Meer middelen voor lokale media

DENK vindt dat goed functionerende en onafhankelijke media essentieel zijn voor het controleren van de politiek en het bestuur en voor het inlichten van het publiek. DENK is daarom vóór het uitrekken van meer budget voor lokale media die politici controleren, zodat burgers voldoende op de hoogte worden gebracht van lokale besluitvorming

Afgelopen dinsdag vroeg TV Enschede FM bij leden van de Tweede Kamer om 30 miljoen euro extra voor lokale omroepen. Hij deed dat samen met bestuurders van andere lokale omroepen. Selçuk Öztürk nam de petitie in ontvangst.

Eerder dit jaar diende DENK amendementen in om de lokale omroepen en journalistiek te ondersteunen. Lokale omroepen en journalisten verslaan namelijk zelden nog over de lokale politiek. Ook de perstribunes tijdens raadsvergaderingen zijn over het algemeen leeg.

DENK stelde voor om een bedrag van € 15.000.000 vrij te maken om de post “subsidies” van het begrotingsartikel media te verhogen. Ook stelde DENK voor om een verhoging van de bijdrage aan het Stimuleringsfonds voor de Journalistiek mogelijk te maken. Selçuk Öztürk: Burgers moeten, op een zo objectief mogelijke manier, goed op de hoogte worden gebracht van lokale besluitvorming. De aanwezigheid van onafhankelijke media is daarvoor een belangrijke voorwaarde.”

Helaas was er onvoldoende steun hiervoor in de Kamer.

Al in 2015 nam minister Ronald Plasterk (Binnenlandse zaken) het rapport ‘Nieuwsvoorziening in de regio 2014’ in ontvangst. In dat onderzoek werd al een verontrustend beeld geschetst. Sindsdien is dat beeld helaas niet verbeterd.