Oorverdovend stil in Den Haag

Minister Koenders en gevestigde politieke elite zwijgen over doodvonnis van de Egyptische oud-president Morsi

Afgelopen zaterdag is het doodvonnis aan de Egyptische democratisch gekozen oud-president Morsi opgelegd, maar de Nederlandse regering (vak K) zwijgt. DENK heeft daarover Kamervragen aan Minister Koenders gesteld.

Kamerlid Kuzu: “Vijf jaar geleden werd de Arabische Lente door iedereen met veel gejuich begroet. Mohammed Morsi werd de eerste democratisch gekozen president van Egypte. Nu Morsi ter dood is veroordeeld, blijft het oorverdovend stil. Internationaal is gelukkig wel al openlijk felle kritiek geuit. Zo noemde Amnesty International de uitspraak een ‘farce’ en zijn de Verenigde Staten ‘ernstig bezorgd’ over de uitspraak.”

Kuzu: “Ik ben verbaasd over de zwakke opstelling van de Minister van Buitenlandse Zaken. Bij de terdoodveroordeling van de Nederlander Ang Kiem Soei in Indonesië zei hij immers nog – dat Nederland principieel tegen de doodstraf en de uitvoering daarvan staat en dat Nederland zich zal blijven inzetten voor het tegengaan van de doodstraf, overal ter wereld.”

Kuzu: ”Ook vind ik het opvallend dat geen enkele politieke partij uit Den Haag zich over deze ter doodveroordeling uitspreekt. DENK doet dat wel. Wij vinden dat ook nu alles gedaan moet worden om dit vonnis tegen te houden. Daarom heeft DENK Kamervragen gesteld aan de Minister wat Nederland nu gaat doen. Niet alleen woorden maar ook daden. Want wanneer een democratisch gekozen (oud-) president wordt geëxecuteerd, wordt feitelijk ook de democratie geëxecuteerd.”