Referendum verdrag Marokko en Nederland (sociale zekerheidsverdrag)

Rotterdam – Vorige maand is er met grote haast een wetsvoorstel in de Tweede Kamer behandeld over het voornemen om het sociale zekerheidsverdrag tussen Marokko en Nederland op te zeggen. Dit voorstel is een direct gevolg van het gebrek aan diplomatieke kunde van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, waardoor de onderhandelingen over het verdrag met Marokko zijn mislukt. Rechts Nederland, aangevoerd door de PVV en gevolgd door het CDA, D66 en de VVD, heeft vervolgens met dit pestvoorstel van PvdA-Minister Asscher ingestemd. Vorige week werd het voorstel definitief bekrachtigd in de Eerste Kamer.

DENK heeft zich bij monde van Kamerlid Öztürk vanaf het begin krachtig verzet tegen de opzegging van het verdrag. Het grootste bezwaar van DENK is dat er aan de Marokkaanse Nederlanders niks is gevraagd. De politiek heeft haar mond vol van burgerparticipatie en de doe-democratie, maar geeft als het haar niet uitkomt niet thuis. Öztürk: “De politiek heeft de neiging om vooral OVER minderheden in ons land te praten, maar niet MET minderheden te praten. Als er drie lantaarnpalen worden vervangen belegt een gemeente twee bewonersavonden, maar bij de opzegging van het verdrag is er aan niemand wat gevraagd. Dit getuigt van minachting van de Marokkaanse Nederlanders”.

De oplossing hiervoor ligt volgens DENK in het gebruiken van de democratische rechten door burgers. In Nederland bestaat er immers de mogelijkheid om over aangenomen wetsvoorstellen een correctief referendum aan te vragen. Öztürk: “We moeten de politiek een krachtig signaal geven. De tijd dat er zonder raadpleging over minderheden wordt besloten is voorbij. Wij van DENK roepen iedereen dan ook op om te tekenen voor een referendum. Als tienduizend mensen dit doen, kunnen we een begin maken met een grote verandering. Want ons verenigen en een referendum aanvragen, is het laatste redmiddel om de politiek naar ons te laten luisteren”.

Naast het feit dat aan de Marokkaanse Nederlanders niets is gevraagd, heeft DENK twee aanvullende bezwaren over de opzegging geventileerd. Dit geldt voor DENK als een extra reden om middels een referendum aan de noodrem te trekken. Öztürk: “Marokko is een groeiende economie met een strategische positie. Het is onacceptabel, vooral voor een partij als de VVD, dat wij de kansen van ondernemers in Marokko vergooien”. Naast het diplomatiek-economische argument, maakt DENK ook bezwaar tegen de asociale uitwerking van het opzeggen van het verdrag. Öztürk: “Door het opzeggen van het verdrag wordt de rekening van de crisis weer neergelegd bij de allerzwaksten: bij de kinderen, de weduwen en de zieken in Marokko. In plaats van de banken en de miljonairs aan te pakken, laat de PvdA zich weer lenen om het electoraat van de VVD te paaien en om kiezers terug te winnen van de PVV”.

DENK roept daarom iedereen die het van belang vindt dat er meer naar minderheden wordt geluisterd in ons land op, om te tekenen voor het referendum. Dit kan door op www.referendumovereenwet.nl/wetten/34052 het formulier in te vullen en dit te zenden naar de Kiesraad. Het formulier kun je ook downloaden via deze link: formulier aanvraag referendum sociale zekerheidsverdrag tussen Marokko en Nederland – 34052-inleidend-vl-nl. Bekijk ook onze oproep in het onderstaand filmpje!

[easy_youtube_gallery id=gJiR5UP4geU cols=1 ar=16_9 thumbnail=0]