Inschrijfformulier ALV 27 mei 2023

Voor het indienen van amendementen en moties, betreffende agendapunten en/of voor het aanvragen van spreektijd, kun je uiterlijk zondag 14 mei een e-mail sturen naar [email protected] De mogelijkheden hieromtrent staan beschreven in het Huishoudelijk reglement.