Profielen vacatures bestuur

Vacature: Voorzitter Bestuur Politieke Beweging DENK (vrijwilligersrol)

Wij zijn op zoek naar een ondernemende, verbindende en inspirerende voorzitter voor de politieke beweging DENK. Bestuursleden nemen in principe zitting voor een periode van 4 jaar. Het huidige bestuur bestaat uit 5 leden, waaronder de voorzitter. Dit betreft een vrijwillige functie.

De Functie

Als voorzitter leidt u de vereniging en bent u eindverantwoordelijk voor de organisatie en de uitvoering van het ideaal van de politieke beweging DENK. Daarbij geeft u integraal leiding aan de werkorganisatie. U weet zichzelf, indien nodig, ondergeschikt te maken aan de belangen van de beweging. De bestuurder heeft oog voor de relatie tussen het primaire proces en de staf. Als voorzitter zorgt u voor afstemming en samenwerking tussen de diverse fracties, partijmedewerkers en vrijwilligers. U werkt vanuit een heldere en aansprekende visie hoe u DENK naar een volgend niveau wilt tellen. U deelt de bevlogenheid van de gekozen Kamerleden en alle andere politiek gekozen volksvertegenwoordigers van DENK, begrijpt hun politieke opdracht, kunt goed delegeren en anderen in hun kracht zetten en behoudt het evenwicht tussen betrokkenheid en bestuurlijke afstand. U verbindt zich duurzaam aan mensen, communiceert helder en transparant, enthousiasmeert en neemt hierbij mensen mee in het proces. Daarnaast weet u flexibel en evenwichtig om te gaan met verschillende belangen; zakelijk waar nodig en empathisch waar het kan, maar altijd in verbinding met de wensen en idealen van DENK.

Taken en verantwoordelijkheden van het bestuur, dan wel de voorzitter, omhelzen onder andere de volgende zaken:

 • Hoofdverantwoordelijk voor een goed werkend landelijk bestuur;
 • Bewaken en ontwikkelen van de lange termijn visie van de vereniging;
 • Maandelijks zitting nemen namens het bestuur in de partijraad, en alle andere mogelijke relevante overleggen;
 • Contact onderhouden met andere partijvoorzitters;
 • DENK in de media vertegenwoordigen.

 

De voorzitter beschikt over de volgende competenties:

 • Strategische visie;
 • Persoonlijk leiderschap;
 • Overtuigingskracht;
 • Delegatievermogen;
 • Bindend vermogen en implementatiekracht;
 • Inspirerend, empathisch en bevlogen;
 • Ondernemend;
 • Netwerkvermogen;

 

De tijdsbesteding is gemiddeld genomen minimaal tussen de 8 en 16 uur per week.

U zult door het huidige bestuur worden uitgenodigd, maar het zijn de leden die tijdens een Algemene Ledenvergadering op u zullen stemmen. Indien u belangstelling voor deze functie hebt, nodigen wij u van harte uit te solliciteren via [email protected].

 

Vacature: Secretaris Bestuur Politieke Beweging DENK (Vrijwilligersrol)

Wij zijn op zoek naar een secretaris voor het bestuur van politieke beweging DENK. Bestuursleden nemen in principe zitting voor een periode van 4 jaar, met mogelijk 1 jaar verlengingsperiode. Het huidige bestuur bestaat uit 5 leden, waaronder de secretaris. Dit betreft een vrijwillige functie.

De Functie

De secretaris bewaakt de visie en missie van de politieke beweging DENK, hierbij is politieke sensitiviteit van groot belang. U staat stevig in uw schoenen en weet met diverse belangen en groepen om te gaan. De functie van secretaris is niet alleen logistiek flexibel, maar vooral ook inhoudelijk flexibel. Politieke beweging DENK is een jonge partij, die bezig is met een verdere professionaliseringsslag. Hierin hebt u een cruciale rol. Als secretaris ben je de schakel tussen alle partijen en dus essentieel in dit proces.

Taken en verantwoordelijkheden van het bestuur, dan wel de secretaris, omhelzen onder andere de volgende zaken:

 • Kennis hebben van onze statuten & reglementen;
 • Opstellen secretarieel jaarverslag ;
 • Bewaken van deadlines;
 • Opstellen en waar nodig notuleren bestuursvergaderingen;
 • Eindverantwoordelijke voor de ledenadministratie (*uitvoer ligt bij Bestuurssecretaris);
 • Onderhoud contacten met de verschillende afdelingen en fracties;
 • Kansen signaleren en deze weten te vertalen naar concreet beleid;
 • Zelfstandige professional die dienstverlenend is ingesteld;

 

De secretaris beschikt over de volgende competenties:

 • Organisatorisch sterk;
 • Initiërend en proactief;
 • Kritisch;
 • Oplossend;
 • Integriteit;
 • Politieke en bestuurlijke sensitiviteit;
 • Enthousiast.

De tijdsbesteding is gemiddeld genomen minimaal tussen de 8 en 16 uur per week.

U zult door het huidige bestuur worden uitgenodigd, maar het zijn de leden die tijdens een Algemene Ledenvergadering op u zullen stemmen. Indien u belangstelling voor deze functie hebt, nodigen wij u van harte uit te solliciteren via [email protected].

 

Vacature: Penningmeester Bestuur Politieke Beweging DENK (vrijwilligersrol)

Wij zijn op zoek naar een penningmeester voor het bestuur van politieke beweging DENK. Bestuursleden nemen in principe zitting voor een periode van 4 jaar, met mogelijk 1 jaar verlengingsperiode. Op dit moment bestaat het huidige bestuur uit 5 leden, waaronder de penningmeester. Dit betreft een vrijwillige functie.

De Functie

De penningmeester is verantwoordelijk voor het financieel reilen en zeilen van de partij. De penningmeester stelt onder andere de jaarrekening op, verzorgt de begroting en monitort de financiële uitgaven, onder meer van de landelijke evenementen en van de afdelingen. Daarnaast ligt de penningmeester tijdens de Algemene Ledenvergadering (ALV) de financiën toe, waarbij er externe ondersteuning is van de accountant.

Taken en verantwoordelijkheden van het bestuur, dan wel de penningmeester, omhelzen ook de volgende zaken:

 • Eindverantwoordelijk voor de partijfinanciën;
 • Financieel beheer en boekhouding;
 • Opstellen financieel jaarverslag;
 • Bijhouden archief & afhandelen financiële zaken;
 • Werven van financiële middelen;
 • Zorgdragen voor onkosten en vrijwilligersvergoedingen;
 • Regelen van fiscale, juridische zaken en verzekeringen.

 

De penningmeester beschikt over de volgende competenties:

 • Integrale visie;
 • Financiële kennis;
 • Stressbestendig;
 • Flexibel;
 • Integriteit;
 • Ondernemend;
 • Netwerkvermogen.

 

De tijdsbesteding is gemiddeld genomen minimaal tussen de 8 en 16 uur per week.

U zult door het huidige bestuur worden uitgenodigd, maar het zijn de leden die tijdens een Algemene Ledenvergadering op u zullen stemmen. Indien u belangstelling voor deze functie hebt, nodigen wij u van harte uit te solliciteren via [email protected].

De website van DENK gebruikt cookies om de werking van de website te verbeteren.