Talent moet je stimuleren in plaats van beperken

DENK-Kamerlid Kuzu een petitie in ontvangst genomen over de gevolgen van dyscalculie voor leerlingen in het onderwijs. Dyscalculie is een aandoening waarbij kinderen moeite hebben met rekenen. De petitie werd overhandigd door een vader, die een gepassioneerd betoog hield dat zijn zoon, die dyscalculie heeft, door de rekentoets moeite heeft om verder te komen in het onderwijs.

In de woorden van de vader worden de talenten van deze kinderen in de kiem gesmoord, omdat mensen die moeite hebben met rekenen worden beperkt in hun mogelijkheden. DENK sluit zich van harte aan bij het feit dat we talenten die een ieder heeft beter moeten benutten!