Nieuws

DENK vindt dat goed functionerende en onafhankelijke media essentieel zijn voor het controleren van de politiek en het bestuur en voor het inlichten van het publiek. DENK is daarom vóór het uitrekken van meer budget voor lokale media die politici controleren, zodat burgers voldoende op de hoogte worden gebracht van lokale besluitvorming

Afgelopen dinsdag vroeg TV Enschede FM bij leden van de Tweede Kamer om 30 miljoen euro extra voor lokale omroepen. Hij deed dat samen met bestuurders van andere lokale omroepen. Selçuk Öztürk nam de petitie in ontvangst.

Eerder dit jaar diende DENK amendementen in om de lokale omroepen en journalistiek te ondersteunen. Lokale omroepen en journalisten verslaan namelijk zelden nog over de lokale politiek. Ook de perstribunes tijdens raadsvergaderingen zijn over het algemeen leeg.

DENK stelde voor om een bedrag van € 15.000.000 vrij te maken om de post “subsidies” van het begrotingsartikel media te verhogen. Ook stelde DENK voor om een verhoging van de bijdrage aan het Stimuleringsfonds voor de Journalistiek mogelijk te maken. Selçuk Öztürk: Burgers moeten, op een zo objectief mogelijke manier, goed op de hoogte worden gebracht van lokale besluitvorming. De aanwezigheid van onafhankelijke media is daarvoor een belangrijke voorwaarde.”

Helaas was er onvoldoende steun hiervoor in de Kamer.

Al in 2015 nam minister Ronald Plasterk (Binnenlandse zaken) het rapport ‘Nieuwsvoorziening in de regio 2014’ in ontvangst. In dat onderzoek werd al een verontrustend beeld geschetst. Sindsdien is dat beeld helaas niet verbeterd.

Nieuws

Het is onze overtuiging dat elke Nederlander deze vraag het liefst heel snel met “NEE” zou willen beantwoorden. In het licht van de ernstig opgelopen spanningen in Myanmar tussen de Rohingya aan de ene kant, en het leger en milities aan de andere kant, moeten wij toch wat kritischer en langer stilstaan bij deze vraag. Het is in ieder geval een feit dat onze regering heeft gefaciliteerd dat er via het bedrijfsleven Nederlands geld naar Myanmar wordt geleid. Is Nederland daarom ook schuldig aan de instandhouding van een onderdrukkend systeem?

Al decennialang worden de Roningya, een moslimminderheid in Myanmar, burgerrechten ontzegd. De Rohingya zijn het slachtoffer van het feit dat de regering in Myanmar deze mensen als ongewenst ziet. Maatschappelijke, militaire en religieuze leiders doen daar met ophitsende retoriek nog een schepje bovenop en zorgen ervoor dat de Rohingya in Myanmar maatschappelijke paria’s zijn. De Verenigde Naties noemen de Rohingya daarom de meest vervolgde minderheid van de wereld en spreken bij monde van de Hoge Commissaris voor Mensenrechten van een ‘een schoolvoorbeeld van etnisch zuiveren’.

De aandacht van de Nederlandse media voor de situatie in Myanmar en het leed van de Rohingya is wisselvallig, doch minimaal. Hoewel er bij een opleving van het geweld aandacht voor de situatie is, komt het daarbuiten sporadisch in het nieuws. Nadat er in 2012 al een vreselijke opleving was van het geweld tegen de Rohingya, vindt er in Myanmar vandaag de dag een humanitaire crisis plaats die zijn weerga niet kent.

Nadat Rohingya-militanten politiebureaus aanvielen is het leger van Myanmar, in sommige gevallen in samenwerking met de politie en milities, nu bezig met een ongekende wraakcampagne. Duizenden Rohingya-huizen zijn platgebrand en mensen worden op gewelddadige wijze omgebracht. Als gevolg hiervan zijn bijna 400.000 Rohingya op de vlucht en moeten onder erbarmelijke omstandigheden verblijven in kampen in Bangladesh. De overheid van Myanmar, onder leiding van nota bene winnares van de Nobelprijs voor de vrede Aung San Suu Kyi, kijkt toe en houdt de kaken stijf op elkaar over de wandaden van het leger. Verdient zij het niet dat de prijs wordt ingetrokken?

