Gürcü Polat-Işıktaş

Met de opkomst van DENK ben ik geïnteresseerd geraakt in de politiek. DENK is de een van de weinige partijen die echt opkomt tegen het toenemende racisme, dubbele maat en onrecht. DENK neemt hele duidelijke standpunten in en laat haar stem horen in het parlement. De onderwerpen die in het verkiezingsprogramma staan wordt onveranderd ter sprake gebracht in de Tweede Kamer zodat iedereen weet waar ze op hebben gestemd. Dat geeft vertrouwen. Dat DENK doet wat het zegt en niet twee gezichten heeft. 

Mijn ervaring als Rijksambtenaar, heeft mij gesterkt in de overtuiging dat het belangrijk is dat je als overheid adequaat en onpartijdig opereert. Sinds 2018 ben ik actief als gemeenteraadslid in Schiedam en zet ik mij dagelijks in voor de burgers. Daarbij ligt mijn focus voornamelijk op het sociaal domein. Ik neem mijn ervaring mee die ik op lokaal en maatschappelijk gebied heb opgebouwd. Door mijn achtergrond en karakter weet ik brede, diverse groepen aan te spreken die zich niet vertegenwoordigd voelen door bestaande partijen en zorgen voor een verbreding van de achterban van DENK. Het gesprek met andere mensen over politiek en samenleving, geeft mij energie en een goed beeld van wat er zich afspeelt.

Als Kamerlid wil ik graag actief bijdragen aan het stimuleren en verankeren van gelijke kansen op het gebied van onderwijs. Ik wil me inzetten op het gebied van armoedebestrijding, de hoge zorgkosten en zorg voor de ouderen die keihard voor ons dit land hebben opgebouwd. De ouderen die nu eenzaam thuis zitten en afhankelijk zijn van de minimale hulp die ze momenteel krijgen, verdienen al onze steun! Mijn visie is dat iedereen, ongeacht leeftijd, geslacht, huidskleur, geloofsovertuiging, afkomst en mensen met beperking of andere persoonlijkheidskenmerken, zich veilig moet kunnen voelen in ons land en op een eerlijke manier behandeld worden.

Thema's verkiezingsprogramma 2021 - 2025

#DENKanders

Wij streven ernaar de kloof tussen de burger en politiek te dichten en een stem te geven aan mensen die zich niet gehoord voelen in de huidige politiek. DENK strijd voor een eerlijker en rechtvaardiger Nederland.

Verkiezingsprogamma

Bekijk de desktop versie door op de button te klikken of bekijk deze via je mobiel/download via Verkiezingsprogramma 'DENK anders' 2021-2025 (4056 downloads) .

Desktopversie 'DENK anders'

Manifest DENK

Bekijk de desktop versie door op de button te klikken of bekijk deze via je mobiel/download via Manifest DENK (198 downloads) .

Desktopversie 'DENK Manifest'