Meerderheid Kamer tegen verzoening en toenadering

Armeense kwestie wordt gebruikt voor eigen politiek gewin
De jaarlijks terugkerende moties die zijn ingediend door het Christenbroederschap (CDA, SGP, CU) en PVV zorgen er voor dat het wantrouwen en soms zelfs de haat tussen Armeense Nederlanders en Turkse Nederlanders alleen maar wordt versterkt. Het gaat deze partijen niet om waarheidsvinding wat er zich precies heeft afgespeeld in 1915 in Anatolië, maar om het verkrijgen van stemmen. Daarom heeft DENK tegen deze moties gestemd waarin wordt gevraagd de Armeense kwestie als genocide te erkennen.

Kamerlid Tunahan Kuzu: “Laat er geen misverstand over bestaan dat wij alle slachtoffers betreuren en medeleven betuigen aan de nakomelingen daarvan. Ten tijde van de Eerste Wereldoorlog hebben zich niet alleen op het Europese continent, maar ook vlak daarbuiten in Anatolië, verschrikkelijke gebeurtenissen voltrokken waarbij veel mensen aan beide zijden zijn omgekomen. Maar iets wat zich 100 jaar geleden ruim 4000 km van Nederland heeft afgespeeld kan niet op deze manier worden opgelost worden in de Tweede Kamer.

De indieners van deze moties over de Armeense kwestie zorgen ervoor dat gemeenschappen die nu naast elkaar en met elkaar vreedzaam samenleven, uit elkaar worden gedreven. Zij willen deze kwestie misbruiken voor hun eigen politiek gewin.

Wat er moet gebeuren is verzoening en toenadering tot elkaar, zodat wij gezamenlijk kunnen bouwen aan een verdraagzame samenleving. Kennis van elkaars geschiedenis en achtergrond is daarbij cruciaal. De ingediende moties dragen daar niet aan bij.”

De stemverklaring van DENK werd een paar maal onderbroken door de Kamervoorzitter. Kuzu: “Jammer, je moet als volksvertegenwoordiger er op kunnen vertrouwen dat je volgens de regels van de democratische rechtsstaat je verklaring mag afleggen.”