rechtvaardige samenleving

TIEN VOORSTELLEN VOOR EEN INTERNATIONAAL RECHTVAARDIGE SAMENLEVING

 

DENK gaat niet akkoord met CETA, TiSA en TTIP
DENK vindt dat bedrijven te veel invloed krijgen met verdragen als CETA, TiSA en TTIP, omdat bedrijven in speciale rechtbanken staten aan kunnen klagen en er te veel bevoegdheden van burgers en regeringen uit handen worden gegeven. DENK is daarom:

 • Vóór het stoppen met ondemocratische en niet transparante onderhandelingen over verregaande vrijhandelsverdragen
  Vóór het voorkomen van voorlopige inwerkingtreding van
  verregaande internationale overeenkomsten

 

Méér Europa, minder Brussel
DENK is vóór de EU. De Europese vrijhandel, vrede en solidariteit hebben grote voordelen voor ons land. DENK is echter tegen de uitdijende en ondemocratische EU-bureaucratie. DENK is daarom:

 • Vóór een kritische vermindering van de hoeveelheid regels en eisen die door de Europese Unie worden opgelegd
  Vóór uitbreiding van de rechten van het Europese Parlement
 • Vóór de huidige criteria voor het EU-lidmaatschap, zodat géén enkel beschaafd land op voorhand wordt uitgesloten
 • Vóór het democratiseren van overige internationale organisaties, zoals de Verenigde Naties

 

Erkenning van de Palestijnse staat
DENK betreurt het onrecht van de gevolgen van het Palestijns-Israëlische drama. De overtreden VN-resoluties en illegale nederzettingen tonen aan dat er zeer ongelijke verhoudingen zijn en achtereenvolgende Israëlische regeringen houden dit onrecht in stand. DENK is daarom:

 • Vóór het per direct erkennen van de Palestijnse staat
  Vóór een importverbod op producten uit illegale Israëlische nederzettingen
 • Vóór het van de Israëlische regering terugeisen van de Nederlandse investeringskosten voor ontwikkelingsprojecten in Palestina die door bewezen toedoen van de Israëlische regering kapot zijn gemaakt

 

Aandacht voor het lot van de Rohingya in Myanmar
DENK maakt zich grote zorgen over de vreselijke situatie van de Rohingya, een moslimminderheid in Myanmar. Hun regering erkent hen niet waardoor zij zijn verdreven naar kampen en in de handen vallen van mensenhandelaren. DENK is daarom:

 • Vóór het verhogen van de economische en politieke druk op Myanmar om de Rohingya als burgers te erkennen, zodat de etnische zuivering in Myanmar stopt
 • Vóór een ruimhartig beleid ten aanzien van het opvangen van Rohingya’s in Nederland

 

Geen plek meer voor kernwapens in de wereld
DENK is een principieel tegenstander van kernwapens. Sinds 1970 probeert de internationale gemeenschap met het non-proliferatieverdrag om deze wapens uit te bannen. Dit met weinig succes. DENK is daarom:

 • Vóór het invoeren van een nationaal verbod op kernwapens en meer inspanningen voor een internationaal verbod

 

Bestrijding van de ongelijkheid in de wereld
DENK vindt dat een rechtvaardige wereld een wereld is, waarin het verschil in welvaart, gezondheid en kennis wordt verkleind, zodat ieder mens met gelijke kansen aan het leven begint. DENK is daarom:

 • Vóór een besteding van minimaal 1% van ons Bruto Nationaal Product aan ontwikkelingssamenwerking
  Vóór het beleidsmatig loskoppelen van handel en ontwikkelings-samenwerking
 • Vóór het voorkomen dat geld voor ontwikkelingshulp de belangen dient van corrupte en onverantwoordelijke regeringen en regeringsleiders
 • Vóór vrijhandel die in het voordeel is van álle landen in de wereld, door het uitbannen van opgedrongen neoliberalisme aan ontwikkelingslanden en productdumping door westerse bedrijven

 

Een humaan asielbeleid in Nederland
DENK is voor een waardige opvang van asielzoekers, waarbij de vluchtelingen rechtvaardig over het land worden verspreid. Snelle integratie moet hierbij grote aandacht krijgen. DENK is daarom:

 • Vóór het verkorten van de wettelijke termijn waarna een persoon in een asielprocedure kan werken en studeren
 • Vóór het vergroten van de kwaliteit en de kleinschaligheid van de opvang van (uitgeprocedeerde) asielzoekers
 • Vóór het beschikbaar stellen van meer geld voor onderwijs en zorg voor asielzoekers(kinderen)
 • Vóór het versnellen van de bureaucratische asielprocedure door de capaciteit van het COA en de IND te vergroten en deze instellingen crisisbestendiger te maken
 • Vóór het zorgvuldiger en minder categorisch toepassen van de 1F-Vluchtelingenstatus
 • Vóór een volledige toetsing door de rechter van asielzaken

 

Versterking van de band tussen Nederland en Suriname
DENK vindt dat de historische relatie tussen Nederland en Suriname gerespecteerd en onderhouden dient te worden. DENK is daarom:

 • Vóór het voortzetten en het verdiepen van de (culturele) samenwerking tussen Nederland en Suriname
 • Vóór het stimuleren van open skies, waardoor er eerlijkere vliegticketprijzen tussen Nederland en Suriname komen
 • Vóór het stopzetten van de 100%-controle van passagiers die naar Nederland vliegen vanuit Suriname
 • Vóór het openstellen van de archieven en het onderzoeken van de Nederlandse rol in de coup van Bouterse en de Binnenlandse Oorlog

 

Versterking van de band tussen Nederland en Indonesië
DENK vindt dat een onverwerkt verleden niet in de weg mag staan van goede betrekkingen tussen de historisch met elkaar verbonden landen Nederland en Indonesië. DENK is daarom:

 • Vóór een onafhankelijk onderzoek naar het Nederlandse handelen in Indonesië in de jaren 1945-1950
 • Vóór een ruimhartige tegemoetkoming voor (nakomelingen van) slachtoffers van Nederlands oorlogsgeweld en (nakomelingen van) mensen die zijn benadeeld als gevolg van de Indische Kwestie
 • Vóór het aanbieden van excuses voor het feit dat de door Nederland ondersteunde Molukse wens voor onafhankelijkheid onmogelijk te verwezenlijken was

 

Internationaal onderzoek naar de Armeense kwestie
DENK betreurt alle slachtoffers die ten tijde van de Eerste Wereldoorlog zijn omgekomen op zowel het Europese continent als daarbuiten. DENK erkent het leed van de nabestaanden van de slachtoffers aan zowel de Turkse zijde als de Armeense zijde van de gebeurtenissen in 1915 in het huidige Turkije. Omdat er geen internationale consensus bestaat over de schaal en de toedracht van deze vreselijke gebeurtenissen moeten politieke overwegingen en begrijpelijke emoties plaatsmaken voor redelijkheid en verbroedering. DENK is daarom:

 • Vóór een onafhankelijk internationaal onderzoek, gebaseerd op waarheidsvinding, naar de toedracht en schaal van de Armeense kwestie

De website van DENK gebruikt cookies om de werking van de website te verbeteren.