Sociaal

De mate waarin een samenleving omkijkt naar de meest kwetsbare mensen, is een graadmeter voor onze beschaving. DENK staat daarom pal voor het behoud en de versterking van onze verzorgingsstaat. DENK wil een toegankelijk vangnet voor iedereen, waarbij misbruik en fraude worden aangepakt. Grote prioriteit legt DENK bij het bestrijden van kinderarmoede.

DENK anders

Word lid

  • Hierbij machtig ik elk kalenderjaar, tot wederopzegging DENK tot automatische incasso van:
  • Bijv. NL91ABNAXXXXXXXXXX
    Bij het aanmelden als lid zijn de algemene voorwaarden (bewegingdenk.nl/voorwaarden) en (bewegingdenk.nl/opzeggen) en het privacybeleid van DENK van toepassing (bewegingdenk.nl/privacyverklaring).

    Een lid machtigt DENK tot wederopzegging om de lidmaatschapsbijdrage per kalenderjaar automatisch te incasseren. Opzegging van het lidmaatschap door het lid kan slechts geschieden tegen het einde van het kalenderjaar met inachtneming van een opzegtermijn van vier weken. Dit kan geschieden door een e-mail met naam, adres en opgave van reden te mailen naar [email protected].
  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.