De vraag die wij ons vervolgens moeten stellen is: Kijken wij in Nederland ook toe? Als handelsland zijn wij een land dat het vizier moet richten op de wereld om ons heen. Daarnaast is Nederland het land van de internationale rechtsorde. Met als symbool het Internationale Gerechtshof in Den Haag heeft Nederland een internationale statuur, die het noodzakelijk maakt dat het zich inzet voor de wereldwijde mensenrechten en rechtsorde. Kortom; Nederland is een land dat van oudsher een balans moet vinden tussen de dominee en de koopman. Hoewel die balans in elke situatie anders is, bestaat er wat ons betreft een rode lijn.

Die rode lijn hebben wij in Myanmar overschreden. Afgelopen juni organiseerde het Ministerie van Economische Zaken onder leiding van staatssecretaris Sharon Dijksma nog een handelsmissie naar Myanmar. Bedrijven werden lekker gemaakt met gladde teksten als ‘would you like to explore your opportunities in Asia’s last frontier market’  en een opsomming van de voordelen van het investeren in Myanmar. Maar is de keerzijde niet dat wij op die manier ook bijdragen aan de (economische) instandhouding van een onderdrukkend systeem, met een overheid die geen woord rept over de wandaden van het leger in de richting van een minderheid?

“JA”, zeggen wij en met ons ook verschillende internationale organisaties. De VN stelden in een uitgelekt rapport dat ontwikkelingsinitiatieven die gericht zijn op landen met discriminatoire structuren, waarschijnlijk ook discriminatoire praktijken als uitkomst zullen hebben. Dat is logisch. De kas spekken van een land waarin systematisch wordt onderdrukt, gemoord en opgehitst, zal dit moorden, onderdrukken en ophitsen alleen maar in stand houden. Zéker als deze vreselijke praktijken vooral worden uitgevoerd door een leger dat, ondanks zekere hervormingen in het verleden, de controle heeft over veel economische structuren in het land en, zoals recent door de Financial Times is gesteld, zichzelf via schimmige structuren financieel verrijkt met de middelen die naar het land stromen sinds recente komst van Westerse bedrijven.

Het is daarom noodzakelijk dat het tweede kabinet Rutte in haar nadagen, maar vooral een derde kabinet Rutte, met betrekking tot Myanmar de dominee meer laat prevaleren over de koopman. Het is tijd dat onze regering stopt met het faciliteren van economische betrekkingen van ons bedrijfsleven met Myanmar, omdat de kans te groot is dat dit zorgt voor financiële bevoordeling van een misdadig leger. We moeten niet alleen hiermee stoppen, maar ook volhouden, totdat ondubbelzinnig wordt aangetoond dat de regering in Myanmar beterschap vertoont in haar omgang met de Rohingya en afstand neemt van het leger. Daarnaast is het essentieel dat we om dit te bereiken in gesprek blijven met de regering van Myanmar en druk op haar uitoefenen. Zo krijgen we de dominee en de koopman meer in balans.

Tunahan Kuzu

Politiek leider DENK

Nieuws

Den Haag – De Raad voor de Journalistiek maakte vanmiddag haar conclusie bekend in de zaak Selçuk Öztürk tegen NRC/Joep Dohmen. De Raad oordeelde dat NRC en Joep Dohmen, met de koppen en onderkoppen bij berichtgevingen over Öztürk, onjuist en onzorgvuldig hebben gehandeld.

Selçuk Öztürk: “Ik ben blij dat er een uitspraak ligt waaruit blijkt dat Joep Dohmen onzorgvuldig handelde. We kunnen als samenleving niet accepteren dat er geprobeerd wordt om gekozen volksvertegenwoordigers monddood te maken met valse krantenkoppen en onjuiste berichtgeving.”

De Raad concludeert verder dat Dohmen publiceerde met de op dat moment bij hem bekende feiten. Hierdoor heeft Dohmen geen juist en waarheidsgetrouw beeld kunnen weergeven omdat zijn informatie, ten tijde van de publicatie, onvolledig was. Ook geeft de Raad aan dat ten onrechte als feit is gepresenteerd dat er een integriteitsonderzoek naar Öztürk werd verricht. Dit was zeker niet het geval. Hiermee overtraden NRC en Joep Dohmen ook hun eigen NRC code.

(Citaat NRC code: In de berichtgeving staan feiten centraal (en de context daarvan in duiding en analyse), niet de mening of persoonlijke voorkeur van de auteur. In opinies gaat het om persoonlijke standpunten).

