Nieuwsbrief #006: Korte terugblik parlementair jaar 2015

Bekijk onze zesde nieuwsbrief met onder andere nieuws over: korte terugblik parlementair jaar 2015, de beste wensen voor 2016, DENK in 2017 en we halen de 10.000 likes op Facebook. Dat kan “door hier te klikken“. Dit is één van onze items in de nieuwsbrief.

DENK was in 2015 een nieuw geluid in de Tweede Kamer. Daar stonden de andere politieke partijen wel even van te kijken. De pittige stellingnames van DENK zorgden voor veel beroering en debat. Vooral als het gaat om integratie namen wij een unieke positie in. Terwijl bijna alle politieke partijen keihard over etnische minderheden praatten (bijvoorbeeld Ahmed Marcouch van de PvdA, die steeds meer op een PVV’er begint te lijken), kwam DENK juist voor deze etnische minderheden op.

Wij streden tegen de vooroordelen over moslims die breed in de Nederlandse politiek heersen. Wij waarschuwden voor het gevaar van extreem-rechts: als minderheden in een hoekje worden gezet, kunnen er enge dingen gebeuren. Wij hameren op acceptatie als tegenhanger van integratie. Als DENK er niet was geweest, waren deze debatten volstrekt anders verlopen. Dan had het tegengeluid volstrekt ontbroken. Ook het komende jaar blijven we uw geluid in het maatschappelijk debat vertegenwoordigen.

DENK streed tegen de verliesgevende beursgang van ABN AMRO en tegen de aankoop van Rembrandt schilderijen (met 160 miljoen de familie Rothschild spekken). Ook streden we tegen de onnodig dure en onnodig lange verbouwing van het Binnenhof (een Fyra en Noord-Zuid lijn project in wording).

DENK was fel pleitbezorger van de barmhartige opvang van vluchtelingen, maar hamert wel op een eerlijke verdeling (eerlijke spreiding internationaal, in Europa en binnen Nederland). DENK wees op grote onrechtvaardigheid: discriminatie op de arbeidsmarkt, in het onderwijs en bij de politie. Mensen met een niet-westerse achtergrond krijgen veel minder snel een baan, krijgen lagere middelbare school adviezen dan je op basis van hun CITO-score mag verwachten en worden regalmatig op basis van hun uiterlijk door de politie aangehouden.