Verdraagzame samenleving

Vandaag heeft DENK de demonstratie tegen politiegeweld in de Haagse Schilderswijk bijgewoond. Mensen waren woedend, gefrustreerd en uitten dat in een samenkomst voorbij de lijnen van etniciteit, voorbij de lijnen van religie. Op een gegeven moment keerde het gevoel van machteloosheid, uitzichtloosheid en woede zich tegen de rechtstaat. Zoals in de banlieues, zoals op verschillende plekken in de Verenigde Staten resulteerde dit in rellende jongeren. Jongeren die keer op keer via de media, via de politiek en via de samenleving vernemen dat zij er niet bij horen. Dat zij zich “moeten invechten”. Dat zij tweederangsburgers zijn.

DENK keurt alle vormen van geweld af. Het afbreken van de Schilderswijk levert niets maar dan ook niets op. Het is echter ook zaak dat de media, de politiek en de samenleving wakker worden. Onrechtvaardigheid werkt onrust in de hand, en onrust zorgt voor onveiligheid. Laat dat debat over arbeidsmarktdiscriminatie er komen. Pak etnisch profileren aan. Laat de jongeren zien dat zij deel uit maken van die samenleving die zij vannacht hebben proberen te slopen. De tijd van wegkijken is voorbij. Politiek Den Haag, jullie zijn aan zet.

Beelden: The Roberson Report. Dank aan Justice For Mitch Henriquez #MitchHenriquez

Rechtvaardige samenleving

Het platform van Nederlandse Egyptenaren Pro-Democratie (NEPD) demonstreerde op 2 juni 2015 tegen de militaire coup in Egypte en het opleggen van de doodstraf op Morsi. DENK-Kamerleden Selçuk Öztürk en Tunahan Kuzu bezochten de demonstratie voor de Tweede Kamer op het Plein als steunbetuiging voor de democratie en de demonstrerende Egyptische-Nederlanders.

Sinds juni 2013 heeft de coup van Sisi de democratie de mond gesnoerd en zwijgt de gevestigde politieke elite over de terdoodveroordeling van de eerste democratisch gekozen president van Egypte.

Rechtvaardige samenleving

Mis niet langer alle bijdragen van DENK aan de Nederlandse politiek. Met DENK TV brengen wij de politiek dichterbij de burger en maken wij politiek toegankelijk voor iedereen.
Abonneer je nu op www.youtube.com/DENKTV

Politiek is voor velen een ‘ver van mijn bed show’. Met korte filmpjes over de debatten die in politiek Den Haag gevoerd worden maar ook impressies van de werkzaamheden van de DENK-Kamerleden wil DENK de politiek dichter bij de burger brengen.

Abonneer je nu op www.youtube.com/DENKTV

Tags: ,
Lerende samenleving

DENK-Kamerlid Kuzu een petitie in ontvangst genomen over de gevolgen van dyscalculie voor leerlingen in het onderwijs. Dyscalculie is een aandoening waarbij kinderen moeite hebben met rekenen. De petitie werd overhandigd door een vader, die een gepassioneerd betoog hield dat zijn zoon, die dyscalculie heeft, door de rekentoets moeite heeft om verder te komen in het onderwijs.

In de woorden van de vader worden de talenten van deze kinderen in de kiem gesmoord, omdat mensen die moeite hebben met rekenen worden beperkt in hun mogelijkheden. DENK sluit zich van harte aan bij het feit dat we talenten die een ieder heeft beter moeten benutten!

Sociale samenleving

Voor DENK staat de wil van de vrouw voorop. Als de vrouw naar de top wil moeten wij ervoor zorgen dat die weg vrij is van alle obstakels. Helaas is het  bar slecht gesteld is met de diversiteit in de top van organisaties. Dit moet tegengegaan worden met quota en/of naming and shaming. Want, diversiteit stimuleert innovatie en voorkomt tunnelvisie. Maar, DENK wil ook af van het negatieve beeld waar moeders mee te maken krijgen als zij stoppen met werk om voor de kinderen te zorgen. Moeders zijn ook topvrouwen!

Opvallend: tijdens het debat op 23 mei jl. over topvrouwen was DENK-Kamerlid Kuzu een van de weinige mannen die het woord voerde bij het debat over topvrouwen. Waar zijn de mannelijke Kamerleden gebleven?

Zie ook DENKTV <link naar filmpje>

Rechtvaardige samenleving

Minister Koenders en gevestigde politieke elite zwijgen over doodvonnis van de Egyptische oud-president Morsi

Afgelopen zaterdag is het doodvonnis aan de Egyptische democratisch gekozen oud-president Morsi opgelegd, maar de Nederlandse regering (vak K) zwijgt. DENK heeft daarover Kamervragen aan Minister Koenders gesteld.

Kamerlid Kuzu: “Vijf jaar geleden werd de Arabische Lente door iedereen met veel gejuich begroet. Mohammed Morsi werd de eerste democratisch gekozen president van Egypte. Nu Morsi ter dood is veroordeeld, blijft het oorverdovend stil. Internationaal is gelukkig wel al openlijk felle kritiek geuit. Zo noemde Amnesty International de uitspraak een ‘farce’ en zijn de Verenigde Staten ‘ernstig bezorgd’ over de uitspraak.”

