Kuzu en Öztürk lanceren nieuwe beweging DENK

DENK is de naam van de nieuwe politieke beweging die door de Tweede Kamerleden, Tunahan Kuzu en Selҫuk Öztürk op 9 februari 2015 is gepresenteerd. Ook is het politiek manifest van DENK bekend gemaakt. Tunahan Kuzu wordt de leider van de nieuwe beweging.

In Nederland is onbalans omdat de politiek is verhard, verruwd en verrechtst. Het is tijd voor een stevig tegengeluid. DENK is een beweging waarin iedereen zichzelf kan zijn op basis van verdraagzaamheid en gelijkwaardigheid binnen de kaders van de democratische rechtstaat. DENK streeft ernaar de kloof tussen politiek en burgers te dichten. Zij wil de verschillende werkelijkheden aan elkaar verbinden en een stem geven aan mensen die zich niet gehoord voelen in de huidige politiek. DENK wil Nederland aanzetten tot denken.

DENK is er voor alle inwoners van Nederland en komt op voor de belangen van alle inwoners in Nederland. DENK is klaar met integratie, het gaat om wederzijdse acceptatie. Het mag geen verschil maken of je ouders geboren zijn in Amsterdam of Agadir. DENK pleit voor het invoeren van een R-register (Racismeregister) voor overheidsorganisaties. Tunahan Kuzu: “Racisme en discriminatie accepteren wij niet. Niemand, en zeker de overheid niet, mag daar aan meedoen. Daarom pleiten wij voor een R-register waar uitingen van racisme worden geregistreerd en het voor de geregistreerde onmogelijk wordt om voor een overheidsorganisatie te werken.”

DENK is bewust een politieke beweging en geen partij. Tunahan Kuzu verwoordt het als volgt: “Beweging zorgt voor gedragen en blijvende verandering in de samenleving van onderop. De gevestigde politieke orde staat ver van de samenleving. Zij stuurt van bovenaf. Wij willen de politiek interactief maken en dichter bij de burgers brengen. Met de huidige communicatietechnologie kan dat.”

De komende periode wordt gewerkt aan het verder opbouwen van de nieuwe beweging. DENK wil deelnemen aan de eerstvolgende landelijke verkiezingen. Tot die tijd wordt het geluid van DENK vertegenwoordigd door de Groep Kuzu/Öztürk.