De Raad heeft in haar conclusie ook in aanmerking genomen dat het hier gaat om berichtgeving over iemand op een hoge positie als Öztürk. Ten aanzien van een (onder)kop moet dan ook extra zorgvuldigheid worden betracht. De kop is immers mede bepalend voor de wijze waarop andere media het nieuws oppakken.

Selçuk Öztürk: “NRC zal de conclusie van de Raad publiceren. Echter waren er meerdere media-instellingen die deze onzorgvuldige koppen klakkeloos overnamen. Ik roep die media dan ook op om dit onjuiste handelen op enige wijze recht te zetten.”

In juni 2016 berichtte Joep Dohmen dat twee zorginstellingen Öztürk ervan zouden verdenken laakbaar te hebben gehandeld bij zakelijke transacties. Sinds deze publicatie heeft Öztürk meerdere keren aangegeven dat de koppen en onderkoppen van de berichtgevingen onwaar, tendentieus en suggestief waren.

Met uitkomsten van de resultaten van het onderzoek van het onafhankelijke forensisch accountantsbureau Integis was door middel van objectief onderzoek ook al gebleken dat Öztürk inzake zijn transactie met Daelzicht uit 2011 géén blaam trof. Ook staatssecretaris van Rijn gaf in antwoord op Kamervragen aan dat er geen fouten waren gemaakt door de toezichthouder in de procedure rond de vastgoeddeal tussen Daelzicht en Öztürk. Verder bleek de berichtgeving in het NRC over de transactie van het bedrijf van Öztürk met zorginstelling Reinaerde onwaar en tendentieus te zijn. Afgelopen jaar gaf de zorginstelling aan geen misstanden te hebben gezien in de samenwerking. Na intern onderzoek liet Reinaerde weten dat het ‘niet in de rede lag om verder actie te ondernemen’ en dat de ‘kous af was’.

Politiek leider DENK, Tunahan Kuzu: “Het is zeer verwerpelijk dat een politicus die zijn nek uitsteekt en verantwoordelijkheid neemt op zo’n manier onterecht wordt beschadigd. Daarom zijn wij tevreden dat het NRC en Joep Dohmen door de Raad voor de Journalistiek stevig op de vingers zijn getikt.”

Nieuws

Beste DENK’er,

Wij willen je ontzettend bedanken voor jouw stem en steun die uiteindelijk hebben geleid tot die historische avond op 15 maart 2017. Samen met jou is er geschiedenis geschreven. Dankzij jouw stem komt DENK in de Tweede Kamer.

De afgelopen maanden hebben wij heel veel bijzondere ontmoetingen gehad en ontzettend veel mensen gesproken. Het liefst willen wij natuurlijk iedereen persoonlijk bedanken. De komende tijd zullen wij dat ook zoveel mogelijk proberen te doen.

Onze dank gaat ook uit naar al onze vrijwilligers die keihard hebben gewerkt, die dag en nacht hebben meegeholpen en hebben meegedacht om zoveel mogelijk mensen het geluid van DENK te laten horen, het geluid voor een eerlijke en rechtvaardige samenleving. Nu begint de periode van verantwoordelijkheid, het moment om jouw te vertegenwoordigen en jouw stem te laten horen in de Tweede Kamer. Blijf ons daarom volgen!

Nieuws

Wil jij de democratie een handje helpen?

Ben jij 18 jaar of ouder en bezit je de Nederlandse nationaliteit? Dan kan dat door een ondersteuningsverklaring te tekenen!

Waarom een ondersteuningsverklaring?
Nieuwe partijen dienen om mee te kunnen doen aan de Tweede Kamerverkiezingen 580 ondersteuningsverklaringen door heel Nederland op te halen. Hierbij is ons land verdeeld in 20 kieskringen waarbij per kieskring 30 handtekeningen nodig zijn. Bonaire is hierop een uitzondering: hier zijn 10 handtekeningen nodig. Wil jij dat DENK meedoet? Teken dan onze ondersteuningsverklaring bij jouw gemeente!

1. Print de ondersteuningsverklaring dubbelzijdig uit;
2. Informeer bij de gemeente waar je ingeschreven staat of je op afspraak dient te komen of gewoon even binnen kunt lopen;
3. Teken de verklaring onder toeziend oog van de gemeente ambtenaar van de gemeente waar je ingeschreven staat;
4. Neem contact op via [email protected] voor verdere instructies.

