Overheid maakt islamitische middelbare scholen praktisch onmogelijk

Veel islamitische basisscholen zoals bijvoorbeeld An Noer in Alphen aan den Rijn, El Furkan of Ababil in Schiedam scoren sinds jaar en dag in de top qua CITO scores. Ondanks de goede prestaties van deze basisscholen, lijken de middelbare scholen maar niet van de grond te kunnen komen. Van de dertig aanvragen voor islamitische middelbare scholen werden er slechts twee gehonoreerd, zo stond afgelopen weekend in het Algemeen Dagblad. DENK stelt hier kritische Kamervragen over. Het huidige systeem werkt niet! Om een nieuwe school te kunnen stichten, is een bestuur wettelijk verplicht aan te tonen dat het voldoende leerlingen trekt. Een belangrijke graadmeter is het aantal kinderen dat al op islamitische basisscholen zit. Veel islamitische kinderen gaan nu naar andere basisscholen. Die leerlingen tellen niet mee.

Een woordvoerder van Staatssecretaris Dekker geeft in het artikel toe dat de vrijheid van onderwijs in het geding is. De grote vraag is natuurlijk: gaat de VVD en PvdA regering hier iets aan doen? Of laten ze het onrecht bestaan?

Een school in Amsterdam die wel een vergunning kreeg, lukt het nu niet om huisvesting te vinden. Is dat toeval? Of is het weer het zoveelste voorbeeld van moslimpesten en de dubbele maat? DENK blijft strijden voor de grondrechten van alle Nederlanders!
http://www.ad.nl/ad/nl/38261/Nieuws/article/detail/4257531/2016/03/05/Islamitische-scholen-komen-niet-van-de-grond.dhtml

Vragen van het lid Kuzu (Groep Kuzu/Öztürk) aan de Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen over extreem hoog percentage afwijzingen islamitische middelbare scholen.
1. Kent u het artikel ‘Islamitische scholen komen niet van de grond’?
2. Wat vindt u ervan dat van de 30 aanvragen voor islamitische middelbare scholen er slechts twee werden gehonoreerd?
3. Waarom worden er zo weinig aanvragen gehonoreerd?
4. Op basis van welke criteria worden de aanvragen beoordeeld? Worden de aanvragen alleen beoordeeld op basis van objectieve criteria of is er ook ruimte voor subjectieve besluitvorming?
5. Klopt het dat u in het onderhavige artikel via een woordvoerder heeft gezegd dat “de huidige systematiek niet optimaal recht doet aan de vrijheid van onderwijs”?
6. Wat gaat u doen om de huidige systematiek te veranderen om wel recht te doen aan de vrijheid van onderwijs? Welk proces heeft u voor ogen?
7. Kunnen wij binnenkort concrete voorstellen om de huidige systematiek te veranderen van u verwachten?
8. Wat vindt u van de situatie in Amsterdam waar een van de zeven aanvragen voor islamitische middelbare scholen werd goedgekeurd, maar waar het de enige school die groen licht kreeg niet lukt om huisvesting te krijgen? Wat zijn de regels rondom het toewijzen van huisvesting aan (nieuwe) scholen?
9. Wat gaat u doen om onwillige gemeentes te bewegen om huisvesting te bieden aan scholen waarvan de vergunning reeds is verleend?