Tunahan Kuzu bij Jinek na lancering DENK

Fragmenten uit de uitzending van Jinek met thema’s over onder andere de diversiteit van onze beweging, de woorden allochtoon en autochtoon, het afschaffen van integratie, de uitspraken van Burgemeester Aboutaleb en nog een terugblik op meer details over de breuk met de PvdA.

Het woord allochtoon

De letterlijke betekenissen van de woorden autochtoon en allochtoon betekenen ‘van hetzelfde’ en ‘van het ander’. We hebben inmiddels te maken met een generatie die in Nederland is geboren en getogen. Tevens hebben we te maken met een generatie van ook hun kinderen die in Nederland zijn geboren. En die mensen wegstoppen in hokjes allochtoon en autochtoon zorgen er niet voor dat wij ons allemaal gelijkwaardige Nederlanders voelen.

Bij de inclusieve samenleving is het ook zaak om inclusief taalgebruik te hebben. Dat kan door kleurrijk Nederland gewoon Surinaamse-Nederlanders, Antilliaanse-Nederlanders, Marokkaanse-Nederlanders, Indonesische-Nederlanders, Turkse-Nederlanders of gewoon NEDERLANDERS te noemen. Zo behouden wij de gezamenlijke identiteit en dat zit hem in het staatsburgerschap zijn van Nederland.

Integratie afschaffen?

Al zwetend doet DENK-Kamerlid Tunahan Kuzu verhaal. Een commissie onder leiding van de Minister voor Wonen en Rijksdienst (Stef Blok) gaf aan dat de integratie in grote mate is gelukt. We hebben elf jaar lang integratiebeleid met elkaar gevoerd en het enige wat we met elkaar hebben gezien is dat dat beleid averechts heeft gewerkt. Groepen mensen staan verder uit elkaar dan ooit tevoren in onze samenleving. Ook het Sociaal Cultureel Planbureau heeft in 2012 onderzoek gedaan in het rapport ‘dichter bij elkaar’. In dat onderzoek is geconcludeerd dat mensen minder contact met elkaar hebben en dus verder uit elkaar staan.

DENK pleit voor het overgaan van het begrip integratie naar wederkerige acceptatie. We hebben inmiddels meer mensen in Nederland die geïntegreerde mensen moeten accepteren dan dat er mensen zijn die nog moeten integreren.

De uitspraken van Burgemeester Aboutaleb

Na de aanslagen in Parijs (die DENK ten strengste veroordeelt) zei Burgemeester Aboutaleb het volgende: “en als je het hier niet ziet zitten omdat je humoristen niet ziet zitten die een krantje maken. Ja, mag ik het zo zeggen; rot toch op”. Later nuanceerde hij zijn uitspraken maar desondanks blijft het een burgemeester onwaardig om niet preventief te werk te gaan in dergelijke situaties. In dit fragment meer over wat er zich destijds afspeelde.

Drie maanden na de breuk met de PvdA

En zelfs drie maanden later blijft het ‘nieuws’. In dit fragment de dubbele maat op volle toeren over hoe selectief de media kan zijn en stigma’s weet op te werpen. DENK-Kamerlid Kuzu legt het zaakje nog eens haarfijn uit. Van de breuk tot de lancering met ‘bloed, zweet en tranen’. DENK is klaar voor een nieuw politiek jaar in Nederland!