Nieuws

Bij de behandeling van de Wet op de Ondernemingsraden riep DENK Kamerlid Selçuk Öztürk minister Koolmees op om maatregelen te nemen tegen de enorme inkomensverschillen. De inkomensverschillen moeten in ieder geval beter in beeld gebracht worden met een zogenaamde Koolmees-coëfficiënt. DENK Kamerlid Selçuk Öztürk riep de minister met een motie hiertoe op. 

DENK wil een einde aan de graaicultuur en de zelfverrijking van de top. Dit gaat namelijk ten koste van de werknemers met een modaal salaris. Om meer inzicht te krijgen in deze inkomensverschillen vroeg DENK de minister van Sociale Zaken hier actie op te ondernemen. DENK Kamerlid Selçuk Öztürk stelt daarom voor om te werken met een Koolmees-coëfficiënt. Deze moet het verschil weergeven tussen de hoogste inkomens en de gemiddelde inkomen. Bij de AEX-bedrijven is de Koolmees-coëfficiënt nu 171. Deze moet omlaag, want dit spoort niet met een rechtvaardige inkomensverdeling. Op dit moment gaat dat via de Gini-coëfficiënt (tussen 0 en 1), die voor de meeste mensen nog te onduidelijk is.

Uit een onderzoek van persbureau Bloomberg, 29 december 2017, blijkt dat Nederland extreem hoge inkomensverschillen heeft in de top van het beursgenoteerde bedrijfsleven. Bij de 25 AEX bedrijven op de beurs is het verschil tussen het inkomen aan de top 171 keer hoger dan van de gemiddelde werknemer. Alleen in de VS en drie andere landen op de wereld is dit verschil groter. 

De CEO van een bedrijf op de beurs verdient gemiddeld 7 miljoen euro.

Selçuk Öztürk: “Dit soort verschillen zijn absurd. Er is al jaren zelfverrijking aan de top van het bedrijfsleven. Dit is ook al jaren één van de grootste ergernissen voor veel mensen. Veel mensen moeten hard werken voor een bescheiden salaris. Aan de top lijken hele andere normen te gelden. Daar is het vaak:  graaien en pakken wat je pakken kan.”

Bekijk hieronder de volledige bijdrage:

Nieuws

De eerste vijf kandidaten voor DENK Schiedam vormen samen een combinatie van politieke ervaring, ambitie en talent. Eerder maakte DENK al bekend dat Mahmut Erdem de lijst zou aanvoeren. In Schiedam gaat DENK voor 5 zetels en is klaar om haar bestuursverantwoordelijkheid te nemen in de komende bestuursperiode.

Deze enthousiaste en betrokken Schiedammers zullen zich in de campagne in aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen veelvuldig laten zien in Schiedam om het geluid van DENK op een positieve wijze te laten horen.

Maak kennis met het team van DENK Schiedam!

1. Mahmut Erdem (36) – Lijsttrekker/Partijleider DENK Schiedam

“Schiedam is een prachtstad die alleen maar nog mooier en beter kan worden. Zelf ben ik geboren en getogen in Schiedam en altijd met plezier gewoond in verschillende wijken. De politiek ben ik ooit ingegaan met het motto “met zorg voor iedereen, blijf niet aan de kant staan want iedereen telt mee”. Ik ben van mening dat wij elkaar meer moeten opzoeken en accepteren, want onbekend maakt onbemind. Dankzij de stem van vele Schiedammers ben ik sinds maart 2014 raadslid. Een taak die ik met veel enthousiasme en plezier heb opgepakt. We hebben een geweldig team en ik ben heel trots op de prestatie die wij gezamenlijk in een korte tijd hebben neergezet.”

