Kamervragen: dalende instroom op pabo

Recentelijk zijn de cijfers over de inschrijvingen aan lerarenopleidingen (pabo’s) gepubliceerd door de Vereniging Hogescholen. Uit deze cijfers bleek dat de instroom van leerlingen aan de pabo’s het afgelopen jaar met 32% is gedaald ten opzichte van het jaar daarvoor. De reden hiervoor ligt in de strengere selectie-eisen aan de poort. Gezien het tekort aan leraren dat in Nederland gaat optreden is dit volgens DENK een zeer slechte zaak.

Als we vervolgens kijken naar welke leerlingen vooral afhaken, zien we dat veel leerlingen van niet-westerse komaf de weg naar de pabo steeds minder vaak weten te vinden. Hun aantal is het afgelopen jaar met 66% procent gedaald ten opzichte van het jaar daarvoor. Zo zien we weer dat de regering spreekt over diversiteitsbeleid, maar in de praktijk weinig klaarspeelt.

DENK vindt dat onze leraren een afspiegeling moeten vormen van de diversiteit in ons land. Want diversiteit komt de kwaliteit van het onderwijs ten goede en zorgt ervoor dat het omgaan met verschillen beter in het onderwijs wordt ingebed.

DENK-leider Kuzu heeft in Kamervragen dan ook aangedrongen om schakeljaren in pabo’s te stimuleren, zodat leerlingen de kans krijgen om hun achterstanden in te halen. Daarnaast heeft Kuzu de effectiviteit van het diversiteitsbeleid bevraagd en aangedrongen op een betere aansluiting tussen pabo’s en vooropleidingen.