Paulina Smit

DENK is een partij die middels vernieuwende ideeën, zoekt naar manieren om dit land beter te maken en rechtvaardiger. Zo zijn rigoureuze veranderingen nodig op de woning- en arbeidsmarkt. Zodat we vol trots kunnen zeggen dat Nederland inderdaad een beschaafde samenleving heeft. Met respect voor mens, dier, milieu en leefomgeving. 

Gedurende mijn leven heb ik mijzelf op verschillende momenten afgevraagd waarom de politiek er niet meer op gericht is om het leven makkelijker en rechtvaardiger te maken. Met oog voor jong en oud. Minder politiek langs de lijn van marktdenken maar meer gericht op samenwerken. Minder individualisme en meer compassie naar elkaar. 

Waar ik mij voor wil inzetten is een eerlijker verdeling van welvaart en welzijn! Nu is het bijna onmogelijk voor een starter om een woning te vinden, daarnaast is het hebben van inkomsten uit werk voor velen onzeker. Hierdoor nemen de onderlinge verschillen steeds verder toe;  armoede en schulden met dakloosheid en afhankelijkheid van voedselbanken tot gevolg. Dit moet echt anders!

Als het gaat om de energietransitie moeten wij de grote bedrijven niet de kans gunnen om de rekening bij de burgers neer te leggen. Ditzelfde geldt voor milieuvervuiling en afname van de biodiversiteit. Helaas is bijvoorbeeld de bio-industrie in onze maatschappij binnengeslopen door alsmaar toenemende schaalvergroting. Dit soort verdienmodellen moeten drastisch omgegooid worden in het belang van mens en dier. Dit zijn vraagstukken die een integrale aanpak nodig hebben en ook niet ophouden bij de landsgrenzen. Daarom wil ik mij in de Tweede Kamer inzetten om te faciliteren dat de agrarische en industriële sectoren tot de meest duurzame ter wereld gaan behoren.

Last but not least: Mijn hoofdthema is en blijft het verdedigen van gelijke rechten en plichten voor alle Nederlanders.

Thema's verkiezingsprogramma 2021 - 2025

#DENKanders

Wij streven ernaar de kloof tussen de burger en politiek te dichten en een stem te geven aan mensen die zich niet gehoord voelen in de huidige politiek. DENK strijd voor een eerlijker en rechtvaardiger Nederland.

Verkiezingsprogamma

Bekijk de desktop versie door op de button te klikken of bekijk deze via je mobiel/download via Verkiezingsprogramma 'DENK anders' 2021-2025 (8522 downloads) .

Desktopversie 'DENK anders'

Manifest DENK

Bekijk de desktop versie door op de button te klikken of bekijk deze via je mobiel/download via Manifest DENK (560 downloads) .

Desktopversie 'DENK Manifest'