GGZ Friesland kiest voor dure advocaten in plaats van constructieve oplossing

We gaan onze naam en logo niet aanpassen. DENK staat voor een politieke beweging. Met DENK willen wij Nederland aan het denken zetten. GGZ Friesland is een instelling voor de geestelijke gezondheidszorg. Twee totaal verschillende organisaties. Bovendien heeft GGZ Friesland niet het alleenrecht op de naam ‘Denk’. Er zijn meer dan 100 organisaties die de naam ‘Denk’ dragen.

Op 16 februari zijn wij vanuit Roermond en Rotterdam afgereisd om een open gesprek te voeren met de heren Jansen en Teer van de Raad van Bestuur van GGZ Friesland. De heren waren niet bereid om te komen tot een constructieve oplossing. Wij betreuren dat zeer, omdat nu duurbetaalde zorgverzekeringspremies door burgers worden uitgegeven aan dure advocaten. Geld dat ons inziens aan de kwetsbare cliënten in de geestelijke gezondheidszorg zou moeten worden besteed.

We wachten de uitspraak van de rechter over dit geschil af en zien deze met vertrouwen tegemoet” aldus de heren Kuzu en Öztürk.