Kamervragen n.a.v. nekklem politie

De politie mag nekklem blijven gebruiken van de rechter

Het zit iedereen nog diep gegrift in het geheugen dat festivalganger Mitch Henriquez het leven is ontnomen door zinloos geweld middels het gebruik van de nekklem. DENK heeft hier in juli 2015 schriftelijke vragen over gesteld en de beantwoording van ontvangen (www.bewegingdenk.nl/verdraagzame-samenleving/mitch-henriquez-schriftelijke-vragen-over-excessief-politiegeweld). Maar aangezien de beantwoording hier te kort schiet, hebben wij nieuwe vragen gesteld.

Activist Frank van der Linde had een kort geding aangespand om het gebruik van de nekklem te verbieden. Helaas is de uitkomst hiervan dat de politie de nekklem voorlopig in ieder geval kan blijven toepassen. DENK vindt dat een kwalijke zaak en heeft hierover schriftelijke vragen gesteld en borduurt voort in het proces voor gerechtigheid.

Hierbij de vragen over het gebruik van de nekklem en de aanvullende vragen over Mitch Henriquez.

Vragen van het lid Kuzu (Groep Kuzu/Öztürk) aan de Minister van Veiligheid en Justitie over het bericht dat de politie de nekklem mag blijven gebruiken van de rechter.

 1. Bent u bekend met het bericht ‘Rechter: politie kan nekklem blijven gebruiken[1]?
 2. Waarom wordt een techniek die niet getraind noch aangeleerd wordt toch in de praktijk toegepast?
 3. Heeft u een overzicht van het aantal personen dat de afgelopen tien jaar overleden of invalide geraakt is tijdens of na de arrestatie door de politie door het gebruik van de nekklem? Hoeveel van deze personen hadden een niet-Westerse achtergrond?
 4. Wat gaat u doen tegen het onnodig gebruiken van een nek- of neusklem tegen arrestanten?
 5. Waarom zijn de nek- en neusklem niet verboden gezien het aantal gevallen waarbij een arrestant zwaargewond raakte en/of overleed?
 6. Bent u bereid de nekklem te verbieden? Vindt u dat een nekklem gebruikt mag worden indien die niet verboden is? Zo nee, waarom niet?
 7. Waarom wordt de nekklem niet minimaal tijdelijk verboden, in afwachting van onderzoek?
 8. Vindt u dat een nekklem gebruikt mag worden? Zo ja, waarom?
 9. Bent u bereid om te vragen naar snelheid in het onderzoek van de Inspectie van Veiligheid en Justitie naar de nekklem? Zo nee, waarom niet?
 10. Waarom zijn er geen maatregelen getroffen met betrekking tot het gebruiken van de nekklem?
 11. Bent u het met mij eens dat het onderzoek naar de nekklem niet uitgevoerd moet worden door de inspectie van uw Ministerie maar door een externe te laten doen? Zo nee, waarom niet?
 12. Welke maatregelen gaat u nemen om buitensporig politiegeweld tegen te gaan?
 13. Wanneer is een nekklem onrechtmatig? En wanneer is politiegeweld gerechtvaardigd en proportioneel?
 14. Bent u bereid nieuwe regels en eisen op te stellen voor het gebruik van politiegeweld? Zo ja, wanneer? Zo nee, waarom niet?
 15. Bent u bereid na het onderzoek van de Inspectie Veiligheid en Justitie maatregelen te treffen die de nekklem verbieden of strenge(re) eisen te stellen voor het gebruik ervan? Zo nee, waarom niet?
 16. Weet u dat in België de nekklem niet aangeleerd wordt en daarom ook niet toegepast mag worden? Zo ja, waarom mag het in Nederland dan wel toegepast worden terwijl het niet wordt aangeleerd? [2]
 17. Weet u dat de nekklem (wurggreep) in de Verenigde Staten al 20 jaar verboden is? Zo ja, bent u dan bereid om onderzoek te doen naar de redenen van dit verbod?[3]
 18. Bent u het met mij eens dat als het gebruik van de nekklem niet verboden wordt, de agenten een goede opleiding moeten hebben waar ze de nekklem aangeleerd krijgen? Zo ja, wanneer starten ze met die opleiding? Zo nee, waarom niet?
 19. Bent u bereid om agenten te vervolgen die door gebruik van de nekklem een arrestant om het leven brengen of blijvend lichamelijke letsel veroorzaken? ? Zo nee, waarom niet?
 20. Bent u bereid om agenten die een arrestant om het leven brengen door de nekklem of andere manieren van geweld te vervolgen wegens ‘dood door schuld’? Zo nee, waarom niet?
 21. Waarom zijn de agenten die de nekklem op de heer Henriquez toegepast hebben niet direct op non-actief gezet?
 22. Bent u met mij van mening dat de agenten Mitch Henriquez moesten reanimeren, aangezien een agent zei “dat er nog weinig leven in zit”? En inplaats van te sjorren en te slepen de ambulance moesten bellen? Zo nee, waarom niet?
 23. Bent u van mening dat het geweld op de heer Henriquez gelegitimeerd is? En kunt u aangeven wat de standaardprocedure is wanneer een arrestant buiten bewustzijn raakt? Zo nee, waarom niet?

[1] http://www.ad.nl/ad/nl/1012/Nederland/article/detail/4144097/2015/09/17/Rechter-Politie-kan-nekklem-blijven-gebruiken.dhtml

[2] http://nos.nl/op3/artikel/2046104-is-de-nekklem-in-andere-landen-ook-omstreden.html

[3] http://nos.nl/op3/artikel/2046104-is-de-nekklem-in-andere-landen-ook-omstreden.html