Nieuws

Den Haag – De Raad voor de Journalistiek maakte vanmiddag haar conclusie bekend in de zaak Selçuk Öztürk tegen NRC/Joep Dohmen. De Raad oordeelde dat NRC en Joep Dohmen, met de koppen en onderkoppen bij berichtgevingen over Öztürk, onjuist en onzorgvuldig hebben gehandeld.

Selçuk Öztürk: “Ik ben blij dat er een uitspraak ligt waaruit blijkt dat Joep Dohmen onzorgvuldig handelde. We kunnen als samenleving niet accepteren dat er geprobeerd wordt om gekozen volksvertegenwoordigers monddood te maken met valse krantenkoppen en onjuiste berichtgeving.”

De Raad concludeert verder dat Dohmen publiceerde met de op dat moment bij hem bekende feiten. Hierdoor heeft Dohmen geen juist en waarheidsgetrouw beeld kunnen weergeven omdat zijn informatie, ten tijde van de publicatie, onvolledig was. Ook geeft de Raad aan dat ten onrechte als feit is gepresenteerd dat er een integriteitsonderzoek naar Öztürk werd verricht. Dit was zeker niet het geval. Hiermee overtraden NRC en Joep Dohmen ook hun eigen NRC code.

(Citaat NRC code: In de berichtgeving staan feiten centraal (en de context daarvan in duiding en analyse), niet de mening of persoonlijke voorkeur van de auteur. In opinies gaat het om persoonlijke standpunten).

De Raad heeft in haar conclusie ook in aanmerking genomen dat het hier gaat om berichtgeving over iemand op een hoge positie als Öztürk. Ten aanzien van een (onder)kop moet dan ook extra zorgvuldigheid worden betracht. De kop is immers mede bepalend voor de wijze waarop andere media het nieuws oppakken.

Selçuk Öztürk: “NRC zal de conclusie van de Raad publiceren. Echter waren er meerdere media-instellingen die deze onzorgvuldige koppen klakkeloos overnamen. Ik roep die media dan ook op om dit onjuiste handelen op enige wijze recht te zetten.”

In juni 2016 berichtte Joep Dohmen dat twee zorginstellingen Öztürk ervan zouden verdenken laakbaar te hebben gehandeld bij zakelijke transacties. Sinds deze publicatie heeft Öztürk meerdere keren aangegeven dat de koppen en onderkoppen van de berichtgevingen onwaar, tendentieus en suggestief waren.

Met uitkomsten van de resultaten van het onderzoek van het onafhankelijke forensisch accountantsbureau Integis was door middel van objectief onderzoek ook al gebleken dat Öztürk inzake zijn transactie met Daelzicht uit 2011 géén blaam trof. Ook staatssecretaris van Rijn gaf in antwoord op Kamervragen aan dat er geen fouten waren gemaakt door de toezichthouder in de procedure rond de vastgoeddeal tussen Daelzicht en Öztürk. Verder bleek de berichtgeving in het NRC over de transactie van het bedrijf van Öztürk met zorginstelling Reinaerde onwaar en tendentieus te zijn. Afgelopen jaar gaf de zorginstelling aan geen misstanden te hebben gezien in de samenwerking. Na intern onderzoek liet Reinaerde weten dat het ‘niet in de rede lag om verder actie te ondernemen’ en dat de ‘kous af was’.

Politiek leider DENK, Tunahan Kuzu: “Het is zeer verwerpelijk dat een politicus die zijn nek uitsteekt en verantwoordelijkheid neemt op zo’n manier onterecht wordt beschadigd. Daarom zijn wij tevreden dat het NRC en Joep Dohmen door de Raad voor de Journalistiek stevig op de vingers zijn getikt.”

Nieuws

Beste DENK’er,

Wij willen je ontzettend bedanken voor jouw stem en steun die uiteindelijk hebben geleid tot die historische avond op 15 maart 2017. Samen met jou is er geschiedenis geschreven. Dankzij jouw stem komt DENK in de Tweede Kamer.

De afgelopen maanden hebben wij heel veel bijzondere ontmoetingen gehad en ontzettend veel mensen gesproken. Het liefst willen wij natuurlijk iedereen persoonlijk bedanken. De komende tijd zullen wij dat ook zoveel mogelijk proberen te doen.

Onze dank gaat ook uit naar al onze vrijwilligers die keihard hebben gewerkt, die dag en nacht hebben meegeholpen en hebben meegedacht om zoveel mogelijk mensen het geluid van DENK te laten horen, het geluid voor een eerlijke en rechtvaardige samenleving. Nu begint de periode van verantwoordelijkheid, het moment om jouw te vertegenwoordigen en jouw stem te laten horen in de Tweede Kamer. Blijf ons daarom volgen!

