Ontmanteling van een Nederlands ontwikkelingsproject door het Israëlische leger

Kamervragen over de ontmanteling van een Nederlands ontwikkelingsproject door het Israëlische leger

Het Israëlische leger heeft een met Nederlands geld opgezet ontwikkelingsproject op de Westelijke Jordaanoever ontmanteld. Maar liefst 10 miljoen dollar van uw belastinggeld is opnieuw met de grond gelijk gemaakt door het Israëlisch leger. Het is niet de eerste keer dat het Israëlische leger zich schuldig maakt aan het verwoesten van ontwikkelingsprojecten in de Palestijnse gebieden. Volgens diplomaten die in het gebied aanwezig zijn zou dit een vergeldingsactie zijn uit onvrede over het EU-beleid. DENK wil dat de minister op Europees niveau aan gaat dringen om hardere maatregelen te nemen tegen dergelijke acties van het Israëlische leger. Ook heeft DENK gevraagd om de Israëlische ambassadeur te ontbieden over de schade die Israël brengt aan Nederlandse ontwikkelingsprojecten. Bekijk hieronder de Kamervragen van Kamerlid Kuzu:

Vragen van het lid Kuzu (Groep Kuzu/Öztürk) aan de Minister van Buitenlandse Zaken over de ontmanteling van een Nederlands ontwikkelingsproject door het Israëlische leger.

1. Bent u bekend met het bericht “Israël ontmantelt door Nederland ondersteund ontwikkelingsproject”?
2. Kunt u bevestigen dat het Israëlische leger een landbouwproject ter waarde van 10 miljoen dollar dat gefinancieerd is door Nederland, ontmanteld heeft? Zo ja, wat vind u hiervan?
3. Wat is de aanleiding van de ontmanteling van het desbetreffende ontwikkelingsproject?
4. Zijn er nog andere direct of indirect door Nederland gefinancierde projecten die beschadigd of vernield zijn door het Israëlische leger? Zo ja, welke zijn dit?
5. Zijn er nog andere direct of indirect door de Europese Unie gefinancierde projecten die beschadigd of vernield zijn door het Israëlische leger? Zo ja, welke zijn dit?
6. Hoeveel bedraagt de financiële schade voor Nederlandse en Europese projecten die tot nu toe door het Israëlische leger is veroorzaakt?
7. Welke maatregelen worden er genomen wanneer bekend wordt dat door Nederland direct of indirect gefinancierde projecten zijn beschadigd of vernield?
8. Welke preventieve maatregelen worden er genomen om dergelijke verwoestingen aan ontwikkelingsprojecten te voorkomen?
9. Klopt het dat de ontmanteling een vergeldingsactie is uit onvrede over het EU-beleid? Zo ja, wat gaat u hiertegen doen? Zo nee, wat is dan het motief volgens u?
10. Deelt u met ons de mening dat de Israëlische regering verantwoordelijk is voor deze actie en de kosten die Nederland heeft gemaakt moet compenseren? Zo nee, waarom niet?
11.Heeft u bij de Israëlische autoriteiten geprotesteerd tegen deze ontmanteling? Zo nee, waarom niet?
12. Bent u bereid om op Europees niveau aan te dringen op hardere Europese maatregelen tegen dergelijke acties van het Israëlische leger? Zo nee, waarom niet?
13.Klopt het dat de schade van dergelijke vergeldingsacties van het Israëlische leger op voorhand worden meegenomen in begrotingen? Zo ja, welke signalen geeft Nederland hiermee af aan de Israëlisch regering?
14.Wat voor consequenties heeft deze actie van het Israëlische leger op de bilaterale samenwerkingsfora met Israël?
15.Deelt u met mij de mening dat de bilaterale samenwerking met Israël per direct beëindigt moet worden zolang het Israëlische leger ontwikkelingsprojecten verwoest? Zo nee, waarom niet?
16.Bent u bereid om de Israelische ambassadeur te ontbieden over de schade die Israël brengt aan Nederlandse ontwikkelingsprojecten? Zo nee, waarom niet?

[1] http://www.bnr.nl/nieuws/buitenland/532689-1602/isral-ontmantelt-door-nederland-ondersteund-ontwikkelingsproject