Kuzu: “Ik ben verbaasd over de zwakke opstelling van de Minister van Buitenlandse Zaken. Bij de terdoodveroordeling van de Nederlander Ang Kiem Soei in Indonesië zei hij immers nog – dat Nederland principieel tegen de doodstraf en de uitvoering daarvan staat en dat Nederland zich zal blijven inzetten voor het tegengaan van de doodstraf, overal ter wereld.”

Kuzu: ”Ook vind ik het opvallend dat geen enkele politieke partij uit Den Haag zich over deze ter doodveroordeling uitspreekt. DENK doet dat wel. Wij vinden dat ook nu alles gedaan moet worden om dit vonnis tegen te houden. Daarom heeft DENK Kamervragen gesteld aan de Minister wat Nederland nu gaat doen. Niet alleen woorden maar ook daden. Want wanneer een democratisch gekozen (oud-) president wordt geëxecuteerd, wordt feitelijk ook de democratie geëxecuteerd.”

Over DENK

Meer historische momenten na de oprichting van Vereniging Politieke Beweging DENK. Een foto van de eerste lidmaatschapsinschrijvingen door niemand minder dan de oprichters én Tweede Kamerleden van politieke beweging DENK.

En dat het een beweging is moge duidelijk zijn aan de aanmeldingen die volop binnenstromen. De steunbetuigingen en nieuwe leden die zich aansluiten maken zich sterk om gehoord te worden in de Nederlandse politiek. Wees ook deel van de eerste 1000 pioniers van DENK en sluit je aan bij onze nieuwe beweging.

Over DENK

Vandaag is de vereniging van de politieke beweging DENK statutair opgericht. De oprichters zijn tevens de bestuursleden van de vereniging: Selҫuk Öztürk (voorzitter), Gladys Albitrouw (secretaris) en Tunahan Kuzu (penningmeester).

De kersverse voorzitter Selҫuk Öztürk: “DENK is een politieke beweging waarin iedereen zichzelf kan zijn op basis van verdraagzaamheid en gelijkwaardigheid. Wij voelen ons verantwoordelijk voor de samenleving, zowel nationaal als internationaal, en daarom de verantwoordelijkheid om de beweging te laten slagen. Maar dat kunnen wij niet alleen. Daar hebben wij alle inwoners van Nederland bij nodig.”

Tunahan Kuzu, politiek leider DENK: “Sinds de lancering op 9 februari 2015 zijn we met ons team keihard bezig om onze beweging op- en uit te bouwen.  Uit het gehele land krijgen we veel steunbetuigingen. Nu we officieel opgericht zijn kunnen mensen ons actief steunen, als lid, vrijwilliger of als donateur. Samen kunnen we werken aan een verdraagzame en rechtvaardige samenleving.”

Secretaris Gladys Albitrouw: “Wil je  één van de eerste leden worden van DENK? Dat kan op onze website!

politieke beweging denk 1

Rechtvaardige samenleving

Op woensdag 13 mei 2015 is de vereniging van de politieke beweging DENK statutair opgericht. De oprichters zijn tevens de bestuursleden van de vereniging: Selҫuk Öztürk (voorzitter), Gladys Albitrouw (secretaris) en Tunahan Kuzu (penningmeester).De kersverse voorzitter Selҫuk Öztürk: “DENK is een politieke beweging waarin iedereen zichzelf kan zijn op basis van verdraagzaamheid en gelijkwaardigheid. Wij voelen ons verantwoordelijk voor de samenleving, zowel nationaal als internationaal, en daarom de verantwoordelijkheid om de beweging te laten slagen. Maar dat kunnen wij niet alleen. Daar hebben wij alle inwoners van Nederland bij nodig.”

Tunahan Kuzu, politiek leider DENK: “Sinds de lancering op 9 februari 2015 zijn we met ons team keihard bezig om onze beweging op- en uit te bouwen. Uit het gehele land krijgen we veel steunbetuigingen. Nu we officieel opgericht zijn kunnen mensen ons actief steunen, als lid, vrijwilliger of als donateur. Samen kunnen we werken aan een verdraagzame en rechtvaardige samenleving.”

Secretaris Gladys Albitrouw: “Wil je één van de eerste leden worden van DENK? Dat kan! Stuur mij dan snel een mailtje: g.albitrouw(at)tweedekamer.nl.

Lerende samenleving, Over DENK

Al sinds de oprichting verwelkomt DENK vele stagiaires van elk opleidingsniveau. Zo hebben we sinds gisteren alle erkenningen binnen voor stageplaatsen voor mbo’ers, hbo’ers en wo’ers. Bij DENK vinden wij dat er een kans voor iedereen moet zijn en verwelkomen wij talent uit elke uithoek uit Nederland.

We hebben momenteel veel stagiaires en sollicitaties. Wij hebben nog plaats voor stagiares van verschillende opleidingen. Bekijk de vacatures op deze link voor stage voor wo, hbo en mbo. Ben jij die stagiair(e) of ken je iemand? Stuur je motivatie en cv naar [email protected].

beweging denk erkend leerbedrijf
beweging denk erkend leerbedrijf

De website van DENK gebruikt cookies om de werking van de website te verbeteren.