Nieuws

Wil jij de democratie een handje helpen?

Ben jij 18 jaar of ouder en bezit je de Nederlandse nationaliteit? Dan kan dat door een ondersteuningsverklaring te tekenen!

Waarom een ondersteuningsverklaring?
Nieuwe partijen dienen om mee te kunnen doen aan de Tweede Kamerverkiezingen 580 ondersteuningsverklaringen door heel Nederland op te halen. Hierbij is ons land verdeeld in 20 kieskringen waarbij per kieskring 30 handtekeningen nodig zijn. Bonaire is hierop een uitzondering: hier zijn 10 handtekeningen nodig. Wil jij dat DENK meedoet? Teken dan onze ondersteuningsverklaring bij jouw gemeente!

1. Print de ondersteuningsverklaring dubbelzijdig uit;
2. Informeer bij de gemeente waar je ingeschreven staat of je op afspraak dient te komen of gewoon even binnen kunt lopen;
3. Teken de verklaring onder toeziend oog van de gemeente ambtenaar van de gemeente waar je ingeschreven staat;
4. Neem contact op via [email protected] voor verdere instructies.

Groet,

Team DENK

 

Nieuws

DURF, de vrouwenbeweging van DENK!

Aanstaande vrijdag is de tweede bijeenkomst van de vrouwenbeweging van DENK, DURF!

Wij willen jou leren kennen, wij willen elkaar inspireren. Wij gaan er een leuke avond van maken. Hiervoor nodigen wij jou uit op 13 januari 2017 vanaf 19:00 uur in Rotterdam. Aanmelden kan via [email protected]. Locatie volgt na aanmelding.

Op deze avond maak jij onder andere kennis met onze kandidaat Kamerleden, die voorop zullen gaan in de strijd om een rechtvaardiger en gelijkwaardiger Nederland. 

Durf te DENKen, DURF jezelf te zijn.

Nieuws

Een representatieve mix van ervaren krachten en verfrissende nieuwkomers; #WijZijnDENK


 Jong en Oud. Mannen en vrouwen. Mensen met wortels uit alle windstreken van de wereld. Door de wol geverfd politiek vernuft en een vernieuwende kijk op de wereld.

Diversiteit is dé kracht van de Nederlandse samenleving. Daarom lanceert DENK een kandidatenlijst waarin DENK de diversiteit in ons land naar voren heeft doen laten komen. Ten grondslag aan de lijst ligt een maandenlang proces van intensief werk van de selectiecommissie, waarvoor DENK haar grote erkentelijkheid uitspreekt.

De lijst heeft een solide top onder aanvoering van politiek leider Tunahan Kuzu en running mate Farid Azarkan. Daarmee bestaat de top van de lijst uit een goede combinatie tussen politieke ervaring, strategisch vernuft, ervaring in de top van de publieke sector, inhoudelijke deskundigheid en ervaring in het leiden van maatschappelijke organisaties. Als cultuurbewaker en familieman van de beweging heeft DENK-voorzitter Selçuk Öztürk de derde plaats toebedeeld gekregen.

De nummers vier en vijf worden ingenomen door Gladys Albitrouw en Stephan van Baarle. Albitrouw heeft als ambtelijk secretaris van DENK in de Tweede Kamer de organisatie van DENK op poten gezet en wil, zoals zij dat ook binnen de organisatie heeft gedaan,  de leefwerelden in ons land dichter bij elkaar brengen. Van Baarle heeft de programmacommissie voorgezeten, is directeur van het wetenschappelijk instituut STATERA en wil dat de emancipatoire kansen in ons land bereikbaar worden voor iedereen.

De overige plekken (6 t/m 18) zijn als volgt:

 1. Magdalena Charlot, jeugdbeschermer, 63 jaar, Lelystad
 2. Mourad Taimounti, ondernemer, 36 jaar, Amsterdam
 3. Aysegul Kilic, bestuursvoorzitter M+, 43 jaar, Amsterdam
 4. Marisa Koolbergen, copywriter, 55 jaar, Alkmaar
 5. Ali Tsouli, zelfstandig ondernemer, 52 jaar, Breda
 6. Marit van Splunter, verpleegkundige, 29 jaar, Zwolle
 7. Serif Uysal, zelfstandig ondernemer, 32 jaar, Terneuzen
 8. Rabia Karaman, fractiemedewerker Verenigd Arnhem, 39 jaar, Arnhem
 9. Talhat Raja, zelfstandig ondernemer, 39 jaar, Rotterdam
 10. Yunus Kayis, zelfstandig ondernemer, 36 jaar, Rotterdam
 11. Zahir Rana, ICT’er, 45 jaar, Spijkenisse
 12. Nevzat Demirel, supply chain manager, 40 jaar, Tiel
 13. Keziban Ince, bestuurssecretaris, 35 jaar, Rotterdam

