Kamervragen over internetdiscriminatie

Naar aanleiding van de racistische tweet van Mia Sliwinski kwam de publieke verontwaardiging snel op gang. Een correct en kordaat optreden van LEF Nissewaard en het Comenius College als gevolg hebbende. DENK heeft Kamervragen gesteld over de grote toename van internetdiscriminatie en wil het probleem aanpakken bij de bron. Deel ook jouw gedachten met ons over de bron van deze zeer grote toename.

Racisme en discriminatie dienen keihard bestreden te worden. Zie jij iets voorbijkomen wat niet door de beugel kan? Toon dan ook LEF, breng ons op de hoogte en maak er werk van!

http://m.ad.nl/ad/m/nl/1038/Rotterdam/article/detail/4141903/2015/09/14/Geroyeerd-raadslid-na-9-11-tweet-door-school-geschorst.dhtml?originatingNavigationItemId=5585

Vragen van de leden Kuzu & Öztürk (Groep Kuzu/Öztürk) aan de Minister van Sociale Zaken & Werkgelegenheid en de Minister van Onderwijs over de schokkende uitspraken op Twitter van een persoon die werkzaam is bij een onderwijsinstelling

 1. Bent u bekend met het bericht “Tweet van raadslid LEF Nissewaard zorgt voor ophef[1]?
 2. Wat vindt u van de uitspraak? En wat voor signaal gaat er naar uw mening uit naar de leerlingen van de school van de betrokkene, door haar uitspraken?
 3. Zijn de uitspraken van de betrokkene naar uw mening ook symptomatisch voor het feit, dat discriminatie op internet een groot probleem en rijzende is?
 4. Wat vindt u ervan, dat uit cijfers van het meldpunt voor internetdiscriminatie blijkt[2], dat het aantal meldingen van internetdiscriminatie vorig jaar met 22% is gestegen?
 5. Kunt u ons van de meest recente cijfers voorzien met betrekking tot het voorkomen van internetdiscriminatie? Kunt u dit specificeren naar grond? Is er wederom sprake van een stijging?
 6. Wanneer wordt de Kamer geïnformeerd over de uitkomsten van het overleg dat de regering, via de persoon van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, met experts en vertegenwoordigers van Facebook en Twitter zal hebben over het voorkomen van discriminatie op internet?[3]
 7. Wat is de inzet van de regering in deze gesprekken? En wat zal de regering doen als Facebook en Twitter niet bereid zijn mee te werken?
 8. Met welke andere stakeholders overlegt de regering ten aanzien van internetdiscriminatie? Is de regering bereid een bredere conventie in te lassen met bijvoorbeeld providers, Google en Youtube om het punt van internetdiscriminatie onder de aandacht te brengen?
 9. Wat voor maatregelen gaat de regering nemen om discriminatie op internet aan te pakken?
 10. Is de regering nu wel bereid om een racismeregister in te voeren, waarin de namen en uitspraken, zoals die van de betrokkene, worden geregistreerd en waarbij een registratie in het racismeregister een baan bij de overheid en het onderwijs onmogelijk maakt? Zo ja, op welke termijn? Zo nee, waarom niet?
 11. Is de regering nu wel bereid om een educatieve maatregel discriminatie in te voeren, vergelijkbaar met de educatieve maatregel alcohol, waarbij mensen die discrimineren corrigerend worden bijgeschoold en ervan doordrongen raken dat discriminatie echt niet kan? Zo ja, op welke termijn? Zo nee, waarom niet?
 12. Is de regering bereid om de bekendheid en de rol van het meldpunt internetdiscriminatie te vergroten? Zo ja, wat gaat de regering ondernemen en hoe gaat de regering de gang van social media naar het meldpunt internetdiscriminatie beter faciliteren? Zo nee, waarom niet?
 13. Is de regering bereid een betere gang van social media naar het meldpunt internetdiscriminatie mede inzet van de gesprekken met Facebook en Twitter te maken? Moet er bij een rapportage van ongewenste content op social media niet direct kunnen worden doorgelinkt naar het meldpunt internetdiscriminatie? Zo nee, waarom niet?
 14. Welke aan een ministerie of aan de overheid gelieerde antidiscriminatie bureaus bestaan er op dit moment? En welke zijn er tijdens deze kabinetsperiode ontbonden?
 15. Wat voor output hebben de aan een ministerie of aan de overheid gelieerde antidiscriminatie bureaus de afgelopen jaren geleverd?

[1] http://www.metronieuws.nl/binnenland/rotterdam/2015/09/tweet-van-raadslid-lef-nissewaard-zorgt-voor-ophef

[2] http://www.ad.nl/ad/nl/1012/Nederland/article/detail/3832907/2015/01/19/Meer-meldingen-discriminatie-op-internet.dhtml

[3] http://www.nu.nl/internet/4122236/asscher-in-gesprek-met-twitter-en-facebook-aanpak-discriminatie.html