2. Jane Ortet (25) – Medewerker Klantenservice

“Mijn passie is de politiek. Al jaren volg ik de ontwikkelingen op lokaal, nationaal en internationaal gebied. Ik woon al heel mijn leven lang in de Gorzen en het mooiste wat ik vind aan Schiedam is het gemeenschapsgevoel. De afgelopen jaren zie  ik echter wel een verschuiving in de samenleving, ook in Schiedam. De jongeren voelen zich niet vertegenwoordigd, de samenleving is in een korte tijd verhard. Het centrum van Schiedam bruist ook niet meer zoals voorheen. Daarom zet ik mij in voor Schiedam! Ik wil de mensen verbinden, het geluid van de Schiedammers goed vertegenwoordigen. In de gemeenteraad van Schiedam zal ik een fris geluid laten horen en de stad weer laten bruisen.”

3. Doğukan Ergin (25) – Medewerker van een maatschappelijke/welzijnsorganisatie

“De afgelopen jaren heb ik veel ervaring en dossierkennis opgebouwd over typische Schiedamse onderwerpen tijdens mijn werk als fractiemedewerker in Schiedam. Er zijn tal van onderwerpen in Schiedam die beter kunnen, beter moeten! Onderwerpen als schooluitval, discriminatie, leegstand in de binnenstad, burgerparticipatie en veel meer. Linksom of rechtsom is de Schiedamse raad het platform waar het allemaal gebeurd.”

4. Gürcü Polat-Işıktaş (39) – Juridisch Medewerker Rijksoverheid

“Ik wil mijn bijdrage leveren aan de samenleving waar ik een onderdeel van ben. Ik wil meedenken in het vinden naar oplossingen en meebeslissen over de toekomst, mede namens Schiedammers. Daarom is het van belang om in samenspraak met de Schiedammers op te treden als volksvertegenwoordiger. Ik geloof dat dit een uitstekende manier is om mensen met elkaar te verbinden en echt iets voor ze te betekenen.”

5. Sefa Ekinci (26) – student Bestuurskunde

“Wat ik zo fascinerend vind aan Schiedam is haar historische binnenstad met grachten en haar molens, maar vooral haar inwoners; de Schiedammers zelf. Ik wil een brug vormen tussen de Schiedammers en de politiek. Afgelopen jaren heb ik gezien dat er bijvoorbeeld vaak over de Schiedamse jongeren wordt gesproken maar niet met deze jongeren. Er is een kloof tussen de politiek en de Schiedammer. Deze kloof wil ik verkleinen door de jongeren actiever te betrekken bij de politiek.”

De volledige kandidatenlijst van DENK Schiedam alsmede het verkiezingsprogramma wordt in januari bekendgemaakt.

Nieuws

De eerste 5 kandidaat-raadsleden zijn bekend; lijstrekker wordt Tahsin Bülbül

De eerste vijf kandidaat-raadsleden voor DENK Amersfoort zijn bekend. De lijst bestaat uit ondernemers, werknemers in de commerciële en publieke sector, maar vooral uit mensen die enorm betrokken zijn bij hun stad. DENK gaat voor minimaal 3 zetels in Amersfoort.

Met deze diverse lijst zal DENK de komende weken al zichtbaar zijn om  het verbindende geluid van DENK in Amersfoort te laten horen. Dit team zal ook worden aangevuld met een grote groep enthousiaste vrijwilligers die tijdens de campagne voor de verkiezingen van de Tweede Kamer ook zeer actief en betrokken waren.

DENK voorzitter Selçuk Öztürk: “Ik merk nu al dat DENK Amersfoort er helemaal klaar voor is om de positieve boodschap van DENK over te brengen. Alle vertrouwen heb ik er in dat dit team tijdens de campagne, maar ook in de raad DENK op een fantastische manier zal vertegenwoordigen

1. Tahsin Bülbül (29)

De stap naar de politiek ligt in het verlengde van zijn bijdrage aan de maatschappij als vrijwilliger voor verschillende initiatieven in Amersfoort en als bestuurder van een zelfstandige jongerenstichting. In het dagelijks leven is hij teamleider bij de bibliotheek in Amersfoort.

