anbi

De Belastingdienst erkent DENK als ANBI, Algemeen Nut Beogende Instelling. Je mag de lidmaatschapsbijdrage en donaties aan DENK bij je belastingaangifte vermelden als aftrekpost.

De officiële naam van de vereniging is Vereniging politieke beweging DENK.

KVK-nummer: 63315645
Postadres: Schiekade 10a, 3032 AJ Rotterdam
Bezoekadres: Schiekade 10a, 3032 AJ Rotterdam
Telefoon: 010-307 2822
E-mailadres: [email protected]
Website: www.bewegingdenk.nl
RSIN danwel fiscaal nummer: 8551 83 202


Hoofdlijnen beleidsplan voor 2017/2018

Het partijbestuur heeft drie doelstellingen benoemd voor 2017 en 2018:

  1. Goed resultaat bij de Tweede Kamerverkiezingen van 2017 en de Gemeenteraadsverkiezingen van 2018. Goed voorbereid zijn op mogelijke vervroegde verkiezingen voor de Tweede Kamer;
  2. Doorontwikkeling van interne partijstructuren, democratie én gedeelde verantwoordelijkheid;
  3. Meer mensen aan de partij binden en kader uitbouwen;
    De ledenparticipatie laten groeien.

 


Bestuurssamenstelling en namen van de bestuurders

  • Ejder Köse (voorzitter)
  • Fazlı Kafa (algemeen bestuurslid)
  • Gökhan Çoban (algemeen bestuurslid)

 

Actueel verslag van de uitgeoefende activiteit of activiteiten

2016: Secretarieel jaarverslag 2016
2017: Secretarieel jaarverslag 2017
2018: Secretarieel jaarverslag 2018
2019: Secretarieel jaarverslag 2019
 

Financiële verantwoording

2016: Financieel jaarverslag 2016
2017: Financieel jaarverslag 2017
2018: Financieel Jaarverslag 2018
2019: Financieel Jaarverslag 2019

Beloningsbeleid

Bestuursleden van het partijbestuur vervullen deze functie onbezoldigd. Zij kunnen onkosten declareren.

Medewerkers van Politieke beweging DENK zijn in dienst voor de vereniging politieke beweging DENK of stichting ondersteuning Tweede kamer fractie DENK en worden  beloond volgens de arbeidsvoorwaardenregeling van respectievelijk de vereniging of de stichting (al dan waar de medewerker een dienstverband heeft). Er wordt gekeken op basis van het individu en het wordt afgestemd door het bestuur. Gesprekscyclus start elk jaar in september, waarbij er elke 6 maanden voortgangsgesprekken zijn en jaarlijks een functioneringsgesprek.

De website van DENK gebruikt cookies om de werking van de website te verbeteren.