Enes Sarıakçe

Als sinds ik mij kan herinneren, viel het mij altijd al op dat er mensen om mij heen zijn die met problemen geconfronteerd worden die niet door Den Haag even adequaat worden opgepakt. Voor mij staat DENK voor het opkomen voor de belangen van alle Nederlanders en in het bijzonder zij die niet of onvoldoende gehoord worden omdat zij in een kwetsbare positie verkeren.

Vanuit Enschede heb ik mij altijd ingezet voor verbinding in plaats van verdeeldheid te creëren.   Ook vind ik het belangrijk dat er niet alleen mensen vanuit de Randstad in de Kamer werken. Maar ook vanuit het Oosten. De Tweede Kamer gaat namelijk over heel Nederland. Willen we dus als Kamer verbinden, begint dat met het vertegenwoordigen van alle regios in het parlement.

Wanneer de stemmer mij de mogelijkheid gunt om de Tweede Kamer in te gaan, heb ik twee doelen die belangrijk zijn voor Nederland: bijdragen aan de strijd voor een eerlijk en rechtvaardig Nederland. En: De stem en belangen van jongeren in het parlement laten doorklinken.

Thema's verkiezingsprogramma 2021 - 2025

#DENKanders

Wij streven ernaar de kloof tussen de burger en politiek te dichten en een stem te geven aan mensen die zich niet gehoord voelen in de huidige politiek. DENK strijd voor een eerlijker en rechtvaardiger Nederland.

Verkiezingsprogamma

Bekijk de desktop versie door op de button te klikken of bekijk deze via je mobiel/download via Verkiezingsprogramma 'DENK anders' 2021-2025 (8522 downloads) .

Desktopversie 'DENK anders'

Manifest DENK

Bekijk de desktop versie door op de button te klikken of bekijk deze via je mobiel/download via Manifest DENK (560 downloads) .

Desktopversie 'DENK Manifest'