Foto: Judith Terken

“Mijn interesse in de politiek ligt ook in het feit dat ik tot voor kort ongeveer tien jaar werkzaam was bij de gemeente Amersfoort. In de thema’s veiligheid, werkloosheid, wonen en jongeren was ik altijd al meer dan gemiddeld geïnteresseerd. Ik streef dan ook naar een veilige omgeving waarin iedereen kan leven met gelijke kansen; ik wil bijdragen aan een beter, leefbaar Amersfoort. Ik heb ontzettend veel zin om samen met mijn team het DENK-geluid in Amersfoort te laten horen. DENK is een verrijking voor Amersfoort.”

2. Hicham El Abadi (39)

Hij hecht veel waarde aan verbinding en acceptatie. Hicham is als betrokken burger van Amersfoort trots op zijn stad. Met nieuwe creatieve ideeën wil hij de uitdagingen in zijn stad aangaan. Niet alleen meepraten en meedoen, maar nu ook meebeslissen. Hicham is in het dagelijks leven internetondernemer.

3. Fatma Demir (29)

Naast haar werkzaamheden binnen de verzekeringsbranche zet zij zich graag in voor jongeren als voorzitter van de meisjescommissie van de Mevlana Moskee. Door een luisterend oor voor de Amersfoorters te zijn en deze stemmen te vertegenwoordigen in de gemeenteraad namens DENK, werkt Fatma graag mee aan een mooie toekomst voor Amersfoort.

4. Haidar al Ibrahim (29 jaar)

Sinds zijn jonge jaren is hij maatschappelijk en politiek betrokken. Op dit moment is hij werkzaam als tolk en vertaler voor onder andere het Openbaar Ministerie, de IND en de politie. Daarnaast is hij sinds drie jaar voorzitter van een stichting voor juridische dienstverlening.

5. Robbert Siddré (28)

Hij wil er voor zorgen dat volgende generaties met trots kunnen zeggen dat zij onderdeel zijn van de samenleving. Mensen moeten meer met elkaar leven, niet naast elkaar. Volgens Robbert wordt de maatschappij namelijk steeds individualistischer en daarom moet het geluid van een inclusieve samenleving, de positieve boodschap van DENK, gehoord worden.

DENK behaalde bij de afgelopen Kamerverkiezingen in Amersfoort bijna 3.500 stemmen, 3,6 procent van het totaal. In januari volgt ook het verkiezingsprogramma van DENK Amersfoort en zal de lijst ook verder worden aangevuld.

 

Nieuws

Lijsttrekker wordt Şebnem Pancar

Vandaag maakt DENK de eerste 5 kandidaat-raadsleden voor de gemeente Zaanstad bekend. Het is een divers team van zeer getalenteerde en ambitieuze kandidaten die midden in de samenleving staan. In Zaanstad gaat DENK voor 3 zetels.

De eerste 5 kandidaat-raadsleden zullen met hun diverse achtergronden, ervaringen en hun frisse blik een verrijking zijn voor de gemeenteraad in Zaanstad.

 1. Şebnem Pancar (24)
  De lijst wordt aangevoerd door Şebnem Pancar. In aanloop naar de verkiezingen voor de Tweede Kamer wist zij haarzelf al te onderscheiden als een uitermate goede campaigner. De laatstejaars studente Pedagogiek, en in Assendelft woonachtige, Şebnem Pancar is tevens begeleider van studenten op het ROC van Amsterdam, als pluscoach. “In Zaanstad is veel draagvlak voor en veel vraag naar het geluid van DENK. Ik heb er ontzettend veel zin in om DENK samen met mijn team te kunnen vertegenwoordigen in Zaanstad. DENK Zaanstad staat voor een samenleving waarin iedereen zichzelf kan zijn. In plaats van integratie, is wederzijdse acceptatie ons hoogste doel. Ongeacht afkomst, geaardheid, geslacht, beperking, of welk kenmerk dan ook; iedere Zaanstedeling is voor DENK speciaal.”, aldus Şebnem Pancar.
 1. Ahmad Eid (29)
  Ahmed Eid heeft zich met een dubbele master gespecialiseerd in milieubeleid en duurzaamheid aan de Vrije Universiteit in Amsterdam. Momenteel is hij werkzaam bij de Rijksoverheid.
 1. Youssef Chraqi (31)
  Yousseft Chraqi werkt al geruime tijd als jongerenwerker in Amsterdam. Hij wil zich inzetten voor een rechtvaardiger, eerlijker en vooral inclusiever Zaanstad.
 1. Elif Hotaman (20)
  Naast haar studie International and European Law is zij actief vrijwilliger en gastdocent bij Amnesty International.
 1. Hans Straeter (59)
  Naast zijn werkzaamheden als grafisch vormgever zet hij zich al jaren in voor het bij elkaar brengen van mensen met verschillende achtergronden. Dit doet hij als coördinator van een bewonersplatform dat ontmoetingsbijeenkomsten organiseert voor vluchtelingen, vrijwilligers en buurtbewoners.

