Gedragstherapie voor HR-Managers

DENK wil arbeidsdiscriminatie aanpakken

Ook werkgevers maken onderscheid op basis van achternaam sollicitant. Veel jongeren met een niet-westerse achternaam hebben daarmee te maken. DENK vindt dat onrechtvaardig en wil een verplichte Educatieve Maatregel Discriminatie (EMD) invoeren. De EMD is een praatgroep onder begeleiding van professionele docenten en kan door de rechter worden opgelegd wanneer men zich schuldig maakt aan zichtbare vormen van discriminatie. DENK zal de EMD in het Algemeen Overleg Discriminatie op 1 april a.s. inbrengen.

Kamerlid Tunahan Kuzu: “Het CBS heeft onlangs op verzoek van de Volkskrant een onderzoek uitgevoerd naar de arbeidsparticipatie van jongeren van niet westerse-afkomst. Daaruit bleek dat deze jongeren minder snel een baan vinden. Dat kan om verschillende redenen, maar een van de redenen is dat veel HR-managers een eerste selectie toepassen op basis van achternaam. Dat ondervond ook een jongeman die twee keer een sollicitatie had gestuurd naar een gerenommeerd selectiebureau: een keer onder zijn eigen naam (M. Dogan) en een keer onder een fictieve naam. M. Dongen. Onder zijn eigen naam werd hij niet uitgenodigd, onder zijn fictieve naam wel. Deze vorm van discriminatie moeten we hard aanpakken.”

 

Educatieve Maatregel Discriminatie als onderdeel van ketenaanpak

Het terugdringen van discriminatie kan alleen als de totale keten van discriminatie wordt aangepakt.

 • Bewustwording:
 • Praatgroepen over discriminatie (EMD)
 • Lespakket in het basis- en voortgezet onderwijs: Kennis van het Nederlandse slavernij- en kolonisatieverleden. Educatie over discriminatie – wat is het en wat kun je er aan doen;
  • Meldingsbereidheid: de meldingsbereidheid kan hoger door mensen beter te informeren over de mogelijkheden om een klacht in te dienen en de instanties – zoals politie – moeten de meldingen meer serieus nemen;
  • Registratie van discriminatie kan worden verbeterd, bijvoorbeeld door de invoering van een R-register;
  • Vervolging door het OM: deze kunnen en moeten omhoog. Daardoor neemt ook de meldingsbereidheid van de gediscrimineerde toe
  • Zwaardere straffen op discriminatie: hogere geldboetes, opnamen in R-Register en/of EMD-maatregel.

 

In een rechtvaardige samenleving zou geen plaats mogen zijn voor discriminatie. Of dat nu op afkomst, geaardheid, sekse of ras is. De tijd dat onze verschillende culturele achtergronden op de voorgrond werden geprojecteerd om ons te verdelen en om ons tegen elkaar op te zetten moeten we definitief achter ons laten.