoogwaardige functies bekleed en daarom is DENK zeer verheugd hem te mogen verwelkomen!

Azarkan is een vooraanstaande man waar het om functies met maatschappelijke betrokkenheid betreft. Jarenlang was hij interim Sectorhoofd Bedrijfsvoering, Rijksdienst Cultureel Erfgoed bij het Ministerie van Onderwijs Cultuur en Wetenschap (OCW). Daarna is hij actief geweest als voorzitter van het Samenwerkingsverband Marokkaanse Nederlanders (SMN). Dit werd gevolgd door een functie bij het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK). Tot vorig jaar december was Azarkan plaatsvervangend directeur Transacties en Ontwikkeling bij het Rijksvastgoedbedrijf.

Naast dat Azarkan lid van DENK is geworden, mag hij ook gezien worden als een ambassadeur van DENK. Hij zal zich namelijk uitspreken voor de idealen van DENK. Azarkan wil bijdragen aan een beter Nederland. Het Nederland dat hij achterlaat, moet beter zijn dan het Nederland van vandaag de dag, zo vindt Azarkan. Dit kan bewerkstelligd worden door te staan voor eigen idealen. ‘‘De grimmigheid in de samenleving neemt steeds verder toe en daar moet wat tegen gedaan worden. De samenleving moet niet verdeeld worden een ‘wij’ en ‘zij’, maar ze moet één samenleving zijn waarvan we allemaal deel uitmaken. Het land moet goed achtergelaten kunnen worden aan de volwassenen van later. Kinderen moeten niet afgewezen worden op hun achternaam, maar zij moeten kunnen meedraaien in de samenleving.’’

Azarkan vindt DENK een partij met dezelfde idealen als die van hemzelf en hij vindt dat DENK mensen, waaronder hijzelf, inspireert. De teleurstellingen in de huidige politieke partijen spelen daarin een rol. ‘’DENK stelt wel kritische vragen en dient wel goede moties in. Ze komen op voor de belangen van alle Nederlanders en daarmee bewijzen zij dat ze het vertrouwen waard zijn.’’ Azarkan is het vertrouwen in de politiek kwijt. Zo zegt hij het volgende: ‘‘Voor de verkiezingen wordt je van alles beloofd. Na de verkiezingen wordt er van alles door je strot geduwd.’’

Daarnaast roept hij mensen op om actief gebruik te maken van hun burgerrechten door middel van politieke betrokkenheid. Door politiek actief te zijn kunnen mensen via de Tweede Kamer invloed uitoefenen op de politiek en daardoor ook op de situatie waarin Nederland zich bevindt. Door slechts te aanschouwen wat er gebeurt, kan men geen invloed uitoefenen om situaties te veranderen. Azarkan wil die invloed wel uitoefenen en daarom sluit hij zich aan bij DENK.

Farid Azarkan kiest voor DENK