 

DENK voorzitter Selçuk Öztürk: “Een geweldige groep kandidaten met veel creatieve inzichten. Door de combinatie van een positieve campagne, onze verbindende boodschap voor een eerlijk en rechtvaardig Zaanstad en met deze groep betrokken kandidaat-raadsleden, kijken wij met heel veel vertrouwen uit naar de komende gemeenteraadsverkiezingen.”

Tijdens de verkiezingen voor de Tweede Kamer stemden ruim 4.500 Zaanstedelingen, ruim 5 procent, op DENK. In Wijkgebouw De Poelenburcht stemde bijna 40 procent op DENK. Daarnaast was DENK op drie scholen in Zaanstad, samen met GroenLinks, de grote winnaar van de scholieren en kinderverkiezingen. De volledige kandidatenlijst van DENK Zaanstad en het verkiezingsprogramma zal deze maand nog worden gepresenteerd.

Nieuws

DENK maakt top 6 kandidaat-raadsleden voor Utrecht bekend, Mahmut Sungur wordt lijsttrekker

Utrecht – De eerste 6 kandidaat-gemeenteraadsleden voor DENK Utrecht zijn bekend. Mahmut Sungur zal de lijst aanvoeren. De 6 kandidaat-raadsleden vormen samen een team van betrokken Utrechters met inhoudelijke deskundigheid, creatieve inzichten en politieke ervaring. Het is een lijst waarin de diversiteit in Utrecht duidelijk zichtbaar is.

De combinatie van de 6 kandidaat-raadsleden voor DENK Utrecht vormen een mooie afspiegeling van Utrecht, waar veel Utrechters zich zeker in zullen herkennen.

 1. Mahmut Sungur (31)

De lijsttrekker in Utrecht wordt Mahmut Sungur. Een geboren Utrechter, woonachtig in Kanaleneiland, die al geruime tijd werkzaam is als leidinggevende voor de Rijksoverheid.

“Ik ben trots dat ik samen met een geweldig team betrokken Utrechters de stem van veel Utrechters zal laten horen. Wij zullen ons inzetten om de Utrechtse politiek toegankelijker te maken, ondernemerschap te stimuleren en de mobiliteit in Utrecht te verbeteren. Daarnaast gaan wij natuurlijk racisme en discriminatie blijven bestrijden. Met de komst van de PVV, en haar boodschap van verdeling, is DENK in Utrecht als positief tegengeluid, hard nodig.”

 1. Fatima Yousfi (28)

De in Overvecht woonachtige Fatima Yousfi is werkzaam als consultant en projectmanager op het gebied van IT en financiën.

 1. Ali Essousi (31)

Als Statenlid heeft Ali Essousi reeds de nodige politieke ervaring. Met zijn expertise als beleidsadviseur binnen het sociaal domein zal hij zeker ook van grote waarde zijn voor Utrechters.

 1. Jelle Bouwhuis (52)

Lange tijd is Jelle Bouwhuis werkzaam geweest als cultuurmanager en kunstprogrammeur. Op dit moment is hij zelfstandig ondernemer.

 1. Fatiha Aynan (29)

Een geboren Utrechtse, die enorm betrokken is bij de maatschappij en haar kwesties. Al vroeg zette zij zich actief in voor kwetsbare en risicogroepen in de samenleving.

