Politieke beweging DENK officieel opgericht

Op woensdag 13 mei 2015 is de vereniging van de politieke beweging DENK statutair opgericht. De oprichters zijn tevens de bestuursleden van de vereniging: Selҫuk Öztürk (voorzitter), Gladys Albitrouw (secretaris) en Tunahan Kuzu (penningmeester).De kersverse voorzitter Selҫuk Öztürk: “DENK is een politieke beweging waarin iedereen zichzelf kan zijn op basis van verdraagzaamheid en gelijkwaardigheid. Wij voelen ons verantwoordelijk voor de samenleving, zowel nationaal als internationaal, en daarom de verantwoordelijkheid om de beweging te laten slagen. Maar dat kunnen wij niet alleen. Daar hebben wij alle inwoners van Nederland bij nodig.”

Tunahan Kuzu, politiek leider DENK: “Sinds de lancering op 9 februari 2015 zijn we met ons team keihard bezig om onze beweging op- en uit te bouwen. Uit het gehele land krijgen we veel steunbetuigingen. Nu we officieel opgericht zijn kunnen mensen ons actief steunen, als lid, vrijwilliger of als donateur. Samen kunnen we werken aan een verdraagzame en rechtvaardige samenleving.”

Secretaris Gladys Albitrouw: “Wil je één van de eerste leden worden van DENK? Dat kan! Stuur mij dan snel een mailtje: g.albitrouw(at)tweedekamer.nl.