Poll voor de belastingkieswijzer

POLL GESLOTEN

De uitkomsten van de volgende stelling ziet vindt u in dit artikel:¬†“Ongezond voedsel moet door hogere belasting duurder worden dan gezond voedsel”. Ja of nee?

belastingkieswijzer

DENK is door PwC gevraagd input te leveren voor de belastingkieswijzer. Aan de hand van een aantal stellingen kunnen kiezers straks zien dat DENK de juiste keuze voor ze is. Zoals eerder gezegd willen wij graag dat jullie meeDENKen. Ook op dit punt hebben wij jullie input nodig.

Wat vinden jullie hiervan? Ben je het eens of oneens met de stelling? Geef je input door een keuze te maken met de stemknoppen. Ook kun je een toelichting achterlaten in de commentsectie of stem mee via de volgende link: https://apps.facebook.com/my-polls/plusbd

Durf MEE te denken!

P.S.: dit is een eerste stemming die wij op deze manier aanpakken. Volgende stemmingen staan alleen open voor leden. Wil je vaker meepraten en meedenken door met een stemming mee te doen? Word dan lid!