 1. Mohamed el Mofalli (30)

Groeide op in de wijk Nieuw Engeland en woont sinds 10 jaar in het bloeiende Leidsche Rijn. Momenteel is hij werkzaam als programmeur voor verschillende organisaties.

DENK voorzitter Selçuk Öztürk: “Fantastische kandidaten en een mooie diverse groep met veel kwaliteit. De gemeenteraadsverkiezingen in Utrecht met deze kandidaten en met steun van onze enthousiaste vrijwilligers, zie ik met veel vertrouwen tegemoet.”

DENK is al geruime tijd zichtbaar in Utrecht. Zo werd de afdeling DENK Utrecht al eind 2016 opgericht. Begin 2017 opende DENK ook een partijkantoor in de wijk Lombok. De ambitie is om in Utrecht 6 zetels te behalen. In de Domstad behaalde DENK tijdens de Tweede Kamerverkiezingen ruim 11.000 stemmen, meer dan 5,5% van de stemmen.

Nieuws

De kandidatenlijst voor de gemeenteraadsverkiezingen van DENK Veenendaal is bekend. De diversiteit van de kandidatenlijst is een mooie afspiegeling van Veenendaal. Met het ervaren raadslid Gökhan Çoban als lijsttrekker zal DENK in Veenendaal met een enthousiast team de komende maanden de boodschap van verbinding laten horen.

De kandidatenlijst bestaat uit betrokken Veenendalers, waaronder een ondernemer, zorgprofessional, docent, jongerenwerker, beleidsadviseur, sportinstructeur en consultant. In Veenendaal zal DENK met haar boodschap op zoek gaan naar verbinding en het geluid van alle Veenendalers in de gemeenteraad laten horen.

Gökhan Çoban: “Wij hebben een fantastische lijst waar ik enorm trots op ben. Wij zijn er in geslaagd een lijst te vormen van 16 bevlogen Veenendalers. Onze kandidaten hebben verschillende roots, Nederlands, Marokkaans, Turks, Somalisch, Bosnisch, Afghaans en Angolees en onze top 10 bestaat voor de helft uit vrouwen. Ook staan er veel jongeren op onze lijst. Daardoor slaagt DENK er in om deze groep beter te betrekken bij de politiek. Zo staan er 4 jongeren op onze lijst die momenteel ook lid zijn van de Veense Jongerenraad. Een lijst waar de diversiteit als kracht er van af straalt, een lijst waar iedere Veenendaler zich in zal herkennen.”

In november 2016 werd de afdeling van DENK in Veenendaal opgericht door Gökhan Çoban. Op dit moment leidt hij de eenmansfractie namens DENK in de gemeenteraad van Veenendaal.
“In Veenendaal is veel draagvlak voor het geluid van DENK. Dit zien wij onder andere terug in het groeiend ledenaantal en de bijdrage van veel enthousiaste vrijwilligers.”, aldus Gökhan Çoban.

Het verkiezingsprogramma van DENK Veenendaal zal naar verwachting begin januari worden gepresenteerd. DENK verwacht 4 zetels te behalen tijdens de gemeenteraadsverkiezing van 21 maart 2018.

De kandidaten van DENK Veenendaal
1. Gökhan Çoban (m)
2. Fatima Zohra Aliyat (v)
3. Mandy Heikamp (v)
4. Yasin Makineli (m)
5. Bilal Taanabout (m)
6. Şeyda Kuzey (v)
7. Mohammed Akka (m)
8. Ebru Esen (v)
9. Moustapha Lahnine (m)
10. Nora Akachar (v)
11. Asad Saadat (m)
12. Mouad Issaoui (m)
13. Majdin Kadic (m)
14. Ahmed Abdelrahman (m)
15. Shanika Landman (v)
16. Tekin Kürkçü (m)

Nieuws

DENKEND AAN ECONOMIE

Het economieplan “DENKEND aan Economie” wordt door DENK Kamerlid Selçuk Öztürk tijdens de begrotingsbehandeling Economische Zaken overhandigd aan minister Wiebes. In het plan worden een aantal voorstellen gedaan waarbij de nadruk onder andere ligt op; diversiteit als kracht, het stimuleren van het MKB en de schadelijke effecten van het “gedachtengoed” van de PVV op onze economie.