Groet,

Team DENK

 

Nieuws

DURF, de vrouwenbeweging van DENK!

Aanstaande vrijdag is de tweede bijeenkomst van de vrouwenbeweging van DENK, DURF!

Wij willen jou leren kennen, wij willen elkaar inspireren. Wij gaan er een leuke avond van maken. Hiervoor nodigen wij jou uit op 13 januari 2017 vanaf 19:00 uur in Rotterdam. Aanmelden kan via [email protected]. Locatie volgt na aanmelding.

Op deze avond maak jij onder andere kennis met onze kandidaat Kamerleden, die voorop zullen gaan in de strijd om een rechtvaardiger en gelijkwaardiger Nederland. 

Durf te DENKen, DURF jezelf te zijn.

Nieuws

Een representatieve mix van ervaren krachten en verfrissende nieuwkomers; #WijZijnDENK


 Jong en Oud. Mannen en vrouwen. Mensen met wortels uit alle windstreken van de wereld. Door de wol geverfd politiek vernuft en een vernieuwende kijk op de wereld.

Diversiteit is dé kracht van de Nederlandse samenleving. Daarom lanceert DENK een kandidatenlijst waarin DENK de diversiteit in ons land naar voren heeft doen laten komen. Ten grondslag aan de lijst ligt een maandenlang proces van intensief werk van de selectiecommissie, waarvoor DENK haar grote erkentelijkheid uitspreekt.

De lijst heeft een solide top onder aanvoering van politiek leider Tunahan Kuzu en running mate Farid Azarkan. Daarmee bestaat de top van de lijst uit een goede combinatie tussen politieke ervaring, strategisch vernuft, ervaring in de top van de publieke sector, inhoudelijke deskundigheid en ervaring in het leiden van maatschappelijke organisaties. Als cultuurbewaker en familieman van de beweging heeft DENK-voorzitter Selçuk Öztürk de derde plaats toebedeeld gekregen.

De nummers vier en vijf worden ingenomen door Gladys Albitrouw en Stephan van Baarle. Albitrouw heeft als ambtelijk secretaris van DENK in de Tweede Kamer de organisatie van DENK op poten gezet en wil, zoals zij dat ook binnen de organisatie heeft gedaan,  de leefwerelden in ons land dichter bij elkaar brengen. Van Baarle heeft de programmacommissie voorgezeten, is directeur van het wetenschappelijk instituut STATERA en wil dat de emancipatoire kansen in ons land bereikbaar worden voor iedereen.

De overige plekken (6 t/m 18) zijn als volgt:

 1. Magdalena Charlot, jeugdbeschermer, 63 jaar, Lelystad
 2. Mourad Taimounti, ondernemer, 36 jaar, Amsterdam
 3. Aysegul Kilic, bestuursvoorzitter M+, 43 jaar, Amsterdam
 4. Marisa Koolbergen, copywriter, 55 jaar, Alkmaar
 5. Ali Tsouli, zelfstandig ondernemer, 52 jaar, Breda
 6. Marit van Splunter, verpleegkundige, 29 jaar, Zwolle
 7. Serif Uysal, zelfstandig ondernemer, 32 jaar, Terneuzen
 8. Rabia Karaman, fractiemedewerker Verenigd Arnhem, 39 jaar, Arnhem
 9. Talhat Raja, zelfstandig ondernemer, 39 jaar, Rotterdam
 10. Yunus Kayis, zelfstandig ondernemer, 36 jaar, Rotterdam
 11. Zahir Rana, ICT’er, 45 jaar, Spijkenisse
 12. Nevzat Demirel, supply chain manager, 40 jaar, Tiel
 13. Keziban Ince, bestuurssecretaris, 35 jaar, Rotterdam

 

Wij zijn er van overtuigd dat wij met dit team op 15 maart 2017 geschiedenis gaan schrijven, door het behalen van minimaal vijf zetels. Met dit team is er een gebalanceerde combinatie van degelijkheid en frisheid die het geluid van de ongehoorden een vervolg zal geven in de politieke arena. Wij strijden voor een eerlijker en rechtvaardiger Nederland. We bestrijden discriminatie en racisme en verzetten ons tegen de dubbele maat.

