Inclusieve samenleving

inclusieve samenleving

TIEN VOORSTELLEN VOOR EEN INCLUSIEVE SAMENLEVING

 

Integratie wordt vervangen door wederzijdse acceptatie
Volgens DENK zijn er in Nederland meer mensen die geïntegreerde mensen moeten accepteren, dan mensen die nog zouden moeten integreren. Integratie geldt voor nieuwkomers, niet voor mensen die hier zijn geboren en/of getogen. DENK is daarom:

 • Vóór het invoeren van een acceptatiemonitor in plaats van de integratiemonitor, zodat het acceptatiegehalte van de samenleving ieder jaar wordt onderzocht
 • Vóór het invoeren van een Minister van Wederzijdse Acceptatie

 

Invoering Nationale Dag van het Staatsburgerschap
Volgens DENK moeten we ons bewuster worden van de verbindende kracht van het staatsburgerschap van het Koninkrijk der Nederlanden. DENK is daarom:

 • Vóór een Nationale Dag van het Staatsburgerschap als nationale feestdag, zodat ons gemeenschappelijke burgerschap onderling wordt bevestigd

 

Invoering Racismeregister (R-register)
Volgens DENK mogen discriminatoire uitingen nooit zonder gevolgen zijn, vooral niet bij de overheid. DENK is daarom:

 • Vóór het invoeren van een R-register voor aantoonbaar discriminerende uitingen, zodat werken bij de overheid voor mensen die discrimineren in vergrote mate onmogelijk wordt, want de overheid geeft wat DENK betreft het goede voorbeeld

 

Invoering diversiteitsquota en loksollicitaties
Volgens DENK moet het potentieel van de diversiteit in onze samenleving veel beter worden benut. Want diversiteit is goed voor innovatie en resultaten. DENK is daarom:

 • Vóór diversiteitsquota voor vrouwen, mensen met een migrantenachtergrond en mensen met een beperking als bewindspersonen en overheidspersoneel, zodat de overheid een afspiegeling vormt van de bevolking
 • Vóór een diversiteitsquotum van 10% voor meer mensen met migrantenachtergrond in de top van grote ondernemingen in Nederland
 • Vóór het laten uitvoeren van loksollicitaties, zodat gecontroleerd kan worden op discriminatie bij werving

 

Invoering contacttaakstraf
Onbekend maakt onbemind, luidt een bekend gezegde. Een gebrek aan begrip en bekendheid met een ander maakt dat vijandig gedrag en discriminerende bejegening eerder plaatsvindt. DENK is daarom:

 • Vóór een contacttaakstraf, waarbij mensen die discrimineren verplicht in contact moeten treden met de groep mensen die zij hebben gediscrimineerd

 

De termen ‘Allochtoon’ en ‘Autochtoon’ verdwijnen
Volgens DENK is het onverantwoord als er kunstmatig onderscheid tussen mensen wordt gemaakt. DENK is daarom:

 • Vóór het afschaffen van de concepten en de stigmatiserende beleidspraktijken die horen bij de termen ‘Allochtoon’ en ‘Autochtoon’

 

Discriminatie wordt bestraft met een  Educatieve Maatregel Discriminatie (EMD)
Volgens DENK is de neiging tot discriminatie bij sommige mensen af te leren na een veroordeling. DENK is daarom:

 • Vóór het opleggen van een EMD na veroordelingen voor discriminatie, zodat racisten hun leven kunnen beteren

 

De expertise in de strafrechtketen vergroten
DENK vindt dat er voor de afhandeling van sommige zaken te weinig expertise is in de strafrechtketen. DENK is daarom:

 • Vóór het invoeren van een Racismepolitie door 1000 agenten op te leiden als discriminatie experts
 • Vóór het investeren in meer expertise over discriminatie in de strafrechtketen

 

Meer bewustzijn over de zwarte bladzijden uit ons verleden en formele excuses voor ons slavernijverleden
Volgens DENK zijn we ons in Nederland onvoldoende bewust van ons onmenselijke slavernijverleden. DENK is daarom:

 • Vóór het stimuleren van een ‘kleurrijk’ een eerlijker perspectief in de geschiedschrijving, door het opzetten van een faculteit voor Afro-Caribische en Indische geschiedschrijving
 • Vóór het afschaffen van de racistische elementen in de karikatuur van ‘Zwarte’ Piet
 • Vóór formele excuses voor ons slavernijverleden en onderdrukking gepaard met massamoorden tijdens onze koloniale bezetting van Indonesië en de politionele acties
 • Vóór herstelbetalingen in de vorm van het door onze regering onderhouden van slavernij-erfgoed Vóór het dekoloniseren van onze straatnamen, bruggen, tunnels en musea, door kolonisatoren niet meer te vereren

 

Kinderen gaan vroeg leren samenleven op school
Volgens DENK hebben scholen een belangrijke taak om kinderen met elkaar te leren samenleven in een diverse maatschappij. Sociale vaardigheden verdienen aandacht. DENK is daarom:

 • Vóór een wettelijke taak voor scholen om intercultureel contact tussen leerlingen te bevorderen en organiseren, door bijvoorbeeld vriendschapsscholen te vormen en gemeenschappelijk aandacht te besteden aan de Dag van het Staatsburgerschap
NEDERLAND IS VAN ONS ALLEMAAL

De website van DENK gebruikt cookies om de werking van de website te verbeteren.