Diversiteit versterkt de economie. Innovatie en uitwisseling van netwerken als gevolg van diversiteit leiden tot een hogere economische groei. DENK stelt daarom voor dat er een Kenniscentrum voor Diversiteitseconomie en Multicultureel Ondernemen (DMO) moet komen om kennis, kunde en ervaring beter te delen.

Discriminerende ondernemers worden opgenomen in het Racisme Register, wat betekent dat zij een bepaalde periode niet meer in aanmerking komen voor aanbestedingen van de overheid. Zij betalen, net als anderen die discrimineren, een xenofoben-tax van 1000 euro per discriminerende uitspraak, handeling, gedraging etc.

Wilders kost banen

Het “gedachtengoed” van de PVV van Geert Wilders kost ons banen en groei. Een ongastvrij ondernemersklimaat is slecht voor onze economie. Daarom wil DENK dat de regering met een Actieplan komt voor het creëren van een gastvrij ondernemersklimaat. Ook moet het (negatieve) “Wilders-effect” op onze economie onderzocht worden, in de vorm van een maatschappelijke kosten-baten analyse. Zo kunnen de kosten daarvan in cijfers worden uitgedrukt.

Pensioenfondsen verplichten meer te investeren in eigen economie

Van het totale vermogen van de Nederlandse pensioenfondsen van ca. 1400 miljard euro wordt slechts 12,5% in Nederland zelf belegd. Dit percentage moet substantieel omhoog, goedschiks of anders meer verplichtend. Verder pleit DENK in haar plan om ideale omstandigheden te creëren voor ondernemers in het MKB. Daarom stelt DENK voor om de MKB-winstvrijstelling te verhogen en de kleine ondernemersregeling te verruimen.

Lees hier het economieplan:  Denkend aan Economie - Diversiteit als Kracht

Nieuws

Mahmut Erdem wordt lijsttrekker voor DENK in Schiedam

Schiedam – DENK doet in Schiedam mee aan de gemeenteraadsverkiezingen in 2018. Tijdens de verkiezingen voor de Tweede Kamer werd de hoogste score door DENK in Schiedam behaald.

Onder aanvoering van lijsttrekker Mahmut Erdem zal DENK in Schiedam met een enthousiast campagneteam de komende maanden zichtbaar aanwezig zijn om het geluid voor een eerlijker en rechtvaardiger Schiedam te laten horen. De lijsttrekker is geen onbekende in de Schiedamse politiek. Als ervaren gemeenteraadslid heeft hij een constructieve houding en laat de stem van de Schiedammer doorklinken in de gemeenteraad.

Wij moeten elkaar meer opzoeken en accepteren, want onbekend maakt onbemind. De politiek ben ik ook ingegaan met het motto “Blijf niet aan de kant staan want iedereen telt mee”. Ik ben dan ook vereerd om de verbindende boodschap van DENK in Schiedam verder te kunnen verspreiden. Want Schiedam is van ons allemaal”, aldus Mahmut Erdem.

Erdem, toen nog PvdA, behaalde ruim 450 voorkeursstemmen tijdens de gemeenteraadsverkiezingen in 2014. Volgens Erdem laat de PvdA zich helaas steeds meer en meer leiden door het rechtse blok. Hij kon zich na de Tweede Kamerverkiezingen van 2017  steeds minder vinden in de lijn die de PvdA uitzette. Voor hem was dat niet meer te verantwoorden tegenover zijn kiezers.

DENK voorzitter Selçuk Öztürk: “Het is fantastisch dat in Schiedam een geweldig team, met Mahmut Erdem als ervaren lijsttrekker, het geluid van DENK zal laten horen. Er is veel vertrouwen in het team van DENK Schiedam. Wij hebben de overtuiging dat het een mooie en positieve campagne wordt richting de gemeenteraadsverkiezingen.”

