De Belastingdienst erkent DENK als ANBI, Algemeen Nut Beogende Instelling. Je mag de lidmaatschapsbijdrage en donaties aan DENK bij je belastingaangifte vermelden als aftrekpost.

De officiële naam van de vereniging is Vereniging politieke beweging DENK.

KVK-nummer: 63315645
Postadres: Schiekade 10a, 3032 AJ Rotterdam
Bezoekadres: Schiekade 10a, 3032 AJ Rotterdam
Telefoon: 010-307 2822
E-mailadres: [email protected]
Website: www.bewegingdenk.nl
RSIN danwel fiscaal nummer: 8551 83 202


Hoofdlijnen beleidsplan voor 2017/2018

Het partijbestuur heeft drie doelstellingen benoemd voor 2017 en 2018:

 1. Goed resultaat bij de Tweede Kamerverkiezingen van 2017 en de Gemeenteraadsverkiezingen van 2018. Goed voorbereid zijn op mogelijke vervroegde verkiezingen voor de Tweede Kamer;
 2. Doorontwikkeling van interne partijstructuren, democratie én gedeelde verantwoordelijkheid;
 3. Meer mensen aan de partij binden en kader uitbouwen;
  De ledenparticipatie laten groeien.

 


Bestuurssamenstelling en namen van de bestuurders

 • Ejder Köse (voorzitter)
 • Fazlı Kafa (secretaris)
 • Gökhan Çoban (penningmeester)

Actueel verslag van de uitgeoefende activiteit of activiteiten


Beloningsbeleid

Bestuursleden van het partijbestuur vervullen deze functie onbezoldigd. Zij kunnen onkosten declareren.

Medewerkers van Politieke beweging DENK zijn in dienst voor de vereniging politieke beweging DENK of stichting ondersteuning Tweede kamer fractie DENK en worden  beloond volgens de arbeidsvoorwaardenregeling van respectievelijk de vereniging of de stichting.

Word lid

 • Hierbij machtig ik elk kalenderjaar, tot wederopzegging DENK tot automatische incasso van:
 • Bijv. NL91ABNAXXXXXXXXXX
  A) Ik ga akkoord met de algemene voorwaarden en voorwaarden betreft opzeggen.

  Een lid machtigt DENK tot wederopzegging om de lidmaatschapsbijdrage per kalenderjaar automatisch te incasseren. Opzegging van het lidmaatschap door het lid kan slechts geschieden tegen het einde van het kalenderjaar met inachtneming van een opzegtermijn van vier weken. Dit kan geschieden door een e-mail met naam, adres en opgave van reden te mailen naar [email protected]. Bij ontvangen opzeggingen gedurende het kalenderjaar wordt het lidmaatschap beëindigd per 1 januari van het volgend kalenderjaar..

  B) Akkoord AVG Privacy wetgeving.

  Door dit formulier te gebruiken ga je akkoord met de opslag en verwerking van je gegevens door DENK in richtlijn met de AVG privacy wetgeving. De gegevens die wij van jou en waarvoor wij die gebruiken kun je vinden in onze Privacyverklaring op onze website.
 • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.