Kamer gedoogt PVV- lange arm met xenofobisch rookgordijn

Video Kamer gedoogt PVV- lange arm met xenofobisch rookgordijn

Vandaag werd er in de Kamer gestemd over een motie van Selçuk Öztürk (DENK) waarin hij de regering verzocht om buitenlandse financiering van politieke partijen onmogelijk te maken. Helaas koos een meerderheid van de Kamer met de VVD, het CDA, de PVV, de Christen Unie en de SGP ervoor om de motie te verwerpen, waarmee de poging van DENK om de lange arm in ons parlement af te breken is mislukt.

Selçuk Öztürk

Volgens Selçuk Öztürk houden deze partijen er een dubbele maat op na. “Als het gaat om buitenlandse financiering van islamitische gebedshuizen wordt de Minister bijna maandelijks naar de Kamer geroepen, maar buitenlandse beïnvloeding van partijen in het parlement, het centrum van de Nederlandse macht, wordt gewoon gedoogd.”

“Met een soort xenofobisch rookgordijn lijken sommige partijen de aandacht af te willen leiden van de werkelijke lange arm, de PVV, door zich bijvoorbeeld te richten op de dubbele nationaliteit van onze Voorzitter, door constant islamitische gebedshuizen onder de loep te leggen of door de positie van Tunahan Kuzu in de commissie Stiekem ter discussie te stellen op basis van zijn afkomst.”

Het moge duidelijk wat de lange arm in het parlement van de PVV van Wilders betreft. Deze partij kreeg, als we het financieel verslag over 2015 van de partij erop naslaan, € 108.244 aan giften van het David Horowitz Freedom Centre.

Aan de voorman van deze conservatieve denktank uit de Verenigde Staten, David Horowitz, worden uitingen als ‘Palestijnen zijn moreel ziek’ en ‘de islam is een religie van haat’ toegeschreven. Niet voor niets wordt Horowitz door het Southern Poverty Law Centre omschreven als de ‘godfather van de moderne anti moslim beweging’.

Het is evident dat een conservatieve en discriminatoire belangengroep uit het buitenland niet voor niets overgaat tot het geven van giften aan een Nederlandse partij. Vertegenwoordigers in het parlement richten zich dus liever op andere zaken, dan op mogelijke buitenlandse beïnvloeding van de in sommige peilingen grootste Nederlandse partij.