Kamervragen: annexatie van Palestijns grondgebied door Israël

Tunahan Kuzu, politiek leider van DENK, stelt Kamervragen aan de Minister van Buitenlandse Zaken over de illegale annexatie door de Israëlische regering van Palestijns grondgebied. Op 22 januari jongstleden drong namelijk het bericht door dat de Israëlische regering 154 hectare Palestijns grondgebied zal gaan annexeren. De Israëlische regering had het gebied al langer bezet, maar nu het gebied door het land is uitgeroepen tot Israëlisch grondgebied, is bebouwing door Israël volgens de Israëlische wet legaal.

Internationaal gezien is de annexatie illegaal. De handelingen van de Israëlische regering gaan daarmee dus in tegen internationale wetgeving. De Verenigde Naties hebben de annexatie een overtreding van het internationale recht genoemd. Ook zal de annexatie niet bijdragen aan een tweestatenoplossing. Naast de Verenigde Naties, hebben ook de Verenigde Staten zich uitgesproken tegen de annexatie. Zij vinden het niet te verenigen met een tweestatenoplossing.

Kuzu vraagt zich onder andere af welke acties ondernomen zullen worden door de Minister van Buitenlandse Zaken. Daarnaast vraagt het Kamerlid zich af of de Minister het eens is met de opvatting dat de illegale annexaties van de Israëlische regering lijnrecht ingaan tegen de tweestatenoplossing. Naast deze, en andere vragen, komt ook de erkenning van Palestina als staat aan de orde. DENK vraagt zich namelijk af of de Minister het eens is met de opvatting dat erkenning van een Palestijnse staat zou bijdragen aan het voorkomen van meer illegale annexaties door de regering van Israël.