Natasha Mohamed Hoesein

De kernwaarden rechtvaardigheid, gelijkwaardigheid en inclusie waarop een democratische rechtsstaat zijn gebaseerd, vormen het kloppend hart van DENK. Dit maakt dat ik mij herken in het streven naar de balans die DENK beoogt. Op momenten dat deze balans kwijtraakt, moet je dan ook je stem doen gelden en dit herstellen.

Naar de Tweede Kamer neem ik inhoudelijke dossierkennis op grote portefeuilles mee zoals zorg, justitie, volksgezondheid en energietransitie. En heel veel passie!

In de Tweede Kamer ga ik aan de slag met de opdracht die de kiezers mij hebben gegeven. Ik zal bewust middenin de samenleving blijven staan, om daadwerkelijk de stem te zijn én te blijven voor een ieder die zich tot mij wendt.

Thema's verkiezingsprogramma 2021 - 2025

#DENKanders

De kernwaarden rechtvaardigheid, gelijkwaardigheid en inclusie waarop een democratische rechtsstaat zijn gebaseerd, vormen het kloppend hart van DENK. Dit maakt dat ik mij herken in het streven naar de balans die DENK beoogt. Op momenten dat deze balans kwijtraakt, moet je dan ook je stem doen gelden en dit herstellen.

Naar de Tweede Kamer neem ik inhoudelijke dossierkennis op grote portefeuilles zoals zorg, justitie, volksgezondheid en energietransitie. En heel veel passie!

In de Tweede Kamer ga ik aan de slag met de opdracht die de kiezers mij hebben gegeven. Ik zal bewust middenin de samenleving blijven staan, om daadwerkelijk de stem te zijn én te blijven voor een ieder die zich tot mij wendt.

Wij streven ernaar de kloof tussen de burger en politiek te dichten en een stem te geven aan mensen die zich niet gehoord voelen in de huidige politiek. DENK strijd voor een eerlijker en rechtvaardiger Nederland.

Verkiezingsprogamma

Bekijk de desktop versie door op de button te klikken of bekijk deze via je mobiel/download via Verkiezingsprogramma 'DENK anders' 2021-2025 (7889 downloads) .

Desktopversie 'DENK anders'

Manifest DENK

Bekijk de desktop versie door op de button te klikken of bekijk deze via je mobiel/download via Manifest DENK (529 downloads) .

Desktopversie 'DENK Manifest'