 

Nieuws

Beste DENK’er,

Zoals je wellicht hebt gehoord heeft Sylvana Simons besloten om DENK te verlaten. Net zoals jij, hebben wij dit via de media gehoord.

Wij waren des te meer verbaasd over haar besluit omdat wij Sylvana Simons altijd de ruimte hebben gegeven om samen met ons haar idealen te verwezenlijken. Twee jaar geleden hebben wij met DENK de ambitie geuit om met elkaar Nederland rechtvaardiger, gelijkwaardiger en eerlijker te maken. Iets meer dan een half jaar geleden hebben wij de afspraak gemaakt om ondanks alles elkaar vast te houden om ons doel te halen.

Wij hebben de afgelopen maanden goed samengewerkt met Sylvana Simons, zoals zij ook talloze keren zelf heeft uitgedragen via verschillende platforms. Wij hebben alles gedaan wat binnen onze machte ligt om haar te steunen en te ondersteunen. In roerige tijden hebben wij ons ingezet voor haar veiligheid. Wij hebben haar emotioneel ondersteund en financieel gesteund. Wij hebben het voor elkaar gekregen dat er passende beveiligingsmaatregelen voor haar werden getroffen.

Het succes dat DENK zal halen in maart 2017 is de gevestigde orde niet ontgaan. Wij zullen nooit toestaan dat de verdeel-en-heers strategie zal overwinnen. Juist in deze tijden moeten wij elkaar vasthouden om Nederland rechtvaardiger, gelijkwaardiger en eerlijker te maken. Velen van ons krijgen niet de kans om de toekomst te veranderen. Samen kunnen wij Nederland weer in evenwicht brengen. Dit is het moment om Nederland aan te zetten om te blijven denken. Dit doen wij voor alle Nederlanders. Marokkaanse Nederlanders, Surinaamse Nederlanders, Turkse Nederlanders of welke achtergrond dan ook. Dit doen wij voor alle Nederlanders. Voor de Friezen, Limburgers en Zeeuwen of welk deel van ons land dan ook. Dit doen wij voor onze kinderen en onze kleinkinderen. Wij blijven rekenen op jouw steun.

Vriendelijke groet,

Selçuk Öztürk
Gladys Albitrouw
Farid Azarkan
Tunahan Kuzu

Een boodschap aan Sylvana

Nieuws

Beschuldigingen NRC met objectief onderzoek ontkracht

Op 15 juni 2016 zijn in het NRC Handelsblad een aantal artikelen van de hand van Joep Dohmen gepubliceerd, waarin op een tendentieuze, onware en suggestieve wijze werd bericht over een tweetal zakelijke transacties van DENK-voorzitter en tevens Kamerlid Selçuk Öztürk. Vandaag, met de uitkomst van de resultaten van het onderzoek van het onafhankelijke forensisch accountantsbureau Integis, is door middel van objectief onderzoek gebleken dat Selçuk Öztürk inzake zijn transactie met Daelzicht uit 2011 géén blaam treft.

De koper van het pand valt geen verwijten te maken” en “De bevindingen bevatten geen verwijten jegens de koper”. Met deze duidelijke uitingen in de naar de media gestuurde samenvatting van het lijvige en uitvoerige onderzoek en het persbericht van Daelizcht, wordt korte metten gemaakt met de suggestieve beschuldigingen die de afgelopen zes maanden aan het adres van Selçuk Öztürk zijn gedaan.

Eerder bleek ook al dat de berichtgeving in het NRC over de transactie van het bedrijf van Selçuk Öztürk met zorginstelling Reinaerde een tendentieus, onwaar en suggestief karakter heeft.  In juli van dit jaar bleek immers dat de betreffende zorginstelling geen misstanden zag in haar samenwerking met Öztürk. Na een intern onderzoek heeft Reinaerde laten weten dat het ‘niet in de rede ligt om verder actie te ondernemen’ en dat de ‘kous af is’.

Het raamwerk van onware, tendentieuze en suggestieve berichtgeving in het NRC van de hand van Joep Dohmen is als een kaartenhuis in elkaar gestort. Selçuk Öztürk heeft dan ook een procedure aangespannen bij de Raad voor de Journalistiek en beraadt zich op dit moment  over het nemen van juridische stappen om zijn recht te halen.

De website van DENK gebruikt cookies om de werking van de website te verbeteren.