STATERA: Wie schrijft de geschiedenis?

“De geschiedenis wordt geschreven door de overwinnaars”. Hoewel niet zeker is wie deze uitspraak precies heeft gedaan, wordt hij doorgaans toegeschreven aan Winston Churchill. Met deze uitspraak wordt bedoeld, dat geschiedschrijving niet los gezien kan worden van de machtsverdeling in een tijdperk. Dat geschiedschrijving altijd vanuit het perspectief van de dominante groep wordt beoefend. Helaas is dit inderdaad het geval.

Melissa Weiner deed bijvoorbeeld onderzoek naar hoe de slavernij is beschreven in Nederlandse basisschoolboeken sinds 1980. De uitkomsten waren schrikbarend. Slechts 40 van de 96 schoolboeken bespraken de Nederlandse rol in de slavernij. Geen enkel boek besprak de begrippen ‘ras’ of ‘racisme’ in het kader van de slavenhandel. En de dominante bespreking van slavernij was, dat slavernij vooral een handelsaangelegenheid was. Natuurlijk is dit een grove misvatting.

Er zijn jammer genoeg meer van dit soort voorbeelden te noemen. Uit de medische wetenschap bijvoorbeeld, waarin het mannelijke lichaam vaak de norm is. Uit de wereld van de opiniepeilingen bijvoorbeeld, waarin men zegt de mening van de Nederlandse bevolking te peilen, terwijl aan een groot deel van Nederland niks wordt gevraagd. Het zijn precies dit soort voorbeelden van eenzijdigheid waar wij ons bij DENK zo aan storen. Maar wat leren deze voorbeelden ons?

Ze leren ons, dat er ook in de wereld van het onderzoek een strijd gevoerd moet worden voor méér democratie en representativiteit. Een tegengeluid is nodig. Een geluid dat ingaat tegen de heersende eenzijdigheid.

Dát geluid zal ons wetenschappelijk bureau STATERA helpen te verkondigen. Door zelf de pen te pakken om de geschiedenis op te schrijven, in plaats van dit weer te laten doen door dezelfde groep mensen. Aan jou nu de keuze. Wil jij de geschiedenis achteraf lezen, of wil je samen met DENK en STATERA helpen om zélf geschiedenis te schrijven?

Meld je aan om mee te DENKen in onze DENKtanks! Stuur daarvoor een mail met je gegevens en interesses naar [email protected]