Öztürk eist vertrek van haatraadslid PVV in Den Haag

PVV-raadslid Willie Dille (gemeenteraad Den Haag) gaf recentelijk aan dat de islam mag worden weggevaagd. DENK-Kamerlid Selçuk Öztürk vindt dat volksvertegenwoordigers een verantwoordelijkheid hebben voor de gehele samenleving en zich daarom niet moeten uiten op een wijze die tweedracht zaait en groepen wegzet als tweederangsburger. Het Kamerlid heeft dan ook schriftelijke vragen gesteld over de kwestie aan de Minister van Binnenlandse Zaken.

In het verharde politieke landschap van vandaag zou je er bijna niet meer van opkijken. Maar, waar anderen zwijgen, laat DENK van zich horen. DENK-Kamerlid Öztürk heeft in schriftelijke vragen aangedrongen op het vertrek van het PVV-raadslid dat over de schreef is gegaan. Öztürk: “De tijd van ongestraft haatzaaien is voorbij. Het is tijd om een signaal af te geven aan iedereen die onze samenleving uit elkaar wil drijven en de solidariteit wil vernietigen: genoeg is genoeg”.

DENK-Kamerlid Öztürk wil het hier echter niet bij laten. Öztürk: “Verschillende volksvertegenwoordigers hebben zich op een wijze uitgelaten die schadelijk is voor de eendracht in onze samenleving. Om gevallen in de toekomst te voorkomen moeten volksvertegenwoordigers die over de schreef gaan naar een voorlichtingsbijeenkomst over verdraagzaamheid”.

DENK-Kamerlid Öztürk vindt het spijtig dat een raadslid over de rug van álle inwoners van een stad de gedane uitspraken heeft gebezigd en vindt dat de burgemeester hierin ook een verantwoordelijkheid heeft. Öztürk: “Burgemeester Van Aartsen moet het PVV-raadslid op het matje roepen!”.

Onderstaand de Kamervragen:

Vragen van het lid Öztürk (Groep Kuzu/Öztürk) aan de Minister van Binnenlandse Zaken en
Koninkrijksrelaties over de schokkende uitspraken van een PVV-raadslid.

1. Bent u bekend met het bericht “Haagse PVV’er: Islam mag weggevaagd worden”?
2. Heeft u al uw afschuw uitgesproken over deze uitspraken? Zo nee, waarom niet?
3. Wat voor signaal gaat er naar uw mening uit naar groepen in onze samenleving door deze uitspraken?
4. Deelt u met mij de constatering dat dergelijke uitspraken een vorm zijn van haat zaaien? Zo nee, waarom niet?
5. Bent u het met mij eens dat volksvertegenwoordigers een voorbeeldfunctie hebben en dat dergelijke uitspraken het verkeerde signaal zijn jegens burgers? Zo nee, waarom niet?
6. Bent u bereid om burgemeester Van Aartsen op te roepen om het betreffende raadslid bij hem op het matje te roepen? Zo nee, waarom niet?
7. Vindt u niet als Minister dat na deze uitspraken het betreffende raadslid haar functie zou moeten neerleggen? Zo nee, waarom niet?
8. Bent u, als Minister van Binnenlandse Zaken, bereid om het betreffende raadslid onmiddellijk uit haar functie te ontheffen? Zo nee, waarom niet?
9. Kunt u een inhoudelijk en/of cijfermatig overzicht geven van de mogelijke oververtegenwoordiging van PVV-volksvertegenwoordigers met betrekking tot uitingen van
haatzaaierij en/of uitingen van met een discriminatoir karakter? Zo nee, waarom niet?
10. Is het mogelijk om in de toekomst voor PVV-volksvertegenwoordigers
voorlichtingsbijeenkomsten te organiseren over de thema’s verdraagzaamheid en het bestrijden van islamofobie? Zo nee, waarom niet?
11. Bent u bereid om uitingen van PVV-volksvertegenwoordigers op social media aan een grondige analyse te onderleggen, zodat het internet gevrijwaard wordt van PVV-haatzaaierij?
Zo nee, waarom niet?