 

Wij zijn er van overtuigd dat wij met dit team op 15 maart 2017 geschiedenis gaan schrijven, door het behalen van minimaal vijf zetels. Met dit team is er een gebalanceerde combinatie van degelijkheid en frisheid die het geluid van de ongehoorden een vervolg zal geven in de politieke arena. Wij strijden voor een eerlijker en rechtvaardiger Nederland. We bestrijden discriminatie en racisme en verzetten ons tegen de dubbele maat.

 

Nieuws

Beste DENK’er,

Zoals je wellicht hebt gehoord heeft Sylvana Simons besloten om DENK te verlaten. Net zoals jij, hebben wij dit via de media gehoord.

Wij waren des te meer verbaasd over haar besluit omdat wij Sylvana Simons altijd de ruimte hebben gegeven om samen met ons haar idealen te verwezenlijken. Twee jaar geleden hebben wij met DENK de ambitie geuit om met elkaar Nederland rechtvaardiger, gelijkwaardiger en eerlijker te maken. Iets meer dan een half jaar geleden hebben wij de afspraak gemaakt om ondanks alles elkaar vast te houden om ons doel te halen.

Wij hebben de afgelopen maanden goed samengewerkt met Sylvana Simons, zoals zij ook talloze keren zelf heeft uitgedragen via verschillende platforms. Wij hebben alles gedaan wat binnen onze machte ligt om haar te steunen en te ondersteunen. In roerige tijden hebben wij ons ingezet voor haar veiligheid. Wij hebben haar emotioneel ondersteund en financieel gesteund. Wij hebben het voor elkaar gekregen dat er passende beveiligingsmaatregelen voor haar werden getroffen.

Het succes dat DENK zal halen in maart 2017 is de gevestigde orde niet ontgaan. Wij zullen nooit toestaan dat de verdeel-en-heers strategie zal overwinnen. Juist in deze tijden moeten wij elkaar vasthouden om Nederland rechtvaardiger, gelijkwaardiger en eerlijker te maken. Velen van ons krijgen niet de kans om de toekomst te veranderen. Samen kunnen wij Nederland weer in evenwicht brengen. Dit is het moment om Nederland aan te zetten om te blijven denken. Dit doen wij voor alle Nederlanders. Marokkaanse Nederlanders, Surinaamse Nederlanders, Turkse Nederlanders of welke achtergrond dan ook. Dit doen wij voor alle Nederlanders. Voor de Friezen, Limburgers en Zeeuwen of welk deel van ons land dan ook. Dit doen wij voor onze kinderen en onze kleinkinderen. Wij blijven rekenen op jouw steun.

Vriendelijke groet,

Selçuk Öztürk
Gladys Albitrouw
Farid Azarkan
Tunahan Kuzu

Een boodschap aan Sylvana

Nieuws

Beschuldigingen NRC met objectief onderzoek ontkracht

Op 15 juni 2016 zijn in het NRC Handelsblad een aantal artikelen van de hand van Joep Dohmen gepubliceerd, waarin op een tendentieuze, onware en suggestieve wijze werd bericht over een tweetal zakelijke transacties van DENK-voorzitter en tevens Kamerlid Selçuk Öztürk. Vandaag, met de uitkomst van de resultaten van het onderzoek van het onafhankelijke forensisch accountantsbureau Integis, is door middel van objectief onderzoek gebleken dat Selçuk Öztürk inzake zijn transactie met Daelzicht uit 2011 géén blaam treft.

De koper van het pand valt geen verwijten te maken” en “De bevindingen bevatten geen verwijten jegens de koper”. Met deze duidelijke uitingen in de naar de media gestuurde samenvatting van het lijvige en uitvoerige onderzoek en het persbericht van Daelizcht, wordt korte metten gemaakt met de suggestieve beschuldigingen die de afgelopen zes maanden aan het adres van Selçuk Öztürk zijn gedaan.

