duurzame samenleving

TIEN VOORSTELLEN VOOR EEN DUURZAME SAMENLEVING

 

Overgang naar een circulaire economie
DENK vindt dat het gebruik van grondstoffen moet worden beperkt en dat productieafval moet worden hergebruikt. DENK is daarom:

 • Vóór een investeringsfonds voor de circulaire economie
 • Vóór het vergroten van recycling en afvalscheiding door goede inzamelingspraktijken de norm te maken
 • Vóór het heffen van statiegeld op blikjes en plastic flesjes, zodat
  zwerfafval vermindert

 

De overheid zo inrichten, dat de overheid het juiste voorbeeld geeft en duurzaam inkoopt
DENK vindt dat de overheid altijd het goede voorbeeld moet geven, ook op het gebied van duurzaamheid. DENK is daarom:

 • Vóór een overheid die aantoonbaar 100% duurzaam inkoopt en dat jaarlijks laat toetsen
 • Vóór strengere minimum milieueisen bij het geven van opdrachten van overheden aan andere partijen

 

Bedrijven aanspreken op hun verantwoordelijkheid, hoe groot en hoe belangrijk deze bedrijven ook zijn
DENK vindt het schandalig als bedrijven in het buitenland ecosystemen ontregelen en beschadigen. DENK is daarom:

 • Vóór het aansprakelijk stellen van multinationals en hun partners die in het buitenland het milieu beschadigen
 • Vóór naming and shaming van bedrijven die bijdragen aan de kaalslag van ontwikkelingslanden

 

Voedselverspilling op zo veel mogelijk manieren tegengaan
DENK vindt dat voedselverspilling ten koste gaat van het milieu en ethisch niet is goed te keuren. DENK is daarom:

 • Vóór het wegnemen van onnodige regels, zodat goed voedsel niet meer wordt weggegooid
 • Vóór het stimuleren dat bedrijven afspraken maken met liefdadigheidsinstellingen over voedseloverschotten
 • Vóór verpakkingsvoorschriften om verspilling tegen te gaan bij bijvoorbeeld evenementen

 

Investeren in de vergroening van onze energievoorziening
DENK vindt dat we te lang niets hebben gedaan aan verduurzaming.
Er moet nú gekozen worden voor groen. DENK is daarom:

 • Vóór een wettelijk vastgelegd doel van 40% duurzame energievoorziening in 2030 en 100% in 2050

 

Inzetten op energiezuinige gebouwen
DENK vindt dat we met onze gebouwen een grote slag richting energiezuinigheid moeten maken. DENK is daarom:

 • Vóór het verplicht stellen van de bouw van energieneutrale gebouwen in het bouwbesluit van 2018
 • Vóór het stimuleren van isolatie en verduurzaming van onze bestaande gebouwen

 

Verduurzamen van landbouw door het ondersteunen van kleinschalige kringlooplandbouw
DENK vindt dat we de landbouw moeten verduurzamen door minder uit te gaan van massaproductie. DENK is daarom:

 • Vóór het stimuleren van kleinschaligere landbouw, die minder of niet afhankelijk is van externe input, door te werken met de kringlooplandbouwmethode

 

Nederland wordt koploper op het gebied van groene innovatie
DENK ziet duurzaamheid als een kans. Nederland moet daarom meer investeren in de groene economie. DENK is daarom:

 • Vóór groene technologie als speerpunt in het innovatiebeleid en het stimuleren van greentech clusters

 

Bescherming van de diversiteit van het dierlijk en plantaardig leven
DENK vindt dat komende generaties net zo veel recht hebben op het genieten van natuur als onze generatie. DENK is daarom:

 • Vóór het op termijn inrichten van 20% van ons Noordzeegebied als zeereservaat
 • Vóór meer beschermde natuurgebieden in Nederland

 

We investeren in een goedkoper, veiliger en betaalbaarder openbaar vervoer in heel Nederland
DENK wil het autoverbruik verminderen en ervoor zorgen dat iedereen gebruik kan maken van transport. DENK is daarom:

 • Vóór het uitvoeren van pilots met gratis openbaar vervoer
  Vóór een investering in gratis openbaar vervoer voor minima en ouderen
 • Vóór meer aandacht en middelen voor het vergroten van de veiligheid in het openbaar vervoer

De website van DENK gebruikt cookies om de werking van de website te verbeteren.