Kamervragen over radicalisering en de aanpak van terrorisme

Terrorismedeskundige David Kenning, de belangrijkste adviseur van de gemeente Amsterdam op het gebied van Syriëgangers stelt dat de Westerse aanpak van radicalisering gedoemd is te mislukken. Dit omdat de huidige aanpak gestoeld is op het onterechte idee dat de strijd tegen Al-Qaeda en Daesh een gevecht is tegen de islamitische cultuur. Wat blijkt, van de Syriëgangers (en mensen die van plan waren naar Syrië af te reizen blijkt 60 procent te kampen met psychosociale problemen.

Naar aanleiding van dit bericht hebben wij schriftelijke vragen aan de Minister van Veiligheid en Justitie gesteld. Immers, een verkeerde aanpak kan moeilijk tot een goede oplossing leiden. Juist nu na een toename van verschrikkelijke aanslagen over de wereld wordt het van groter belang de radicalisering gezamenlijk aan te pakken en terroristen gezamenlijk te bestrijden.

Lees onderstaand de Kamervragen:

Vragen van het lid Kuzu (Groep Kuzu/Öztürk) aan de Minister van Veiligheid en Justitie over het bericht dat de aanpak van radicalisering is gedoemd te mislukken.

 1. Bent u bekend met het artikel in NRC Handelsblad “Terrorismedeskundige: aanpak radicalisering gedoemd te mislukken”?[1]
 2. Hoe beoordeelt u het feit dat terrorismedeskundige en adviseur van de gemeente Amsterdam op het gebied van Syriëgangers, de Westerse en daarmee dus ook de Nederlandse aanpak van radicalisering beschrijft als ‘gedoemd te mislukken’?
 3. Bent u van mening dat de Westerse aanpak van radicalisering tot polarisatie in de samenleving leidt en terroristen kweekt van eigen bodem? Zo ja, wat gaat u tegen deze aanpak doen? Zo nee, waarom niet?
 4. Deelt u de mening van de terrorismedeskundige dat de huidige aanpak is gestoeld op het onterechte idee dat de strijd tegen Al-Qaeda en Daesh een gevecht is tegen de islamitische cultuur? Zo ja, wat gaat u doen om dit recht te zetten? Zo nee, waarom niet?
 5. Vindt u dat de huidige aanpak van radicalisering de Nederlandse moslims in een kwaad daglicht stelt? Zo ja, wat gaat u doen om dit recht te zetten? Zo nee, waarom niet?
 6. Bent u bereid om een andere, effectievere aanpak van radicalisering in te zetten, welke niet leidt tot polarisatie en niet gedoemd is te mislukken? Zo ja, welke concrete maatregelen gaat u nemen? Zo nee, waarom niet?
 7. Bent u met mij van mening dat het woord ‘jihadisme’ in een verkeerde context wordt gebruikt, hierdoor een negatieve lading heeft gekregen? Zo nee, waarom niet?
 8. Bent u met mij van mening dat het woord ‘jihadisme’ in overheidsdocumenten vervangen moet worden door het woord ‘terrorisme’, zodat er geen verwijzingen worden gemaakt naar bepaalde religieuze groepen? Zo ja, wat gaat u hieraan doen? Zo nee, waarom niet?
 9. Wat gaat u doen om de voedingsbodem van radicalisering aan te pakken in Nederland? Kunt u dat toelichten? Zorgen de uitspraken van de terreurdeskundige voor nieuwe inzichten over het beleid dat gevoerd moet worden?
 10. Welke maatregelen bent u van plan te nemen om te zorgen dat bestrijding van radicalisering en terrorisme geen gevecht tegen de islamitische cultuur wordt? En op welke termijn?
 11. Bent u bereid onderzoek te doen naar de gevolgen van het huidige aanpakplan van radicalisering? Zo ja, wanneer? Zo nee, waarom niet?
 12. Weet u dat uit onderzoek van de Landelijke Politie bleek dat 60 procent van Syriëgangers met psychosociale problemen kampt? Zo ja, gaat dit voor een andere aanpak visie zorgen? Bent u bereid na aanleiding van deze informatie uw beleid aan te passen?
 13. Bent u bereid onderzoek te doen naar psychologische problemen die een rol spelen bij radicalisering? Zo nee, waarom niet?

[1] http://www.nrc.nl/nieuws/2015/09/21/terrorismedeskundige-westerse-aanpak-radicalisering-gedoemd-te-mislukken/