Eerder bleek ook al dat de berichtgeving in het NRC over de transactie van het bedrijf van Selçuk Öztürk met zorginstelling Reinaerde een tendentieus, onwaar en suggestief karakter heeft.  In juli van dit jaar bleek immers dat de betreffende zorginstelling geen misstanden zag in haar samenwerking met Öztürk. Na een intern onderzoek heeft Reinaerde laten weten dat het ‘niet in de rede ligt om verder actie te ondernemen’ en dat de ‘kous af is’.

Het raamwerk van onware, tendentieuze en suggestieve berichtgeving in het NRC van de hand van Joep Dohmen is als een kaartenhuis in elkaar gestort. Selçuk Öztürk heeft dan ook een procedure aangespannen bij de Raad voor de Journalistiek en beraadt zich op dit moment  over het nemen van juridische stappen om zijn recht te halen.

Nieuws

 

Vandaag werd er in de Kamer gestemd over een motie van Selçuk Öztürk (DENK) waarin hij de regering verzocht om buitenlandse financiering van politieke partijen onmogelijk te maken. Helaas koos een meerderheid van de Kamer met de VVD, het CDA, de PVV, de Christen Unie en de SGP ervoor om de motie te verwerpen, waarmee de poging van DENK om de lange arm in ons parlement af te breken is mislukt.

Selçuk Öztürk

Volgens Selçuk Öztürk houden deze partijen er een dubbele maat op na. “Als het gaat om buitenlandse financiering van islamitische gebedshuizen wordt de Minister bijna maandelijks naar de Kamer geroepen, maar buitenlandse beïnvloeding van partijen in het parlement, het centrum van de Nederlandse macht, wordt gewoon gedoogd.”

“Met een soort xenofobisch rookgordijn lijken sommige partijen de aandacht af te willen leiden van de werkelijke lange arm, de PVV, door zich bijvoorbeeld te richten op de dubbele nationaliteit van onze Voorzitter, door constant islamitische gebedshuizen onder de loep te leggen of door de positie van Tunahan Kuzu in de commissie Stiekem ter discussie te stellen op basis van zijn afkomst.”

Het moge duidelijk wat de lange arm in het parlement van de PVV van Wilders betreft. Deze partij kreeg, als we het financieel verslag over 2015 van de partij erop naslaan, € 108.244 aan giften van het David Horowitz Freedom Centre.

Aan de voorman van deze conservatieve denktank uit de Verenigde Staten, David Horowitz, worden uitingen als ‘Palestijnen zijn moreel ziek’ en ‘de islam is een religie van haat’ toegeschreven. Niet voor niets wordt Horowitz door het Southern Poverty Law Centre omschreven als de ‘godfather van de moderne anti moslim beweging’.

Het is evident dat een conservatieve en discriminatoire belangengroep uit het buitenland niet voor niets overgaat tot het geven van giften aan een Nederlandse partij. Vertegenwoordigers in het parlement richten zich dus liever op andere zaken, dan op mogelijke buitenlandse beïnvloeding van de in sommige peilingen grootste Nederlandse partij. 

Nieuws

Gisteren berichtten verscheidene media dat er binnen de Politieke beweging DENK zorgen zijn ontstaan over de veiligheid van Sylvana Simons en dat hier vandaag een gesprek over zou plaatsvinden met de verantwoordelijke veiligheidsdiensten. Dit is het gevolg van de continue stroom van racistisch en seksistisch geladen bedreigingen die in de richting van het kandidaat-Kamerlid van DENK worden geuit, met als triest dieptepunt een schandelijke video waarin de politica wordt afgebeeld in een racistische lynchpartij.

Naar aanleiding van de walgelijke bedreigingen heeft er vandaag een gesprek plaatsgevonden tussen vertegenwoordigers van DENK, waaronder Tunahan Kuzu, Selçuk Öztürk, Farid Azarkan en Sylvana Simons, en de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid.

Concreet heeft dit gesprek als resultaat dat er verscheidene zichtbare en onzichtbare maatregelen genomen zullen worden in het kader van de veiligheid van Sylvana Simons. Daarnaast zal er nauw contact worden onderhouden met het Openbaar Ministerie inzake de bedreigingen.

DENK trekt de conclusie dat nu de Minister-president aan zet is. De seksistische en racistische bedreigingen die aan het adres van DENK-politica Sylvana Simons worden geuit gaan niet alleen over haar, maar vallen tevens vele andere bekende en minder bekende mensen in ons land ten deel. Dit klimaat van vijanddenken is het gevolg van hevige maatschappelijke polarisatie en een serieus gebrek aan moreel leiderschap, waarin de Minister-president een de-escalerende en normerende rol zou dienen op te nemen.

De website van DENK gebruikt cookies om de werking van de website te verbeteren.