Uitspraak RvdJ; “Onderzoeksjournalist” Dohmen (NRC) nog steeds fout

Berisping van Raad voor de Journalistiek houdt stand na herzieningsverzoek Dohmen

In een ultieme wanhoopspoging om zijn gelijk te halen diende “onderzoeksjournalist” Joep Dohmen een herzieningsverzoek (hoger beroep) in bij de Raad voor de Journalistiek (RvdJ). Eerder oordeelde de RvdJ dat NRC en Joep Dohmen, met de koppen en onderkoppen bij berichtgevingen over Öztürk, onjuist en onzorgvuldig handelden. De RvdJ liet vandaag weten dat er totaal geen aanleiding is om haar eerdere conclusie te herzien.

In het herzieningsverzoek trachtte Dohmen de eerdere uitspraak van de Raad, “het onjuist en onzorgvuldig handelen”, te betwisten. Dohmen poogde via een herziening zijn verantwoordelijkheid en de gemaakte fout af te schuiven richting de hoofdredactie van NRC.

Met de eerdere uitspraak van de Raad liep de “onderzoeksjournalist” al een deuk op in zijn imago. Met het herzieningsverzoek hoopte hij zijn imago weer deels op te vijzelen. De Raad was echter wederom onverbiddelijk richting Dohmen in haar conclusie van de herziening.

Naar het oordeel van de herzieningskamer heeft Dohmen in de procedure al verantwoordelijkheid genomen voor de kop en onderkop. Zowel Dohmen als NRC hebben in een reactie op de klacht gezamenlijk geantwoord en de kop en onderkop verdedigd. Daarbij is geen onderscheid gemaakt in verantwoordelijkheden. De herzieningskamer ziet ook nu geen aanleiding tot herziening van haar eerdere beslissing.

Selçuk Öztürk: “Zelf heb ik al meerdere keren aangegeven dat de koppen en onderkoppen van de berichtgevingen onwaar, tendentieus en suggestief waren. Dohmen is door de RvdJ nu tot tweemaal toe flink op zijn vingers getikt. Dohmen heeft fout gehandeld en blijft nog steeds fout. Het zou goed zijn als Dohmen nu eindelijk deze fout erkent en accepteert.”

De Raad concludeerde eerder namelijk dat Dohmen geen juist en waarheidsgetrouw beeld kon weergeven omdat zijn informatie, ten tijde van de publicatie, onvolledig was. Ook gaf de Raad aan, dat ten onrechte als feit is gepresenteerd dat er een integriteitsonderzoek naar Öztürk werd verricht. Dit was zeker niet het geval. Hiermee overtraden NRC en Joep Dohmen ook hun eigen NRC code.

De Raad had in haar conclusie ook in aanmerking genomen dat het hier gaat om berichtgeving over een Kamerlid. Ten aanzien van een (onder)kop moet dan ook extra zorgvuldigheid worden betracht. De kop is immers mede bepalend voor de wijze waarop andere media het nieuws oppakken.