DENK verwacht minimaal 5 zetels te behalen en wil bestuursverantwoordelijkheid nemen in Schiedam in de volgende bestuursperiode.

Nieuws

Berisping van Raad voor de Journalistiek houdt stand na herzieningsverzoek Dohmen

In een ultieme wanhoopspoging om zijn gelijk te halen diende “onderzoeksjournalist” Joep Dohmen een herzieningsverzoek (hoger beroep) in bij de Raad voor de Journalistiek (RvdJ). Eerder oordeelde de RvdJ dat NRC en Joep Dohmen, met de koppen en onderkoppen bij berichtgevingen over Öztürk, onjuist en onzorgvuldig handelden. De RvdJ liet vandaag weten dat er totaal geen aanleiding is om haar eerdere conclusie te herzien.

In het herzieningsverzoek trachtte Dohmen de eerdere uitspraak van de Raad, “het onjuist en onzorgvuldig handelen”, te betwisten. Dohmen poogde via een herziening zijn verantwoordelijkheid en de gemaakte fout af te schuiven richting de hoofdredactie van NRC.

Met de eerdere uitspraak van de Raad liep de “onderzoeksjournalist” al een deuk op in zijn imago. Met het herzieningsverzoek hoopte hij zijn imago weer deels op te vijzelen. De Raad was echter wederom onverbiddelijk richting Dohmen in haar conclusie van de herziening.

Naar het oordeel van de herzieningskamer heeft Dohmen in de procedure al verantwoordelijkheid genomen voor de kop en onderkop. Zowel Dohmen als NRC hebben in een reactie op de klacht gezamenlijk geantwoord en de kop en onderkop verdedigd. Daarbij is geen onderscheid gemaakt in verantwoordelijkheden. De herzieningskamer ziet ook nu geen aanleiding tot herziening van haar eerdere beslissing.

Selçuk Öztürk: “Zelf heb ik al meerdere keren aangegeven dat de koppen en onderkoppen van de berichtgevingen onwaar, tendentieus en suggestief waren. Dohmen is door de RvdJ nu tot tweemaal toe flink op zijn vingers getikt. Dohmen heeft fout gehandeld en blijft nog steeds fout. Het zou goed zijn als Dohmen nu eindelijk deze fout erkent en accepteert.”

De Raad concludeerde eerder namelijk dat Dohmen geen juist en waarheidsgetrouw beeld kon weergeven omdat zijn informatie, ten tijde van de publicatie, onvolledig was. Ook gaf de Raad aan, dat ten onrechte als feit is gepresenteerd dat er een integriteitsonderzoek naar Öztürk werd verricht. Dit was zeker niet het geval. Hiermee overtraden NRC en Joep Dohmen ook hun eigen NRC code.

De Raad had in haar conclusie ook in aanmerking genomen dat het hier gaat om berichtgeving over een Kamerlid. Ten aanzien van een (onder)kop moet dan ook extra zorgvuldigheid worden betracht. De kop is immers mede bepalend voor de wijze waarop andere media het nieuws oppakken.

Nieuws

De eerste 5 kandidaat-gemeenteraadsleden voor DENK Amsterdam zijn bekend. Mourad Taimounti zal de lijst aanvoeren. DENK kiest voor een lijst waarin de diversiteit in Amsterdam duidelijk is terug te zien en waar veel Amsterdammers zich in zullen herkennen.

DENK zal met haar boodschap in Amsterdam op zoek gaan naar verbinding. Met deze verbindende boodschap zal het geluid van alle Amsterdammers in de gemeenteraad worden gehoord. De top 5 van de lijst bestaat daarom uit een goede combinatie tussen politieke ervaring, strategisch vernuft en inhoudelijke deskundigheid.

1. Mourad Taimounti (37)

Onze lijsttrekker in Amsterdam wordt Mourad Taimounti. Een geboren en getogen Amsterdammer die al geruime tijd succesvol ondernemer is en ruime ervaring heeft in de politiek. Als ondernemer weet hij door zijn contacten met mensen uit alle lagen van de samenleving wat er speelt in de straten, de wijken en de stad. Eerder was Mourad Taimounti raadslid in de deelraad van Amsterdam Slotervaart. Ook was hij kandidaat voor de Tweede Kamer voor DENK.

Mourad Taimounti: “Als DENK’er en Amsterdammer is het een eer om het geluid van DENK in mijn stad te laten horen. Samen met ons topteam gaat DENK Amsterdam zich inzetten voor een gastvrij, rechtvaardig en eerlijk Amsterdam. De alsmaar groeiende ongelijkheid op de arbeidsmarkt, onderwijs en de woningmarkt baart ons natuurlijk ook enorme zorgen. Deze problemen gaan wij bestrijden.”.

2. Ayşegül Kılıç (43)

Geïnspireerd door de interesse van haar vader in politiek studeerde Ayşegül Kılıç Politicologie. Zij combineerde diverse banen in de zakelijke dienstverlening met vrijwilligerswerk in de sociale dienstverlening. Zij zal vooral inzetten op een betere aansluiting van het onderwijs op de arbeidsmarkt, meer werkgelegenheid en groei van de regionale economie. Ayşegül Kılıç heeft ervaring in de politiek, onder andere als kandidaat voor de Tweede Kamer voor DENK en als bestuursvoorzitter van M+.

3. Sheher Khan (30)

Sheher Khan groeide op in de Indische buurt en Osdorp waar hij als lid van jongerenstichting Young Nieuw-West zich jarenlang heeft ingezet voor de jeugd, vluchtelingen en kwetsbare groepen. Nu gaat hij dat doen voor alle Amsterdammers. Hij zal zich in het bijzonder inzetten voor meer werk, meer betaalbare woningen en meer gelijkwaardigheid. Zijn academische achtergrond komt daarbij goed van pas. Hij studeerde politicologie aan de Vrije Universiteit en in Istanbul.

4. Raymond Pinas (52)

Als teamleider van de Ouder- en Kind Teams Geuzenveld-Slotermeer en Osdorp, trainer en coach is Raymond veelzijdig. Hij is strategisch en zoekt consensus.  Raymond Pinas is van mening dat Amsterdam de stad moet zijn waar je aangenaam en veilig kunt wonen en werken, waar je met gerust hart je kinderen laat opgroeien. Een stad waar ruimte is voor ondernemers en ondernemende bewoners.

5. Numan Yılmaz (29)

Als docent Burgerschap en Ondernemend Gedrag is het verbeteren en ontwikkelen van onderwijs natuurlijk één van zijn speerpunten. Hij heeft ontzettend veel creatieve en goede ideeën om een constructieve bijdrage te leveren aan de verbetering van de leefbaarheid in Amsterdam. Niet voor niets verdiende hij daarmee de titel Leraar van het Jaar.

 

DENK Voorzitter Selçuk Öztürk: “Ik ben erg blij met de kandidaten op deze lijst. Het is een mooie diverse groep met veel kwaliteit. De lijsttrekker, Mourad Taimounti, heeft zich tijdens de campagne voor de Tweede Kamerverkiezingen als kandidaat Kamerlid, maar ook als een uitstekende campagner, debater en betrokken Amsterdammer op een positieve manier onderscheiden. De gemeenteraadsverkiezingen in Amsterdam met deze kandidaten zie ik daarom ook met veel vertrouwen tegemoet.”

De ambitie is om minimaal 5 zetels te behalen en mee te kunnen doen met de collegevorming. In de hoofdstad behaalde DENK tijdens de Tweede Kamerverkiezingen ruim 28.000 stemmen, 6,9% van de stemmen. Hiermee was DENK in Amsterdam groter dan partijen als de SP en de PVV. Het succes van het resultaat is mede te danken aan een positieve campagne met heel veel enthousiaste vrijwilligers.

In Nieuw-West was DENK met bijna 20 procent van de stemmen verreweg het grootst. Ongeveer 13.500 kiezers stemden in dat stadsdeel op DENK.

 

De website van DENK gebruikt cookies om de werking van de website te verbeteren.